Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

 

COVID

INFO (enkel voor Guadeloupe, Martinique, Réunion en Saint-Martin): Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Toegangsvoorwaarden die door de Franse autoriteiten zijn vastgesteld :

Algemene nationale maatregelen

Sinds 23 september zijn de departementen in 5 categorieën onderverdeeld:

 • Departementen in zone “Groen”
 • Departementen in zone “Waarschuwing”
 • Departementen in zone “Versterkte waarschuwing”
 • Departementen in zone “Hoogste waarschwing”
 • Departementen in territoriale sanitaire noodtoestand

In alle departementen en territoria worden specifieke maatregelen genomen, in functie van de categorisatie en de lokale bijzonderheden.

De sanitaire noodtoestand is uitgeroepen op het geheel van het Franse grondgebied vanaf 16 oktober 2020 om middernacht. Vanaf 23 oktober 2020 om middernacht, wordt van 21u00 tot 06u00 een avondklok opgelegd in 54 departementen en één overzees gebied (Frans-Polynesië). Dit zal minstens 4 weken worden aangehouden.

De volledige lijst met betrokken departementen, evenals de informatie betreffende de werking van de avondklok, zijn beschikbaar op https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/couvre-feu.

Er zijn uitzonderingen op de avondklok voorzien om gezondheidsredenen, professionele redenen, om een naaste in een situatie van afhankelijkheid te helpen, om transportredenen en om een huisdier uit te laten. Attesten voor uitzonderlijke verplaatsing zijn beschikbaar op de website https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation....

De sanitaire noodtoestand omvat onder andere het naleven van de volgende maatregelen:

 • Alle privéfeesten, zoals huwelijken of studentenfeesten, die in feestzalen, polyvalente zalen of enig andere openbare plaats worden gehouden, zijn verboden.
 • Alle restaurants moeten een versterkt sanitair protocol toepassen (beperking van het aantal tafelgenoten tot 6 en registratie van de naam van de klanten om de contact tracing te vergemakkelijken).
 • De regel van één zitplaats op twee wordt toegepast in alle plaatsen waar men gezeten is (bvb. bioscopen, stadia of conferentiezalen) en het aantal bezoekers wordt beperkt.
 • In alle plaatsen waar men staande rondloopt (bvb. winkelcentra, supermarkten, musea en beurzen), wordt het aantal bezoekers gereguleerd.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in alle gesloten ruimtes waar zich meerdere personen bevinden, zij het bijvoorbeeld een trein, een vergaderzaal, een museum of een supermarkt.

In de departementen waar het virus actief circuleert, beschikken de prefecten over uitgebreide bevoegdheden en kunnen ze, na overleg met de burgemeesters, bijkomende maatregelen nemen, zoals:

 • het dragen van het masker veralgemenen naar de publieke ruimte, in de grote verstedelijkte gebieden en de grote steden in de betrokken departementen. Zo wordt de verplichting tot het dragen van het mondmasker bijvoorbeeld uitgebreid naar de volledige publieke ruimte, onder andere in Parijs en het geheel territorium van de departementen Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, in Marseille, in Aix-en-Provence, in Bordeaux en in Straatsburg.
 • het instellen van een avondklok.
 • het sluiten van bepaalde publieke plaatsen (markten, restaurants, bioscopen, bars, spektakel-, dans- en sportzalen, gebedsplaatsen), volledig of vanaf een bepaald uur.
 • Het beperken van het aantal personen die samenkomen.
 • het instellen van lokale lock-downs.
   

Wij nodigen u uit om de website van de prefectuur en het regionaal gezondheidsagentschap (ARS) van het betrokken departement te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste gezondheidsmaatregelen die tijdens uw verblijf in acht moeten worden genomen.

In afwezigheid van behandeling en vaccin tegen het coronavirus, is de beste bescherming voor u en uw naasten het voortdurend in acht houden van de beschermingsmaatregelen en de fysieke afstand. Draag aanvullend een masker/mondkapje wanneer de afstand van anderhalve meter niet in acht kan worden genomen.

Voor meer informatie, zie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Reizigers komende van binnen de Europese Ruimte:
Sinds 15 juni 2020 mogen personen komende van binnen de Europese Ruimte (Lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad) het Frans grondgebied betreden zonder beperkingen verbonden aan de bestrijding van COVID-19. Er is geen quarantaine vereist bij aankomst uit deze landen. Er wordt geen verplaatsingsattest geëist.

Grensbewoners en grensarbeiders:

De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een Covid-19-test uit te voeren. Voor een verblijf van minder dan 48u in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om de Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen (zie https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form).
Deze personen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten uit te voeren (bvb: inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten, …). Ze dienen de afstands- en andere beschermingsmaatregelen te eerbiedigen.

Guadeloupe, Martinique, het eiland Réunion, Saint-Martin:
Een niet-essentiële verplaatsing (bvb. toeristisch verblijf) vanuit België naar Guadeloupe, Martinique en Saint-Martin is momenteel sterk afgeraden (bestemming door de Belgische autoriteiten gecategoriseerd als rode zone).

Het eiland Réunion is een oranje zone. Reizen is mogelijk, maar de Belgische autoriteiten adviseren een verhoogde waakzaamheid.


