Italië

kaart Italië

 

Laatste update

  Coronavirus COVID-19

  • Reizen binnen de EU is mogelijk: waakzaamheid blijft geboden en de reisvoorwaarden met betrekking tot COVID-19 moeten strikt worden nageleefd.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

   

  1. Naar Italië reizen

  Om Italië binnen te komen vanuit België, moet u het digital Passenger Locator Form invullen. In uitzonderlijke gevallen (enkel in geval van technische problemen), kan u een verklaring op eer afdrukken die u hier vindt: modulo cartaceo.

   

  U moet tevens een Europees digitaal coronacertificaat(externe link) (“EU Digital COVID Certificate) kunnen voorleggen dat aan één van de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • volledige vaccinatie: u bent gevaccineerd tegen COVID-19 met een door EMA goedgekeurd vaccin (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) en u hebt de vaccinatiecyclus sinds ten minste veertien dagen vervolledigd.
  • herstel van COVID-19: u bent hersteld van COVID-19 en u bent niet langer onder voorschrift van zelfisolatie.
  • negatief resultaat van een COVID-19-PCR- of antigeentest uitgevoerd in de 48 uur voor uw aankomst in Italië.

   

  Deze attesten zijn niet verplicht voor kinderen onder de 6 jaar.

  Als u Italië bent binnengekomen zonder digital Passenger Locator Form en Europees digitaal coronacertificaat, moet u:

  • de lokale gezondheidsautoriteit informeren;
  • 5 dagen in zelfisolatie;
  • een PCR- of antigeentest doen aan het einde van de 5-daagse zelfisolatie.

   

  Als u de voorbije 14 dagen in een ander land dan België bent geweest, of indien u wil nakijken welke maatregelen van toepassing zijn op uw specifieke situatie, controleert u best de website Viaggiare Sicuri van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop kunt u een “Questionario” (vragenlijst, in het Engels) invullen. Op basis van uw antwoorden genereert de website instructies betreffende uw verplaatsing naar of van Italië.

   

  Indien u positief test in Italië, wordt u door de lokale gezondheidsdienst onderworpen aan een PCR-test ter bevestiging van het resultaat en vervolgens voor een periode van minstens tien dagen in één van de door de Italiaanse autoriteiten aangeduide COVID-hotels in quarantaine geplaatst. Afhankelijk van het geval en de COVID-variant kan die periode oplopen tot 21 dagen, zie deze omzendbrief van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid. Noch de testresultaten, noch de Italiaanse procedure kan betwist worden. U mag deze hotelkamer niet verlaten en u kan enkel worden gerepatrieerd als dit goedgekeurd wordt door de Italiaanse bevoegde gezondheidsdienst en gebeurt door uw eigen verzekering aan de voorwaarden bepaald door de betreffende gezondheidsdienst.

   

  De Ambassade komt niet tussen in deze repatriëringen.

   

  2. Regels die van toepassing zijn op Italiaans grondgebied

  De Italiaanse regering werkt met een binnenlands systeem van zones (rood, oranje, geel, wit), afhankelijk van de sanitaire toestand. Deze kunnen van week tot week veranderen. Op dit moment kleurt heel Italië wit (laag risico). We raden u aan om voor vertrek de website van de Italiaanse regering te raadplegen om de kleur te kennen van de regio waar u naartoe gaat. U vindt op de website ook een lijst met veelgestelde vragen.

   

  Houd er rekening mee dat het verplicht is om altijd een masker bij te hebben en om een masker te dragen in besloten ruimtes (met uitzondering van privéwoningen) en bij gebruik van het openbaar vervoer. In witte regio’s is het niet langer verplicht om een masker te dragen in openbare buitenruimtes, behalve op plaatsen waar samenscholing mogelijk is, zoals markten, beurzen, wachtrijen enz. In gele regio’s geldt de maskerplicht ook in openbare buitenruimtes en kunnen maximaal 4 personen plaatsnemen aan eenzelfde restauranttafel, tenzij het om samenwonende gezinsleden gaat.

   

  Hoeven geen masker te dragen: kinderen jonger dan 6 en personen met een ziekte of handicap die onverenigbaar is met het dragen van een masker.

