Italië

kaart Italië

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

INFO: covidtest vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Als u Italië binnenkomt vanuit België, moet u het negatieve resultaat kunnen voorleggen van een moleculaire test of een antigeentest, uitgevoerd 48 uur vóór uw aankomst in Italië. Zeker tot 15 mei moet iedereen die uit een EU-land komt bovendien 5 dagen in quarantaine bij binnenkomst op Italiaans grondgebied. Een nieuwe covidtest is verplicht aan het einde van deze quarantaine.

Om Italië binnen te komen, moet u een verklaring op eer bij zich hebben.

U moet uw aankomst melden bij de preventieafdeling van de ASL (lokale openbare gezondheidsdienst) van de plaats waar u verblijft. De gegevens van de verschillende ASL’s kan u vinden via deze link.

Als u de voorbije 14 dagen in een ander land dan België bent geweest, of indien u wil nakijken welke maatregelen van toepassing zijn op uw specifieke situatie, controleert u best de website http://www.viaggiaresicuri.it/ van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop kunt u een “Questionario” (vragenlijst) invullen. Op basis van uw antwoorden genereert de website instructies betreffende uw verplaatsing naar of van Italië.

Er geldt in het hele land een avondklok van 22.00 uur tot 05.00 uur behalve in de witte zones.

De Italiaanse regering werkt met een systeem van zones (rood, oranje, geel, wit, afhankelijk van de sanitaire toestand. Deze kunnen van week tot week veranderen. Om de kleur te kennen van de zone waar u zich bevindt, kan u terecht op deze site van de Italiaanse regering. U vindt er ook een lijst met veelgestelde vragen.

 

Verplaatsingen binnen Italië 

Vanaf 26 april zijn verplaatsingen tussen gele en witte regio’s toegestaan. Om zich te verplaatsen tussen oranje en rode regio’s moet men in het bezit zijn van een “pass” (groen attest) die de vaccinatie, de genezing, of een negatief resultaat van een moleculaire of sneltest in de voorafgaande 48 uur aantoont.

Attesten afgeleverd door andere EU-landen zullen aanvaard worden voor binnenlandse verplaatsingen. 

Deze regels laten verplaatsingen van Belgen die vanuit België naar een tweede verblijf in Italië reizen toe.

 

Regels die van toepassing zijn al naargelang de kleurcode

Hieronder een overzicht van de regels onder de verschillende kleurencodes. Gelieve voor meer informatie de website van de overheid te raadplegen: Décret réouvertures

In witte zones is het risico op besmetting laag en gelden weinig beperkingen. 

Gele zones:

 • Restaurants blijven geopend tot 22.00 uur, maar enkel voor maaltijden in open lucht
 • Bioscopen, theaters en concertzalen zijn open
 • Musea en expo’s zijn open. Voor een bezoek op zaterdag en op feestdagen moet men minstens een dag op voorhand online reserveren.
 • Alle sportieve activiteiten in open lucht zijn toegelaten
 • Winkelcentra blijven gesloten op feestdagen en op de dag voor een feestdag
 • Beurzen zullen op 15 juni heropenen en conferenties en congressen zullen mogen herbeginnen vanaf 1 juli
 • Thermen en attractieparken zullen op 1 juli heropenen
 • Bezoek aan familie en vrienden zal van 1 mei tot 15 juni toegestaan zijn, met een maximum van vier personen, plus kinderen van minder dan 18 jaar

Oranje zones:

 • Bars en restaurants zijn gesloten. Afhalen is mogelijk tot 22.00 uur, in bars slechts tot 18.00 uur. Eetgelegenheden langs autosnelwegen, in ziekenhuizen en luchthavens blijven wel actief.
 • Musea, culturele centra, bioscopen, theater- en concertzalen, fitnesscentra, zwembaden, thermen, skistations, recreatiecentra, discotheken, speelzalen, casino's blijven dicht.
 • Individuele sportbeoefening in open lucht is toegestaan
 • Verplaatsingen buiten de eigen gemeente moeten verantwoord worden
 • Bezoek aan familie en vrienden zal van 1 mei tot 15 juni toegestaan zijn, met een maximum van vier personen, plus kinderen van minder dan 18 jaar

Rode zones:

