Reizen naar Frankrijk: Reisadvies

Reist u naar Frankrijk? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Frankrijk

Praktische info over reizen in Frankrijk.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Frankrijk besloot om de Toestemming om het Grondgebied te Verlaten weer in te voeren vanaf 15 januari 2017. Deze maatregel betreft minderjarigen die in Frankrijk wonen en die alleen of met een derde naar het buitenland reizen. Minderjarigen, die in België wonen, zijn in principe niet getroffen door de maatregel. Om elk misverstand te vermijden, zou men hen kunnen aanraden, om in het bezit te zijn van, behalve een geldig identiteitsdocument, een bewijs van hun adres in België, een toestemming van de ouders eventueel gelegaliseerd op het Belgisch gemeentehuis en een fotokopie van de identiteitsdocumenten van de ouders. Zie: Reizen met minderjarige kinderen


Rijbewijs

Belgisch (Europees) rijbewijs volstaat.


Betaalmiddelen

Lokale munt: euro

Internationale betaalkaarten zoals VISA worden aanvaard. Opgelet met de klassieke Belgische betaalkaarten, informeer eerst bij de financiële instelling of de betaalkaart internationaal kan worden gebruikt.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Indien men met de wagen reist, is een degelijke reisverzekering aan te raden.


Gsm en communicatiefaciliteiten

Het gebruik van de gsm op toeristische plaatsen brengt geen problemen met zich mee. Opgelet, in afgelegen gebieden is er soms geen ontvangst.
Franse netwerken; SFR, Bouygues-telecom, Orange.


Huisdieren

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. Deze regelgeving is op 1 oktober 2004 van kracht geworden. Een overzicht vindt u terug op deze website

Bepaalde soorten gevaarlijke honden mogen Frankrijk niet binnen. Vraag aan uw dierenarts, op basis van de morfologische kenmerken van uw hond, of deze in Frankrijk mag reizen, op basis van de informatie op https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (genre `Western Union', bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Frans dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

  • Consulaat MARSEILLE: +33 496116955, Permanentie: +33 0611130221
  • Ambassade PARIS: +33 144093939, Permanentie: +33 684531943


Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs.