Azerbeidzjan

kaart Azerbeidzjan

Laatste update

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Azerbeidzjan gereisd worden.

Voor de situatie langs de contactlijn in Nagorno-Karabach en de grensstreek tussen Azerbeidzjan en Armenië zie verder ‘Algemene veiligheid’.

Belgen dienen over een visum te beschikken om tot het grondgebied van Azerbeidzjan toegelaten te worden. Het is het voor hen niet mogelijk om een visum te verkrijgen bij aankomst op de luchthaven of via een grenspost over land. Gelieve aandachtig de informatie aangaande de visumplicht en de aanvraagprocedure te lezen in de rubriek ‘Praktische info’.

Er bestaat een registratieplicht bij de Staatsdienst voor Migratie voor reizigers die in het bezit zijn van een visum geldig voor 30 dagen en die 15 dagen of meer in Azerbeidzjan willen verblijven. Meer informatie hierover in de rubriek ‘Praktische info’.

Belgische onderdanen die niet over de geldige reisdocumenten voor Azerbeidzjan beschikken (bv. ten gevolge van verlies/diefstal van hun paspoort) of uitgewezen werden, moeten een "travel document" aanvragen bij de "State Migration Services" om het land te kunnen verlaten.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

 

Description

Sécurité générale

Azerbeidzjan is een seculier land en de hoofdstad Bakoe geeft een moderne Europese indruk.

Het is evenwel aangeraden rekening te houden met de gevoeligheden van de bevolking die voor de grote meerderheid traditioneel moslim en conservatief is, vooral buiten de hoofdstad. De straatcriminaliteit in de hoofdstad Bakoe is over het algemeen beperkt. Er zijn meldingen van pickpockets in Bakoe, vooral 's nachts en in de buurt van bars en clubs die bezocht worden door expats. Vermijd grote sommen geld bij u te hebben en wees voorzichtig bij het gebruik van kredietkaarten om diefstal of vervalsing te voorkomen. Het wordt aangeraden, vooral voor vrouwen, om ’s nachts niet alleen op straat te lopen en om slecht verlichte plaatsen te vermijden.

Hoewel het risico op terroristische aanslagen momenteel als beperkt wordt beschouwd, is er sprake van radicalisering in bepaalde regio's. Ook de verslechterde economische situatie in Azerbeidzjan kan aanleiding geven tot mogelijke onrust. Het is derhalve aangewezen de actualiteit en de evolutie van de situatie ter plekke te volgen. Bijeenkomsten verlopen meestal vreedzaam en worden door de autoriteiten van nabij gevolgd.

Het is aangeraden steeds een kopie van uw paspoort bij zich te hebben voor eventuele controle van documenten. Het origineel dient veilig bewaard te worden.  Sporadisch werden gevallen gesignaleerd waarbij individuen zich voordeden als Azerbeidzjaanse politieagenten die buitenlanders intimideerden door na te gaan of ze al dan niet in overeenstemming waren met de verblijfsregels om hen vervolgens van belangrijke sommen geld te ontdoen.

Het conflict inzake Nagorno-Karabach is nog steeds niet opgelost en gewapende incidenten komen dagelijks voor. Nagorno-Karabach is niet onder de feitelijke controle van de Azerbeidzjaanse autoriteiten en de 7 districten Kalbajar, Lachin, Gubadly, Zangilan, Fizuli, Jabrayil en Agdam rondom Nagorno-Karabach blijven  bezet gebied. De autoriteiten van de Republiek Azerbeidzjan beschouwen elk bezoek aan Nagorno-Karabach en/of de zeven omliggende bezette districten of het uitvoeren van economische activiteiten in die gebieden zonder hun toelating als illegaal en kunnen dus het voorwerp uitmaken van sancties en/of strafrechtelijke vervolging. Het is tevens sterk aanbevolen een afstand van 5 km te houden  van de contactlijnen en de grens met Armenië. In sommige gebieden kunnen zich landmijnen bevinden.

Het is raadzaam gesprekken te mijden met betrekking tot de binnenlandse politiek, de kwestie Nagorno-Karabakh en de spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan. Voor reizen naar de grensgebieden met Rusland is voorzichtigheid geboden. Het is formeel afgeraden de grens tussen Azerbeidzjan en Rusland (Dagestan) over te steken.