   Daarnaast is het verplicht om een Europees digitaal coronacertificaat (“Green Pass”) voor te leggen in bepaalde gevallen:

  • voor alle vliegtuigpassagiers vertrekkende vanuit Italië, naar eender welke bestemming (opgelet bij uw terugkeer naar België)
  • in schepen en interregionale ferry’s (behalve in de Straat van Messina)
  • in treinen van het type Inter City, Inter City Notte en Alta Velocità (hogesnelheidstrein)
  • in interregionale bussen
  • voor het huren van bussen met chauffeur

  om aan een tafel van restaurants en bars te consumeren (enkel in gesloten ruimtes)
  om sportevenementen, wedstrijden, spektakels of andere sportieve of culturele voorstellingen bij te wonen (ook in openlucht)
  voor toegang tot musea, theaters, bioscopen of andere culturele instellingen en activiteiten
  voor toegang tot sportscholen, zwembaden, wellnesscentra, pretparken, festivals, congressen…

   

  Voor deze activiteiten (en dus niet om Italië binnen te komen), is het vaccinatiecertificaat al geldig vanaf 15 dagen na de eerste dosis. Meer informatie

   

  Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven voor deze activiteiten geen Green Pass voor te leggen.

  Als u koorts of ademhalingsmoeilijkheden heeft of hoest en u vermoedt dat u in nauw contact bent geweest met een persoon met COVID-19, bent u verplicht contact op te nemen met de bevoegde lokale dienst volksgezondheid en de instructies van de gezondheidsdienst op te volgen. Gebruik de noodnummers 112/118 alleen in geval van verergering van de symptomen of ademhalingsmoeilijkheden.

  Tot slot: het Italiaans Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt iedereen die naar Italië wil reizen aan om de app Immuni te downloaden. Immuni is een applicatie die speciaal gemaakt is om de COVID-19-epidemie te helpen bestrijden. De applicatie is dan ook uitgerust met een technologie die gebruikers die met een risico werden geconfronteerd, kan waarschuwen, zelfs als ze asymptomatisch zijn.

   

  3. Meer informatie

  Meer informatie is beschikbaar op de volgende websites:

  Wat Belgische maatregelen betreft, kunt u terecht op het portaal van de FOD Volksgezondheid

   

  Indien u op reis gaat naar Italië, kan u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be

   

   

  Description

  Algemene veiligheid

  Algemene veiligheid

  Terreurdreiging  

  Zoals andere landen is ook Italië blootgesteld aan terroristische dreiging. Er werden meermaals dreigingen geuit, onder andere via Internet. De Italiaanse regering heeft verklaard dat ze alle nodige maatregelen genomen heeft om hieraan het hoofd te bieden.


  Criminaliteit

  Als toerist in Italië loopt u het hele jaar door gevaar het doelwit te worden van gauwdieven en dit in alle toeristische trekpleisters. Veel diefstallen gebeuren ook in de metro, op autobussen (in Rome, in het bijzonder op bus 64, tussen het Terministation en het Vaticaan), in stations en op luchthavens.

  Dameshandtassen zijn een favoriet doelwit.

  Wees steeds op uw hoede voor gauwdieven!
  Ik ben het slachtoffer van verlies/diefstal van documenten. Wat nu? Meer info via volgende link: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips

  Enkele adviezen:

  • Scan uw identiteitsdocumenten en stuur ze op naar uw e-mailadres (een kopie zal dan beschikbaar zijn in uw mailbox).
  • Draag een fotokopie van uw identiteitsdocumenten op zak.
  • Neem een aantal identiteitsfoto’s mee om een nieuw reisdocument te bekomen in geval van verlies of diefstal (voor meer info: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips).
  • Bewaar slechts een minimum aan baar geld op zak.
  • Bewaar bank- en kredietkaarten en identiteitsdocumenten afzonderlijk.   
  • Sla het telefoonnummer van Cardstop (www.cardstop.be, +32 70 344 344) en Docstop (www.docstop.be, 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123) op in uw GSM.
  • Het spreekt voor zich dat, wie met een voertuig reist, absoluut moet vermijden valiezen, reistassen, fotoapparaten, videocamera's, GPS e.d. zichtbaar en onbeheerd in de wagen achter te laten.