Protocolgidsen

De FOD stelt twee protocolgidsen ter beschikking: een inzake Voorrechten en Immuniteiten en een voor de organisatie van de Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Vademecum Adel

In het Vademecum adel vindt u de regelgeving en procedures over de gunning van adellijke titels.