Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

COVID

INFO (voor het vasteland van Frankrijk, de Overzeese Gemeenschappen en Corsica): Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Algemene nationale maatregelen

De sanitaire noodtoestand is uitgeroepen op het geheel van het Franse grondgebied sinds 16 oktober 2020.

Vanaf 15 december 2020 is de lockdown opgeheven. Verplaatsingen overdag zijn vrij toegelaten, maar een avondklok is ingesteld van 18u00 tot 06u00 over het volledige Franse vasteland, vanaf zaterdag 16 januari 2021 en voor minstens 15 dagen.

De avondklok wordt strikt gecontroleerd, met mogelijkheid tot beperkte uitzonderingen (voor professionele medische, of dwingende familiale reden). De verplaatsingsattesten moeten overdag niet meer worden ingevuld en verplaatsingen tussen regio’s zijn toegestaan. Een attest van uitzonderlijke verplaatsing blijft evenwel noodzakelijk voor eenieder die zich tijdens de avondklok zou verplaatsen. U vindt dit attest terug op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een forfaitaire boete van 135 € wordt aangerekend in het geval deze avondklok niet wordt gerespecteerd. In geval van recidive kan deze oplopen tot 3.750€.

Telewerk is voor 100% verplicht overal waar mogelijk.

De bioscopen, theaters en musea zijn tot nader order gesloten. Dit is eveneens het geval voor de sportzalen, restaurants en bars.

Indien u gaat skiën in Zwitserland in de kantons Grisons, Jura, Neuchâtel, Uri, Valais of Vaud, of in Spanje in de Autonome Regio’s Andaloesië, Aragón, Catalonië of Navarra, dient u bij uw terugkeer naar Frankrijk een test van minder dan 72 uur voor te leggen, die tot afwezigheid van besmetting met COVID-19 concludeert. Bij gebreke ervan, kunnen de territoriaal bevoegde prefecten ter uwer aanzien een quarantaine voorschrijven en u geïsoleerd houden.

Handelszaken en leveringsdiensten zijn open, maar omkaderd door een strikt sanitair protocol. door een strikt sanitair protocol. De parken, tuinen, stranden en waterpartijen zijn eveneens toegankelijk.

Bezoek in EHPAD en rusthuizen zijn toegelaten, mits strikte naleving van de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

De kinderopvangplaatsen, kinderdagverblijven en lagere scholen, evenals de medisch-educatieve instellingen, blijven open met een verstrengd sanitair protocol, waaronder het verplicht dragen van een masker vanaf 6 jaar oud. De lessen in fysieke aanwezigheid werden verlicht in de middelbare scholen: elke middelbare school stelt een plan van onderwijscontinuïteit op, dat aan elke leerling ten minste 50% van het onderwijs in fysieke aanwezigheid garandeert, waarbij de rest van het onderwijs plaatsvindt via virtuele klassen. Buitenschoolse activiteiten in open lucht en in sportzelen zijn toegelaten, mits strikt respect van de sanitaire maatregelen. Voor het hoger onderwijs worden de theoretische en praktische lesmomenten op afstand georganiseerd, met uitzondering voor bepaalde practica, opleidingen en examens. De toegang tot de universiteitsbibliotheken is enkel op afspraak mogelijk.

Gebedsdiensten zijn  toegelaten, met een limiet van 30 personen. Begraafplaatsen zijn open.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in alle gesloten ruimtes waar zich meerdere personen bevinden, zij het bijvoorbeeld een trein, een vergaderzaal of een supermarkt.

Wanneer het nodig is in functie van de situatie van de epidemie, kunnen de prefecten de mondmaskerplicht uitbreiden naar alle relevante plaatsen, dus ook de publieke ruimte, met uitsluiting van woonpanden. Deze maatregel werd afgekondigd in een groot deel van het Franse grondgebied.

​Wij nodigen u uit om de website van de prefectuur en het regionaal gezondheidsagentschap (ARS) van het betrokken departement te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste gezondheidsmaatregelen die tijdens uw verblijf in acht moeten worden genomen.

In afwezigheid van behandeling en vaccin tegen het coronavirus, is de beste bescherming voor u en uw naasten het voortdurend in acht houden van de beschermingsmaatregelen en de fysieke afstand. Draag aanvullend een masker/mondkapje wanneer de afstand van anderhalve meter niet in acht kan worden genomen.

