Italië

kaart Italië

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID-19

1. Naar Italië reizen

Om Italië vanuit België binnen te komen, moet u het digital Passenger Locator Form invullen volgens de instructies die u op deze website vindt: https://app.euplf.eu/. In uitzonderlijke gevallen (enkel in geval van technische problemen), kan u een verklaring op eer afdrukken die u hier vindt: modulo cartaceo.

U moet tevens een Europees digitaal coronacertificaat (EU Digital COVID Certificate) kunnen voorleggen dat aan één van de volgende drie voorwaarden voldoet:

 • volledige vaccinatie: u bent gevaccineerd tegen COVID-19 met een door de EMA goedgekeurd vaccin (Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) en u hebt de volledige voorgeschreven vaccinatiecyclus sinds ten minste veertien dagen doorlopen.
 • herstel van COVID-19: u bent hersteld van COVID-19 en u bent niet langer onder voorschrift van zelfisolatie.
 • negatief resultaat van een COVID-19-PCR- of antigeentest uitgevoerd in de 48 uur voor uw aankomst in Italië.

Deze attesten zijn niet verplicht voor kinderen onder de 6 jaar.

Als u geen Europees digitaal coronacertificaat kunt verkrijgen, kunt u Italië binnenkomen, maar moet u:

 • de lokale gezondheidsautoriteit informeren;
 • een zelfisolatie respecteren gedurende 10 dagen;
 • een moleculaire of antigene test doen aan het einde van de 10-daagse zelfisolatie.

Als u de voorbije 14 dagen in een ander land dan België bent geweest, of indien u wil nakijken welke maatregelen van toepassing zijn op uw specifieke situatie, controleert u best de website http://www.viaggiaresicuri.it/ van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop kunt u een “Questionario” (vragenlijst, in het Engels) invullen. Op basis van uw antwoorden genereert de website instructies betreffende uw verplaatsing naar of van Italië.

Indien u positief test in Italië, wordt u door de lokale gezondheidsdienst onderworpen aan een PCR-test ter bevestiging van het resultaat en vervolgens voor een periode van minstens tien dagen in één van de door de Italiaanse autoriteiten aangeduide COVID-hotels in quarantaine geplaatst. Noch de testresultaten, noch de Italiaanse procedure kan betwist worden. U mag deze hotelkamer niet verlaten en u kan enkel worden gerepatrieerd als dit goedgekeurd wordt door de Italiaanse bevoegde gezondheidsdienst en gebeurt door uw eigen verzekering aan de voorwaarden bepaald door de betreffende gezondheidsdienst.

De Ambassade komt niet tussen in deze repatriëringen.

 

2. Regels die van toepassing zijn op Italiaans grondgebied

De Italiaanse regering werkt met een binnenlands systeem van zones (rood, oranje, geel, wit), afhankelijk van de sanitaire toestand. Deze kunnen van week tot week veranderen. Op dit moment is heel Italië wit (laag risico). We raden u aan om voor vertrek de website van de Italiaanse regering te raadplegen om de kleur te kennen van de regio waar u naartoe gaat. U vindt op de website ook een lijst met veelgestelde vragen.

Houd er rekening mee dat het verplicht is om altijd een masker bij te hebben en om een masker te dragen in besloten ruimtes (met uitzondering van privéwoningen) en bij gebruik van het openbaar vervoer. In witte regio’s is het niet langer verplicht om een masker te dragen in openbare buitenruimtes, behalve op plaatsen waar samenscholing mogelijk is, zoals markten, beurzen, wachtrijen enz. Hoeven geen masker te dragen: kinderen jonger dan 6 en personen met een ziekte of handicap die onverenigbaar is met het dragen van een masker.

De "social distancing" blijft verplicht.

Als u koorts of ademhalingsmoeilijkheden heeft of hoest en u vermoedt dat u in nauw contact bent geweest met een persoon met COVID-19, bent u verplicht contact op te nemen met de bevoegde lokale dienst volksgezondheid en de instructies van de gezondheidsdienst op te volgen. Gebruik de noodnummers 112/118 alleen in geval van verergering van de symptomen of ademhalingsmoeilijkheden.

Tot slot: het Italiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt iedereen die naar Italië wil reizen aan om deze app te downloaden: https://www.immuni.italia.it/. Immuni is een applicatie die speciaal gemaakt is om de COVID-19-epidemie te helpen bestrijden. De applicatie is dan ook uitgerust met een technologie die gebruikers kan waarschuwen die met een risico werden geconfronteerd, zelfs als ze asymptomatisch zijn.

 

3. Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de websites van:

Wat Belgische maatregelen betreft, kunt u terecht op het portaal https://www.info-coronavirus.be/nl/ van de FOD Volksgezondheid.

Indien u op reis gaat naar Italië, kan u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging  

Zoals andere landen is ook Italië blootgesteld aan terroristische dreiging. Er werden meermaals dreigingen geuit, onder andere via Internet. De Italiaanse regering heeft verklaard dat ze alle nodige maatregelen genomen heeft om hieraan het hoofd te bieden.


Criminaliteit

Als toerist in Italië loopt u het hele jaar door gevaar het doelwit te worden van gauwdieven en dit in alle toeristische trekpleisters. Veel diefstallen gebeuren ook in de metro, op autobussen (in Rome, in het bijzonder op bus 64, tussen het Terministation en het Vaticaan), in stations en op luchthavens.

Dameshandtassen zijn een favoriet doelwit.

Wees steeds op uw hoede voor gauwdieven!
Ik ben het slachtoffer van verlies/diefstal van documenten. Wat nu? Meer info via volgende link: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips

Enkele adviezen:

 • Scan uw identiteitsdocumenten en stuur ze op naar uw e-mailadres (een kopie zal dan beschikbaar zijn in uw mailbox).
 • Draag een fotokopie van uw identiteitsdocumenten op zak.
 • Neem een aantal identiteitsfoto’s mee om een nieuw reisdocument te bekomen in geval van verlies of diefstal (voor meer info: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips).
 • Bewaar slechts een minimum aan baar geld op zak.
 • Bewaar bank- en kredietkaarten en identiteitsdocumenten afzonderlijk.   
 • Sla het telefoonnummer van Cardstop (www.cardstop.be, +32 70 344 344) en Docstop (www.docstop.be, 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123) op in uw GSM.
 • Het spreekt voor zich dat, wie met een voertuig reist, absoluut moet vermijden valiezen, reistassen, fotoapparaten, videocamera's, GPS e.d. zichtbaar en onbeheerd in de wagen achter te laten.