Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update

Coronavirus Covid-19:

Strenge inperkingsmaatregelen:

Het virus is aanwezig op het volledige grondgebied. Het land bevindt zich momenteel in fase 3 van het actieplan van de Regering, dat als doel het vermijden en beperken van de verspreiding van het virus heeft.

Een dagelijkse epidemiologische update kan gelezen worden op https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde(externe link).

Sinds dinsdag 17 maart om 12u00, en voor minstens vijftien dagen, is een inperkingssysteem in werking gesteld voor het gehele grondgebied, zowel op het vasteland als in de overzeese gebieden. Verplaatsingen zijn verboden, behalve in de volgende gevallen en op voorwaarde dat men in het bezit is van een attest om:

 • Zich te verplaatsen naar de werkplaats indien telewerken niet mogelijk is;
 • Basisbenodigdheden aan te kopen in de geautoriseerde nabijgelegen handelszaken;
 • Zich te begeven naar een zorgverlener;
 • Zich te verplaatsen voor de kinderopvang of om kwetsbare personen te helpen, op voorwaarde dat de voorzorgsmaatregelen qua hygiëne strikt worden opgevolgd;
 • Te sporten op individuele basis, in de omgeving van de woning en zonder samenscholing.

Het vereiste uitzonderingsattest is verkrijgbaar op  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Indien u het niet kunt afdrukken, mag u het overschrijven op een los blad.

Overtreding van deze regels zal bestraft worden met boetes van 135 euro, met een mogelijkheid van vermeerdering tot respectievelijk 375 euro en 1.500 euro in geval van recidive.

De gemeentes en prefecturen kunnen strengere maatregelen ter beperking van de verplaatsingen nemen (bvb. avondklok).

Voor meer info over de inperkingsmaatregelen in voege: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Andere maatregelen genomen door de Franse autoriteiten om de verspreiding van het virus af te remmen:

 • Sinds maandag 16.03.2020 en tot nader order, zijn alles schoolinstellingen (van kinderdagverblijven tot universiteiten) gesloten.
 • Sinds zaterdag 14.03.2020 om middernacht en tot nader order, zijn alle niet-essentiële plaatsen die publiek ontvangen, gesloten. Het betreft onder andere restaurants, cafés, bioscopen en discotheken. Gebedsplaatsen blijven open, maar samenkomsten en religieuze diensten zullen moeten worden uitgesteld. Het betreft eveneens alle handelszaken, behalve de essentiële handelszaken. Onder andere voedingswinkels en markten, apotheken, benzinestations, banken, tabakswinkels en perswinkels blijven open. De voedingsmarkten in open lucht zijn gesloten, behalve uitzonderingen toegestaan door de Prefectuur. Alle publieke diensten die onmisbaar zijn voor het leven van de medeburgers zullen open blijven.

Transport:

 • De verschillende vervoersmiddelen, inclusief openbaar vervoer, zijn in werking, maar hun frequentie is sterk verminderd. Gelieve u bij de luchthavens, trein- en busstations te informeren naar de mogelijkheden om naar België terug te keren. U kunt ook proberen een wagen te huren of een taxi te bestellen. Denk ook aan een combinatie van transportmiddelen (bvb. trein + taxi).
 • Om de continuïteit van het goederenverkeer te vrijwaren, blijft de Franse overheid voor de bestuurders de noodzakelijke diensten voorzien voor het uitrusten, het tanken, het afhaaleten en proper sanitair (zie: https://www.bison-fute.gouv.fr/).

Grenzen:

 • Vanaf dinsdag 17 maart 2020 om 12u00, worden alle reizen tussen niet-Europese landen en de Europese Unie opgeschort gedurende 30 dagen. De burgers van de Europese Unie die zich momenteel in het buitenland bevinden en wensen terug te keren, zullen naar hun land kunnen terugreizen. 
 • De Franse autoriteiten leggen aan niemand een verbod tot het verlaten van het grondgebied op. De grens tussen Frankrijk en België blijft open. Het blijft dus mogelijk, voor de personen die in België verblijven, om naar België terug te keren vanuit of via Frankrijk. Gelieve de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen (het is mogelijk dat u uw identiteit en woonplaats in België dient aan te tonen). 
 • Indien uw reis naar België niet wordt toegestaan, manen wij u met aandrang aan zich in te schrijven op de website https:://travellersonline.diplomatie.be/.
  Een repatriëring vanaf het Franse grondgebied (vasteland en overzeese gebieden) is momenteel niet aan de orde. Gelieve de instructies van de Franse overheid op te volgen en geïsoleerd te blijven. Om deze inperkingsmaatregelen en de gevolgen ervan te beheersen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met o.a. uw familie, uw vrienden, uw dokter en uw bank in België. Het is overigens wenselijk dat onderdanen in transit beschikken over de bewijsstukken van hun transportplan, zeker als het ingewikkelde routes betreft, die ze vervolgens kunnen voorleggen in geval van controles (bvb. vliegtuigtickets).
 • De Franse autoriteiten houden rekening met de  situatie van landgenoten die landen op de luchthavens van Parijs en die hun woonplaats in België dienen te vervoegen. Enkel in dit specifiek geval, laten de Franse autoriteiten toe dat een snelle heen- en terugreis wordt uitgevoerd om de naaste op te laten halen door één enkele persoon die in België verblijft. De persoon die deze snelle heen- en terugreis uitvoert, dient zich evenwel te voorzien van de nodige bewijsstukken (bvb. reisplan van de op te halen persoon, bewijs van woonplaats in België, bewijs van band met de op te halen persoon, …). De Franse grenspolitie heeft als instructie in dergelijke gevallen een zekere flexibiliteit aan de dag te leggen.

