Inschrijving bij een Belgisch beroepsconsulaat

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stappen die u voor uw vertrek moet nemen.

Documenten voor te leggen bij uw inschrijving

Op deze pagina vindt u alle documenten die u kunt indienen voor registratie.
 1. Laatst bijgewerkt op
 • Het formulier Inschrijving hieronder op een ambassade behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend. 
 • U vult per gezinslid één formulier in, voor minderjarigen gebruikt u het formulier hieronder. Beide ouders ondertekenen het formulier voor de minderjarige. 
 • Een bewijs waaruit uw adres blijkt: attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst ... 
 • Een kopie van uw visum van lange duur of uw verblijfsdocument (verblijfsvergunning of lokale identiteitskaart). 
 • Kopie van de Belgische identiteitskaart en/of kopie van het Belgisch paspoort. 
 • Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen voor de Belgen in het buitenland en eventueel het volmachtformulier. Consulteer de rubriek verkiezingen voor meer informatie
 • Voor registratie van de niet-Belgische gezinsleden die op uw adres wonen gebruikt u het formulier hieronder

Aangezien de aard van de gevraagde documenten kan verschillen naargelang de lokale omstandigheden, neemt u best vooraf eens contact op met het Belgische beroepsconsulaat. Het beroepsconsulaat mag steeds bijkomende documenten vragen indien deze nodig zouden zijn om uw inschrijving te kunnen aanvaarden.
 


Eens ingeschreven wordt u verzocht het Belgische beroepsconsulaat steeds op de hoogte te brengen van: 

 • Elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier aangifte van adreswijziging hieronder gestaafd met de nodige bewijsstukken (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst). 
 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering. 
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling. 
 • Elke verandering van nationaliteit door middel van een authentiek stuk/attest afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit. 
 • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen. 

Het Belgische beroepsconsulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken.