Inschrijving bij een Belgisch beroepsconsulaat

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stappen die u voor uw vertrek moet nemen.

Vóór uw vertrek

Op deze pagina vindt u alle informatie over de stappen die u voor uw vertrek moet nemen.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vestiging van gewone verblijfplaats in het buitenland 


Elke Belg die zijn gewone verblijfplaats in het buitenland wil vestigen, moet hiervan ten laatste de dag vóór zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. 

Het gemeentebestuur geeft dan een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters af. 

Op basis van een bewijs dat u zich hoofdzakelijk en legaal in het buitenland gevestigd heeft (kopie verblijfsvergunning, attest van woonplaats van lokale autoriteiten, ...) en een aantal andere documenten kunt u zich vervolgens laten inschrijven op het Belgische beroepsconsulaat dat bevoegd is voor uw nieuwe gewone verblijfplaats. U neemt best vooraf contact op met het Belgische beroepsconsulaat om na te gaan over welke andere documenten het precies gaat. 

 
Fiscale gevolgen 


Zodra een persoon afgeschreven is uit de Belgische bevolkingsregisters, verandert zijn fiscale toestand.  

De Belgische fiscale reglementering is zeer ingewikkeld en de fiscale toestand kan bovendien verschillen naargelang de bilaterale of multilaterale verdragen waarbij België partij is.  

De FOD Buitenlandse Zaken verstrekt geen inlichtingen over de fiscale gevolgen van een vertrek naar het buitenland. 

Voor gedetailleerde informatie: 

 
Verblijfsvoorwaarden 


Voor inlichtingen in verband met de verblijfsvoorwaarden voor Belgen in het buitenland (verblijfsvergunning, werkvergunning, ...) dient u contact op te nemen met de ambassade van het land van verblijf in Brussel

 
Sociale zekerheid 


Voor meer informatie, consulteer de pagina Sociale zekerheid
 

Pensioen 


Voor meer informatie, consulteer de pagina Pensioen
 

Andere vragen 


Verdere informatie betreffende wonen in het buitenland kunt u terugvinden op de Federale Portaalsite