Voor meer informatie, zie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Specifieke maatregelen afhankelijk van de bestemming/afkomst

Reizigers komende van binnen de Europese Ruimte:

De grenzen met de Europese Unie blijven open. Reizigers komende van de Lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad kunnen het Franse vasteland betreden.  Niet-essentiële reizen zijn niettemin afgeraden. Daarenboven heeft Frankrijk de verplichting aangekondigd om vanaf 24/01/2021 een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur voor te leggen om het Franse grondgebied te betreden. Deze verplichting betreft echter niet de grensarbeiders noch de wegvervoerders. 

De reizigers zijn er toe gehouden de maatregelen, hierboven onder de titel “Algemene nationale maatregelen” uitgelegd, na te leven.

 

Reizigers komende van het Verenigd Koninkrijk:

Naar aanleiding van de ontdekking van een nieuwe virusstam in het Verenigd Koninkrijk, raadt Frankrijk elke verplaatsing en verblijf in het Verenigd Koninkrijk ten zeerste af, en heeft het tot nader order een systeem ingevoerd dat de verplaatsingen vanuit dit land beperkt.

Enkel de volgende categorieën van personen hebben toelating om zich vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk te verplaatsen of er door te transiteren:

 • Onderdanen van Frankrijk en de Europese Ruimte (Lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad);
 • Britse onderdanen of onderdanen van derde landen die ofwel verblijven in Frankrijk of de Europese Ruimte, ofwel essentiële verplaatsingen moeten uitvoeren.

Elke persoon vertrekkend uit het Verenigd Koninkrijk dient vóór het instappen de volgende document voor te leggen aan de vervoersmaatschappij en de autoriteiten bevoegd voor de grenscontrole:

 1. Een verklaring op eer, waarin wordt verklaard geen symptomen van COVID-19 te vertonen en geen weet te hebben van contact met een bevestigd geval van COVID-19 tijdens de veertien dagen voorafgaand aan de verplaatsing.
 2. Indien de persoon ouder is dans 11 jaar, ongeacht de nationaliteit, het negatieve resultaat van een PCR-test van minder dan 72 uur. Bij afwezigheid van PCR-test, zijn de antigeentesten die gevoelig zijn voor de VUI-2020-12-01-variant, waarvan de lijst door het Franse Ministerie van Solidariteit en Gezondheid is vasteglegd, eveneens toegelaten. De Britse autoriteiten houden een lijst bij van de centra die de COVID-19-testen kunnen uitvoeren.
 3. Een attest van verplaatsing en reis naar Frankrijk vanuit het Verenigd Koninkrijk.

 

Grensbewoners en grensarbeiders:

De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een Covid-19-test uit te voeren. Voor een verblijf van minder dan 48u in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om de Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Deze personen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten in de dichte omgeving uit te voeren (bvb: inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten …).  Ze zijn er echter toe gehouden de maatregelen, hierboven onder de titel “Algemene nationale maatregelen” uitgelegd, na te leven.

 

Corsica:

Tot 8 februari 2021, zijn bijkomende maatregelen genomen wat betreft de passagiers naar Corsica, zij het per vliegtuig of per boot:

 1. Elke passagier ouder dan 11 jaar dient 72u voor het vertrek een RT-PCR-test of een antigeentest te hebben uitgevoerd.
 2. Een verklaring op eer, afgedrukt en getekend, zal door de transportmaatschappij vereist worden bij het inschepen. In dit document certifieert de passagier dat hij geen symptomen van infectie met COVID-19 vertoont, dat hij geen bevestigd COVID-19-geval is, en dat hij naar zijn weten de laatste veertien dagen voor de reis geen contact heeft gehad met een bevestigd geval. De passagier zal eveneens moeten bevestigen dat hij de aan de voorgemelde testverplichting heeft voldaan.

Voor meer informatie, gelieve de websites van de Prefectuur van Zuid-Corsica en de Prefectuur van Hoog-Corsica te raadplegen.

 

Overzeese Gemeenschappen:

De volgende Overzeese Gemeenschappen zijn door de Belgische autoriteiten in het rood geklasseerd: Mayotte, Frans-Guyana, Saint-Barthélemy, Sint-Maarten, Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en afhankelijke gebieden, Saint-Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna en de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden. Er naartoe reizen wordt ten zeerste afgeraden.

De volgende Overzeese Gemeenschappen zijn door de Belgische autoriteiten in het oranje geklasseerd: La Réunion, Guadeloupe en Martinique. Een verhoogde waakzaamheid wordt aangeraden.

De sanitaire controle bij aankomst in de Overzeese Gebieden wordt verschillend georganiseerd afhankelijk van het gebied, waarbij een strikte quarantaine of een avondklok voorzien zijn in bepaalde onder hen. Voor preciezere informatie, gelieve de website van de prefectuur van uw verblijfplaats te raadplegen.

