Reisverzekeringen

  1. Laatst bijgewerkt op

Win vóór uw vertrek inlichtingen in bij uw ziekenfonds, verzekeringsmaatschappij of reisbureau. Kijk goed na welke risico's de aangegane of de u aangeboden verzekering dekt en check of deze formule beantwoordt aan uw specifieke noden. Vergewist u terdege van de geldigheidsduur van uw verzekeringspolis. Meestal is deze beperkt tot een verblijf van 3 maanden in het buitenland. Indien u van plan bent een reis van meer dan drie maanden te ondernemen, dan kunt u meestal via het betalen van een extra premie de geldigheidsduur van uw polis verlengen.

Het is sterk aanbevolen uw verzekeringen af te sluiten vóór uw vertrek, eenmaal op uw bestemming is het te laat. De privémarkt biedt uiteenlopende formules en dekkingen aan. De FOD Buitenlandse Zaken geeft hieromtrent geen advies en bemiddelt niet bij verzekeringsmaatschappijen.

 

Annulatieverzekering

Het reisadvies wordt opgevat als een van de informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te nemen aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadgeving, gepubliceerd als een dienstverlening aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te volgen. De FOD verschaft geen individuele adviezen aan reizigers. De beslissing om de reis te ondernemen ligt uitsluitend bij de reiziger.

Aldus is het evident dat de reizigers zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen aangaande de gevolgen van hun beslissing om al dan niet naar de bestemming van hun keuze te vertrekken. De FOD Buitenlandse Zaken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schadegevallen die verband kunnen houden met de in dit reisadvies verstrekte informatie. Voor vragen in verband met de gevolgen van het annuleren van een reis dient u zich dan ook te wenden tot uw reisagent en/of reisverzekeraar.

Voor problemen met de reisbemiddelaar en/of reisorganisator kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen

 
Dekking waarin uw ziekenfonds voorziet

Uw ziekenfonds kan zeggen welke kosten voor medische verzorging en hospitalisatie in het buitenland gedekt zijn.

De SIS-kaart kan in het buitenland niet worden gebruikt.

Voor reizen binnen Europa is het E111-formulier vervangen door de Europese ziekteverzekeringskaart. Deze kaart is geldig voor de landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ze is strikt persoonlijk en geldig voor maximaal 2 jaar. Ze wordt, op eenvoudige aanvraag, afgegeven door uw ziekenfonds. Als u naar die landen reist, hoeft u met deze kaart slechts een deel van de kosten voor medische verzorging en hospitalisatie te betalen of krijgt u deze bij uw terugkeer naar België volledig of gedeeltelijk terugbetaald.

Sommige ziekenfondsen bieden eveneens een uitgebreidere aanvullende verzekering aan die de kosten vergoedt voor medische verzorging en hospitalisatie dan wel voor repatriëring in geval van ziekte of een ongeval in het buitenland.

Zo u het volledige bedrag van de kosten voor medische verzorging en hospitalisatie in het buitenland betaalt, dient u het bewijs bij u te houden. Het is immers mogelijk dat sommige kosten bij uw terugkeer toch worden terugbetaald; aarzel dan ook niet hieromtrent meer inlichtingen in te winnen bij het ziekenfonds.

 
Bijstandsverzekering voor personen

De risicodekking waarin het ziekenfonds voorziet is niet altijd aangepast aan de geplande reis en kan ontoereikend zijn, rekening houdend met de medische tarieven in het land waar de verzorging wordt verstrekt.

Ga dan ook op zoek naar mogelijke aanvullende verzekeringen die op de bestemming en aard van de reis zijn toegespitst (avontuur of relax, hotel of camping,...).

Naast een aanvullende ziekte-, ongeval- of hospitalisatieverzekering, zijn er verschillende formules van bijstandsverzekering die bij ongeval of ziekte de repatriëringskosten dan wel de reiskosten of het verblijf van een naast familielid volledig of gedeeltelijk dekken. Er wordt ten zeerste aangeraden een dergelijke verzekering af te sluiten, omdat zulke kosten niet door Buitenlandse Zaken kunnen gedragen worden.

 
Risicosporten

Kijk na of ongevallen als gevolg van het beoefenen van sommige sporten (bv. bergbeklimmen, skiën, diepzeeduiken, paardrijden, bungeespringen,...) door de polis gedekt zijn.

Zo nodig kunt u ter plaatse een verzekering aangaan voor de sport die u beoefent.

 
Bijstandsverzekering voor de wagen

Een bijstandsverzekering is niet overbodig. In geval van een ongeluk wordt de wagen ter plaatse hersteld of teruggebracht ofwel wordt een vervangwagen ter beschikking gesteld of wordt een retourticket naar België betaald.

 
Diefstal van persoonlijke bezittingen

Verschillende polissen dekken het verlies of de diefstal van persoonlijke bezittingen.

Wie niet met zijn eigen voertuig reist, dient er terdege rekening mee te houden dat de verzekering van de transporteur vaak beperkt is tot een forfaitair bedrag dat de werkelijke waarde van de bezittingen niet dekt.

 
Rechtsbijstandsverzekering

De verzekering rechtsbijstand zorgt ervoor dat uw rechten in het buitenland worden verdedigd en dekt de erelonen van een plaatselijke advocaat of de volledige of gedeeltelijke betaling van een borgsom. Ze heeft dus zeker haar nut.

 
Algemene voorzorgsmaatregelen

Neem kopieën mee van uw polissen en noteer alle polisgegevens en telefoonnummers op een aparte plaats.

Mocht zich een probleem voordoen, neem dan meteen contact op met uw verzekeringsmaatschappij: of zij wel of niet iets kan doen, hangt ervan af hoe snel u reageert.

Doe onmiddellijk aangifte van een diefstal of verlies bij de politie. De verzekeringsmaatschappij zal altijd het proces-verbaal opvragen.