 • Verplaatsingen zijn verboden, ook binnen de eigen gemeente, behalve voor professionele redenen, gezondheidsredenen of in noodsituaties. Als u zich moet verplaatsen, moet u een verklaring op eer bij zich hebben.
 • Bezoeken aan familie en vrienden zijn niet toegestaan.
 • Alle commerciële activiteiten sluiten, met uitzondering van supermarkten, voedingswinkels, apotheken, wassalons, kranten- en tabakswinkels.
 • Bars en restaurants zijn gesloten. Afhalen is mogelijk tot 22.00 uur, in bars slechts tot 18.00 uur. Eetgelegenheden langs autosnelwegen, in ziekenhuizen en op luchthavens blijven wel actief.
 • Individuele sportactiviteit in openlucht is enkel toegelaten in de onmiddellijke nabijheid van de woonplaats.

Sommige Italiaanse regio’s hebben bijkomende beperkingen op lokaal niveau opgelegd, voor bepaalde provincies of steden die een verhoogd risico op besmetting vertonen (rode zones in gele/oranje regio’s). Het is dus sterk aangeraden om de websites van de regio’s regelmatig te raadplegen.

Houd er rekening mee dat het verplicht is om altijd een masker bij te hebben en om een masker te dragen in besloten ruimtes (met uitzondering van privéwoningen) én in openbare buitenruimtes. Hoeven geen masker te dragen: kinderen jonger dan 6, personen met een ziekte of handicap die onverenigbaar is met het dragen van een masker en personen die een sportieve activiteit uitoefenen.

De "social distancing" blijft verplicht.

Als u koorts of ademhalingsmoeilijkheden heeft of hoest en u vermoedt dat u in nauw contact bent geweest met een persoon met COVID-19, bent u verplicht contact op te nemen met de bevoegde lokale dienst volksgezondheid, in quarantaine te gaan en de instructies van de gezondheidsdienst op te volgen. Gebruik de noodnummers 112/118 alleen in geval van verergering van de symptomen of ademhalingsmoeilijkheden.

Tot slot: het Italiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt iedereen die naar Italië wil reizen aan om deze app te downloaden: https://www.immuni.italia.it/. Immuni is een applicatie die speciaal gemaakt is om de COVID-19-epidemie te helpen bestrijden. De applicatie is dan ook uitgerust met een technologie die gebruikers kan waarschuwen die met een risico werden geconfronteerd, zelfs als ze asymptomatisch zijn.

 

Meer informatie is beschikbaar op de websites van:

Wat Belgische maatregelen betreft, kunt u terecht op het portaal https://www.info-coronavirus.be/nl/ van de FOD Volksgezondheid.

Indien u op reis gaat naar Italië, kan u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging  

Zoals andere landen is ook Italië blootgesteld aan terroristische dreiging. Er werden meermaals dreigingen geuit, onder andere via Internet. De Italiaanse regering heeft verklaard dat ze alle nodige maatregelen genomen heeft om hieraan het hoofd te bieden.


Criminaliteit

Als toerist in Italië loopt u het hele jaar door gevaar het doelwit te worden van gauwdieven en dit in alle toeristische trekpleisters. Veel diefstallen gebeuren ook in de metro, op autobussen (in Rome, in het bijzonder op bus 64, tussen het Terministation en het Vaticaan), in stations en op luchthavens.

Dameshandtassen zijn een favoriet doelwit.

Wees steeds op uw hoede voor gauwdieven!
Ik ben het slachtoffer van verlies/diefstal van documenten. Wat nu? Meer info via volgende link: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips

Enkele adviezen:

 • Scan uw identiteitsdocumenten en stuur ze op naar uw e-mailadres (een kopie zal dan beschikbaar zijn in uw mailbox).
 • Draag een fotokopie van uw identiteitsdocumenten op zak.
 • Neem een aantal identiteitsfoto’s mee om een nieuw reisdocument te bekomen in geval van verlies of diefstal (voor meer info: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips).
 • Bewaar slechts een minimum aan baar geld op zak.
 • Bewaar bank- en kredietkaarten en identiteitsdocumenten afzonderlijk.   
 • Sla het telefoonnummer van Cardstop (www.cardstop.be, +32 70 344 344) en Docstop (www.docstop.be, 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123) op in uw GSM.
 • Het spreekt voor zich dat, wie met een voertuig reist, absoluut moet vermijden valiezen, reistassen, fotoapparaten, videocamera's, GPS e.d. zichtbaar en onbeheerd in de wagen achter te laten.