Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden. 

2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 
Reizen naar Frankrijk is mogelijk

 

RIZIV-INFO (enkel voor de Franse overzeese gebieden): Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Vanaf 15 juni 2020 mogen personen komende van binnen de Europese Ruimte (Lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad) het Frans grondgebied betreden zonder beperkingen verbonden aan de bestrijding van COVID-19.

Deze reizigers zijn niet meer gehouden het attest van uitzonderlijke internationale verplaatsing bij zich te hebben om het land binnen te mogen, en zijn daarenboven vrijgesteld van veertiendaagse afzondering bij aankomst in Frankrijk.

Om wederkerigheidsredenen, blijven er evenwel beperkingen bestaan aan de Franse grenzen met Spanje en het Verenigd Koninkrijk:

  • Tot 21 juni 2020 worden vliegtuigpassagiers komende van Spanje bij aankomst in Frankrijk uitgenodigd een veertiendaagse afzondering in acht te nemen.
  • Vanaf 15 juni 2020 en tot nader order, worden reizigers afkomstig van het Verenigd Koninkrijk bij aankomst in Frankrijk uitgenodigd een veertiendaagse afzondering in acht te nemen.

Tot 21 juni 2020 zijn enkel personen die reizen voor dwingende familiale of professionele reden toegelaten tot de grondgebieden van Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélémy en La Réunion. Vanaf 22 juni 2020 kunnen reizigers deze grondgebieden opnieuw betreden.

Een nieuw systeem van gezondheidsprotocollen treedt in werking bij aankomst op deze grondgebieden. Alle passagiers worden uitgenodigd, binnen de 72 uren voorafgaand aan hun vlucht, een RT-PCR-test ter detectie van het genoom SARS Cov2 te ondergaan. Bij aankomst van de vlucht zullen de passagiers die een negatieve test voorleggen, genieten van een versnelde verwerking op de luchthaven en een afzondering van 7 dagen ondergaan, gevolgd door een nieuwe RT-PCR-test.

Bij positieve RT-PCR-test, dient men zich veertien dagen af te zonderen en kan het vliegtuig niet worden genomen.

Voor meer informatie, zie de website van de prefectuur van uw verblijfplaats en https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Verplaatsingen naar de departement Frans-Guyan en Mayotte zijn beperkt tot dwingende familiale of professionele reden, omwille van de actieve circulatie van COVID-19. Reizigers afkomstig van deze grondgebieden blijven onderworpen aan een strikte veertiendaagse afzondering.

Vanaf 1 juli 2020, zal Frankrijk overgaan tot een progressieve opening van haar grenzen voor de reizigers komende van buiten de Europese Ruimte (alle landen van de wereld met uitzondering van de Lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland, Vaticaanstad). Deze opening zal progressief en gedifferentieerd plaatsvinden, naargelang de sanitaire situatie van de verschillende derde landen, en in overeenstemming met de modaliteiten die tegen dan op Europees niveau zullen worden bepaald.

In afwezigheid van behandeling en vaccin tegen het coronavirus, is de beste bescherming voor u en uw naasten het voortdurend in acht houden van de beschermingsmaatregelen en de fysieke afstand. Draag aanvullend een masker wanneer de afstand van één meter niet in acht kan worden genomen.

Zie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Voor elke reis in Frankrijk, zeker naar de Overzeese Gebieden, kunt u zich inschrijven op https://travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

  • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
  • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
  • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
  • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.