Carrière ondersteund door onze FOD bij internationale organisaties

Op het internationale toneel is men regelmatig op zoek naar versterking. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden. Je kan solliciteren bij de Verenigde Naties, bij de Europese Unie en nog tal van andere organisaties.

Werken bij de Verenigde Naties

Het overgrote deel van de VN-personeelsleden werkt voor het VN-Secretariaat.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vacatures

Een uitgebreid overzicht van VN-vacatures vind je terug op de website van UN Careers.

Het overgrote deel van de VN-personeelsleden werkt voor het VN-Secretariaat. Mogelijke plaatsen van tewerkstelling zijn niet enkel de hoofdzetel van het secretariaat in New York en de deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi, maar ook de vele VN-kantoren overal ter wereld. Daarnaast zijn de Verenigde Naties opgebouwd uit fondsen en programma’s zoals Unicef en UNDP, gespecialiseerde organisaties zoals Unesco, en verwante organisaties zoals IAEA. Meer informatie over de structuur van de VN kan je vinden via volgende link.

Personeelscategorieën

De Verenigde Naties bieden een brede waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden voor alle profielen en niveaus. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf personeelscategorieën:

  • Professionele en hogere categorieën (P en D): universitaire functies op het gebied van management, economische en sociale ontwikkeling, vrede en veiligheid, ICT, communicatie, etc.
  • Algemene diensten en gerelateerde categorieën (G, TC, S, PIA en LT): ondersteunende functies op het gebied van administratie, veiligheid, gebouwonderhoud, etc.
  • Nationale professionele medewerkers (NO): universitaire functies voor onderdanen van het land waarin de betreffende VN-instelling is gevestigd.
  • Veldmedewerkers (FS): worden meestal ingezet in het kader van vredesoperaties.
  • Senior appointments (SG, DSG, USG en ASG): de hoogste leidinggevende posities,  bijvoorbeeld secretaris-generaal, afdelingshoofd, etc.

Voor meer informatie over de verschillende categorieën, klik hier.

Daarnaast kunnen young professionals door België ook als Junior Professional Officer bij een VN-instelling tewerkgesteld worden, meer informatie vind je hier.

 

Hoe solliciteren?

De lijst met vacatures op de website van UN Careers is niet-exhaustief. Gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s van de VN hanteren namelijk vaak specifieke selectieprocedures. Vacatures zijn terug te vinden op de website van de betreffende organisatie.

Specifieke informatie betreffende tewerkstelling bij vredesoperaties vind je op de website van UN Peacekeeping.

De metazoekmachine UN Jobs biedt het meest uitgebreide overzicht van VN-vacatures. Ook vind je er vacatures van ngo’s en andere internationale organisaties. Het gaat niet om een officiële VN-website. De FOD kan de juistheid van de gegevens niet garanderen en raadt aan deze site met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.

Contactgegevens

Voor kandidaten die na een selectieprocedure voor een P- of D-functie in een shortlist worden opgenomen, kan het nuttig zijn hun kandidatuur bekend te maken aan de FOD Buitenlandse Zaken, Directie Verenigde Naties (candidatures@diplobel.fed.be).

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Directie-Generaal Multilaterale Zaken en Mondialisering jouw gegevens op basis van jouw toestemming in het kader van een kandidatuur voor een P of D-functie bij de Verenigde Naties. De DGM houdt hiertoe een databank van betrokkenen bij. De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen voor dit doel worden gebruikt. Deze gegevens worden bewaard tot je ons meedeelt dat je deze niet langer wenst te delen. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar candidatures@diplobel.fed.be. De DGM garandeert dat jouw gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en met de Belgische Wet van 30 juli 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). De contactgegevens van onze DPO, alsook de procedure voor de uitoefening van jouw rechten en de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het geval je een klacht wenst in te dienen, zijn hier beschikbaar.