Grensarbeiders:

De grensarbeiders die de Frans-Belgische grens wensen over te steken, dienen volgende documenten te kunnen voorleggen:

 1. Het individueel attest, opgesteld door de Franse autoriteiten (beschikbaar op https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), zelf in te vullen en te tekenen
 2. Het werkgeversattest, opgesteld door de Franse autoriteiten (beschikbaar op https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus), in te laten vullen en tekenen door de werkgever
 3. Het formulier, opgesteld door de Belgische regering (https://emploi.belgique.be/fr/actualites/certificat-prouvant-la-necessite-de-traverser-la-frontiere-pour-les-travailleurs), in te laten vullen en tekenen door de werkgever

Respect van de voorzorgsmaatregelen qua hygiëne:

Bij ademhalingsinfecties zijn er eenvoudige maatregelen om zichzelf en de omgeving te beschermen:

 • Regelmatig de handen wassen.
 • Sociale afstand: respecteer een minimale afstand van 1 meter tussen twee personen, vermijd samenscholingen, beperk verplaatsingen en contacten.
 •  In de elleboog hoesten of niezen.
 •  Het gebruik van zakdoeken voor eenmalig gebruik.
 •  Elkaar groeten zonder de hand te schudden of elkaar te omarmen of te kussen.
 •  Het dragen van een mondmasker wanneer men ziek is of om het risico op overdracht te vermijden.
 • Voor meer informatie:  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

► Een groen (gratis) nummer werd in werking gesteld en is bereikbaar 7d/7d en 24u/24u: 0 800 130 000. Dit platform biedt informatie aan over COVID-19, evenals aanbevelingen indien u in een door het virus besmet gebied hebt gereisd of mensen tegenkomt die er verbleven.

In geval van suggestieve symptomen (koorts, hoest, ademhalingsproblemen) of levensnood: Bel 15 of 114 (voor mensen die moeilijk spreken of horen).

Voor een medische mening of advies, een andere pathologie: neem telefonisch contact op met uw behandelende arts.

De FOD Volksgezondheid in België heeft een website ter beschikking gesteld over het coronavirus COVID-19: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 


Manifestaties en protestmarsen

De vakbonden in Frankrijk doen oproep tot staken sinds 5 december 2019, in Parijs, Île de France en over het hele grondgebied tegen de pensioenhervorming van de Franse overheid. De stakingsbeweging is sindsdien elke dag verlengd.

Treinen, metro en RER-netwerk in Parijs, Île de France, zijn sinds 05 december 2019 ernstig verstoord. Thalys-verbindingen en -frequenties kunnen worden beïnvloed. Toegang tot luchthavens kan moeilijker worden gemaakt. Het wordt aanbevolen om het laatste nieuws van uw vlucht te controleren bij uw luchtvaartmaatschappij voordat u naar de luchthaven gaat. Het wordt ook aanbevolen om het nieuws te controleren over mogelijke stakingen op de brandstofopslagplaatsen die kunnen leiden tot leveringsproblemen bij de benzinepompen.  

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Er worden in Frankrijk op regelmatige basis protestmarsen en manifestaties (Gele Hesjes, klimaat, pensioenen, sociale gerechtigdheid, …) georganiseerd, toegestaan of niet.

Gelieve met volgende richtlijnen rekening te houden alvorens af te reizen naar Parijs of naburige provincies:

 • Volg het nieuws regelmatig (radio, tv, sociale media)
 • Vermijd alle samenscholingen en blijf weg van manifestaties
 • Raak niet betrokken bij discussies en andere controverses
 • Verzet je niet tegen de politie, volg de instructies
 • Parkeer uw auto niet in de straat, maar in ondergrondse parkings (zelfs voor een zeer korte periode)
 • Forceer de barrages niet
 • Stel, in de mate van het mogelijke, uw verblijf in de hoofdstad uit
 • Geef de voorkeur aan de arrondissementen op de linkeroever
 • Het wordt sterk afgeraden om symbolische plaatsen en andere toeristische gebieden te bezoeken (Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Boulevard Haussmann, Rivoli, Concorde, Champs de Mars, Bastille, République, Nation, Trocadéro)

 
Sinds 1 juli 2018 is de maximumsnelheid op gewone wegen zonder middenberm 80 km/u in Frankrijk (ipv 90 km/u).

 

CRIT'AIR VIGNETTE: HET LUCHTKWALITEITSCERTIFICAAT VAN UW VOERTUIG

Verplicht in verschillende steden in Frankrijk, een automobilist die niet draagt ​​het crit'air vignet in gebieden met beperkt verkeer of tijdens pieken vervuiling is aansprakelijk voor een overtreding van de 3e klasse strafbaar met een boete van 68 euro. Bekijk deze link: www.certificat-air.gouv.fr 

 

Om consulaire bijstand beter te kunnen organiseren, raden wij u ook aan uw reis via www.travellersonline.diplomatie.be te registreren.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen. Frankrijk lanceerde ook een applicatie voor mobiele toestellen die waarschuwingen geeft in noodgevallen. Zoek "SAIP" in uw online applicatiewinkel.

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Lancement-de-l-application-mobile-SAIP

 Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
 • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
 • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
 • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.