Elke reiziger ouder dan 11 jaar zal het resultaat van zijn biologische virusscreeningtest, uitgevoerd binnen de 72u voor het inschepen, moeten voorleggen. Elke passagier dient eveneens een attest op eer voor te leggen, waarin wordt verklaard geen symptomen te vertonen en geen weet te hebben van contact met een bevestigd geval van COVID-19 tijdens de veertien dagen voorafgaand aan de vlucht. Deze attesten zijn terug te vinden op de websites van de respectieve prefecturen waar u verblijft.

Vanaf 18 januari 2021 respecteert de reiziger bij aankomst in Guadeloupe, Martinique en La Réunion een zevendaagse isolatieperiode, thuis of op een plaats naar keuze, gevolgd door een nieuwe PCR-test.

Reizigers afkomstig uit of komende van La Réunion, Mayotte, Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië of Wallis-en-Futuna dienen een dwingende familiale of professionele reden voor hun verplaatsing te bewijzen. Ze moeten een attest van uitzonderlijke verplaatsing naar de Overzeese Gemeenschappen voorleggen, beschikbaar op(externe link) de volgende websites:

algemeen attest

specifiek attest voor La Réunion

Voor Frans-Polynesië is eveneens een registratie op het Polynesische platform "Elektronisch reisinformatiesysteem (ETIS)” vereist.

Bij aankomst op het Franse vasteland vanuit de Overzeese Gemeenschappen, worden reizigers aangemoedigd een RT-PCR-test uit te voeren, dan wel een zevendaagse isolatieperiode te eerbiedigen.

 

Reizigers komende van buiten de Europese Ruimte:

Sinds 30 oktober 2020, dient elke persoon afkomstig uit een land buiten de Europese Ruimte (alle landen van de wereld met uitzondering van de Lidstaten van de Europese Unie,  Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad) een biologische virusscreeningtest, uitgevoerd binnen de 72u voor het inschepen, die een afwezigheid van COVID-19-besmetting vaststelt, voor te leggen.

Voor zij die bij aankomst deze negatieve test niet kunnen voorleggen, zal een biologische virusscreeningtest uitgevoerd worden bij aankomst op de luchthaven. Indien het resultaat positief is, kunnen de autoriteiten een zevendaagse isolatieperiode opleggen.

De passagiers dienen overigens aan de luchtvaartmaatschappij en de grensbewakingsautoriteiten (lucht-, zee en landverbindingen, waaronder treinverbindingen) een attest van uitzonderlijke verplaatsing en een verklaring op eer voor te leggen, die getuigt dat ze geen symptomen van infectie met COVID-19 hebben (te downloaden hier).

Voor bijkomende informatie, zie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions)

 

Grensbewoners en grensarbeiders:

De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een Covid-19-test uit te voeren. Voor een verblijf van minder dan 48u in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om de Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Deze personen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten in de dichte omgeving uit te voeren (bvb: inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten …).  Ze zijn er echter toe gehouden de maatregelen, hierboven onder de titel “Algemene nationale maatregelen” uitgelegd, na te leven.

 

Corsica:

Van 19 december 2020 tot 8 januari 2021, werden bijkomende maatregelen genomen wat betreft de passagiers naar Corsica, zij het per vliegtuig of per boot:

 1. Elke passagier ouder dan 11 jaar dient 72u voor het vertrek een RT-PCR-test of een antigeentest te hebben uitgevoerd.
 2. Een verklaring op eer, afgedrukt en getekend, zal door de transportmaatschappij vereist worden bij het inschepen. In dit document certifieert de passagier dat hij geen symptomen van infectie met COVID-19 vertoont, dat hij geen bevestigd COVID-19-geval is, en dat hij naar zijn weten de laatste veertien dagen voor de reis geen contact heeft gehad met een bevestigd geval. De passagier zal eveneens moeten bevestigen dat hij de aan de voorgemelde testverplichting heeft voldaan.

Voor meer informatie, gelieve de websites van de Prefectuur van Zuid-Corsica en de Prefectuur van Hoog-Corsica te raadplegen.

 

Overzeese Gemeenschap:

De volgende Overzeese Gemeenschappen zijn door de Belgische autoriteiten in het rood geklasseerd: Mayotte, Frans-Guyana, Saint-Barthélemy, Sint-Maarten, Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en afhankelijke gebieden, Saint-Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna en de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden. Er naartoe reizen wordt ten zeerste afgeraden.