Een COVID-test en een quarantaine zijn niet verplicht bij terugkeer in België.

Een Covid-19 PCR-test van minder dan 72u is verplicht om op het vliegtuig te mogen stappen.
De passagiers dienen overigens aan de luchtvaartmaatschappij, voor het opstappen, een verklaring op eer voor te leggen, die getuigt dat ze geen symptomen van infectie met Covid-19 hebben (te downloaden op https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage).

Voor meer informatie, zie de website van de prefectuur van uw verblijfplaats.

Voor de terugkeer naar België dient elke passagier de sanitaire voorschriften in functie van zijn plaats van afkomst te eerbiedigen. De aanpak van de Belgische autoriteiten betreffende de terugkeer van reizigers is gebaseerd op het onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones vindt u hierboven terug.

Frans-Guyana en Mayotte
Een niet-essentiële verplaatsing (bvb. toeristisch verblijf) vanuit België naar Frans-Guyana en Mayotte is momenteel sterk afgeraden (bestemming door de Belgische autoriteiten gecategoriseerd als rode zone).

Voor de Franse autoriteiten dienen reizigers afkomstig uit deze bestemmingen, gecategoriseerd als zones van actieve viruscirculatie, te bewijzen dat ze een dwingende familiale of professionele reden voor hun verplaatsing hebben.

Een Covid-19 PCR-test van minder dan 72u is verplicht om op het vliegtuig te mogen stappen. De passagiers dienen overigens aan de luchtvaartmaatschappij, voor het opstappen, een verklaring op eer voor te leggen, die getuigt dat ze geen symptomen van infectie met Covid-19 hebben (te downloaden op https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage).

Reizigers die aankomen in Frans-Guyana en Mayotte dienen een strikte veertiendaagse quarantaine te respecteren. Bij hun terugkeer op het Franse vasteland, kunnen reizigers zich een quarantaine of een afzonderingsperiode opgelegd zien krijgen.

Voor meer informatie, zie de website van de prefectuur van uw verblijfplaats.

Voor de terugkeer naar België dient elke passagier de sanitaire voorschriften in functie van zijn plaats van afkomst te eerbiedigen. De aanpak van de Belgische autoriteiten betreffende de terugkeer van reizigers is gebaseerd op het onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones vindt u hierboven terug. Het document Passagier Lokalisatie Formulier dient binnen de 48u voor uw aankomst in België te worden ingevuld (zie https://travel.info-coronavirus.be/nl).

Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Saint-Pierre et Miquelon, Sint-Bartholomeus, Franse zuidelijke en antarctische gebieden, Wallis en Futuna:

Deze Overzeese landen en gebieden (PTOM) maken geen deel uit van het grondgebied van de Europese Unie (ze zijn wel grondwettelijk verbonden aan Frankrijk). Het Belgisch verbod op niet-essentiële reis van en naar buiten de Europese Ruimte geldt dus eveneens voor deze PTOM.

De reizigers die terugkomen uit deze zones zullen door de Belgische overheid worden beschouwd als “contacten met hoog risico”, wat betekent dat ze verplicht getest zullen worden en zich in quarantaine zullen moeten plaatsen. Het document Passagier Lokalisatie Formulier dient binnen de 48u voor uw aankomst in België te worden ingevuld (zie https://travel.info-coronavirus.be/nl).

De passagiers dienen aan de luchtvaartmaatschappij, voor het opstappen, een attest van uitzonderlijke verplaatsing voor te leggen, evenals een verklaring op eer, die getuigt dat ze geen symptomen van infectie met Covid-19 hebben (te downloaden op https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage).

Voor Frans-Polynesië gelden specifieke regels (Covid-19 PCR-test van minder dan 72u en registratie op het Polynesische platform "Elektronisch reisinformatiesysteem (ETIS)”.

Voor meer informatie, zie de website van de prefectuur van uw verblijfplaats.

Reizigers komende van buiten de Europese Ruimte:
Sinds 1 juli 2020, is Frankrijk overgegaan tot een progressieve opening van haar grenzen voor de reizigers van en naar buiten de Europese Ruimte (alle landen van de wereld met uitzondering van de Lidstaten van de Europese Unie,  Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad). Deze opening vindt progressief en gedifferentieerd plaats, naargelang de sanitaire situatie van de verschillende derde landen.

Reizigers worden aangemaand een negatieve PCR-test af te leggen vóór hun vertrek. Voor bepaalde landen van afkomst, is deze test verplicht om de vlucht te kunnen opstappen of wordt deze test automatisch uitgevoerd bij aankomst in Frankrijk, in een sanitaire controlepost op de luchthaven. De passagiers dienen overigens aan de luchtvaartmaatschappij, voor het opstappen, een verklaring op eer voor te leggen, die getuigt dat ze geen symptomen van infectie met Covid-19 hebben (te downloaden op https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage).

Voor bijkomende informatie, waaronder de lijst met betrokken landen: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions

 

Voor elke reis in Frankrijk, zeker naar de Overzeese Gebieden, kunt u zich inschrijven op https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
 • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
 • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
 • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.