De volgende Overzeese Gemeenschappen zijn door de Belgische autoriteiten in het oranje geklasseerd: La Réunion, Guadeloupe en Martinique. Een verhoogde waakzaamheid wordt aangeraden.

De sanitaire controle bij aankomst in de Overzeese Gebieden wordt verschillend georganiseerd afhankelijk van het gebied, waarbij een strikte quarantaine of een avondklok voorzien zijn in bepaalde onder hen. Voor preciezere informatie, gelieve de website van de prefectuur van uw verblijfplaats te raadplegen.

Elke reiziger ouder dan 11 jaar zal het resultaat van zijn biologische virusscreeningtest, uitgevoerd binnen de 72u voor het inschepen, moeten voorleggen. Elke passagier dient eveneens een attest op eer voor te leggen, waarin wordt verklaard geen symptomen te vertonen en geen weet te hebben van contact met een bevestigd geval van COVID-19 tijdens de veertien dagen voorafgaand aan de vlucht. Deze attesten zijn terug te vinden op de websites van de respectieve prefecturen waar u verblijft.

Reizigers afkomstig uit of komende van La Réunion, Frans-Guyana, Mayotte, Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië of Wallis-en-Futuna dienen een dwingende familiale of professionele reden voor hun verplaatsing te bewijzen. Ze moeten een attest van uitzonderlijke verplaatsing naar de Overzeese Gemeenschappen voorleggen, beschikbaar op de volgende websites:

algemeen attest

specifiek attest voor La Réunion

Voor Frans-Polynesië is eveneens een registratie op het Polynesische platform "Elektronisch reisinformatiesysteem (ETIS)” vereist.

Bij aankomst op het Franse vasteland vanuit de Overzeese Gemeenschappen, worden reizigers aangemoedigd een RT-PCR-test uit te voeren, dan wel een zevendaagse isolatieperiode te eerbiedigen.

 

Reizigers komende van buiten de Europese Ruimte:

Elke persoon afkomstig uit een land buiten de Europese Ruimte (alle landen van de wereld met uitzondering van de Lidstaten van de Europese Unie,  Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad) dient een negatieve PCR-test, uitgevoerd binnen de 72u voor het inschepen,  voor te leggen, en zich er, vanaf 18 januari 2021, op eer toe verbinden een quarantaine van zeven dagen na te leven.

In de weinige landen waar de uitvoering van een PCR-test onmogelijk is, wordt voorzien in een screeningmechanisme bij aankomst, met een verplichte plaatsing in quarantaine voor zeven dagen in een verblijfplaats goedgekeurd door de overheidsinstanties.

De passagiers dienen overigens aan de luchtvaartmaatschappij en de grensbewakingsautoriteiten (lucht-, zee en landverbindingen, waaronder treinverbindingen) een attest van uitzonderlijke verplaatsing en een verklaring op eer voor te leggen, die getuigt dat ze geen symptomen van infectie met COVID-19 hebben (te downloaden hier ).

 

Voor bijkomende informatie, zie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions)  

TERRORISME


Meerdere terroristische aanvallen hebben de laatste maand plaatsgevonden in Frankrijk, waaronder op 29 oktober 2020 een mesaanval in de Notre-Dame Basiliek in Nice.  Ingevolge deze gebeurtenissen, heeft de Franse Eerste Minister op 29/10/2020 aangekondigd dat het gehele Franse grondgebied onder het hoogste niveau “Urgence Attentat” van het VIGIPIRATE-plan wordt geplaatst. Militairen zullen meer ingezet worden over het hele Franse Grondgebied. Gebedshuizen en scholen zullen onder versterkte bescherming van de ordediensten worden geplaatst. Een verhoogde waakzaamheid wordt ten zeerste aanbevolen.

 

Voor elke reis in Frankrijk, zeker naar de Overzeese Gebieden, kunt u zich inschrijven op https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

TERRORISME

Meerdere terroristische aanvallen hebben de laatste weken plaatsgevonden in Frankrijk, waaronder op 29 oktober 2020 een mesaanval in de Notre-Dame Basiliek in Nice.  Ingevolge deze gebeurtenissen, heeft de Franse Eerste Minister op 29/10/2020 aangekondigd dat het gehele Franse grondgebied onder het hoogste niveau “Urgence Attentat” van het VIGIPIRATE-plan wordt geplaatst. Militairen zullen meer ingezet worden over het hele Franse Grondgebied. Gebedshuizen en scholen zullen onder versterkte bescherming van de ordediensten worden geplaatst. Een verhoogde waakzaamheid wordt ten zeerste aanbevolen.

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
 • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
 • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
 • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.