Italië

kaart Italië

 

Laatste update

Coronavirus Covid-19:

De FOD Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar het buitenland af, gezien het risico om door de coronacrisis in het buitenland geblokkeerd te raken. Lees de raadgevingen van de FOD Buitenlandse Zaken betreffende de impact van het Coronavirus op uw reizen: https://diplomatie.belgium.be/nl

Strikte beperkende maatregelen zijn van kracht voor het gehele Italiaanse grondgebied, en dit minstens tot 13 april Niemand mag zijn huis verlaten tenzij dit strikt noodzakelijk is. Restaurants, bars, musea, bioscopen, scholen, en winkels (behalve voedingswinkels en apotheken) zijn gesloten. Alle publieke en private evenementen en samenkomsten zijn geschorst.

Het is dan ook aangeraden alle reizen naar Italië tot nader order uit te stellen.

Het is verboden Italië binnen te komen of te verlaten. Er gelden enkele uitzonderingen voor verplaatsingen om gecertifieerde professionele redenen en voor absolute noodzaken van medische of dringende aard. In deze gevallen vragen de lokale overheden een ondertekende verklaring op eer (www.governo.it – FAQ).  Wie zich niet houdt aan de regels van de quarantaine, riskeert een boete van 400 tot 3000 euro. Verplaatsingen buiten de gemeente van woonst zijn nu verboden. De regio´s Calabria, Basilicata, Sardinië en Sicilië hebben de toegang tot hun regionaal grondgebied verboden, met uitzondering van de personen die de voornoemde gecertifieerde redenen voorleggen.

Buitenlandse toeristen mogen het land steeds verlaten. Belgische toeristen worden aangeraden de aanwijzingen van de Italiaanse overheden op te volgen.

Een transit via Italië van een derde land naar een ander, met als doel terug te keren naar zijn woonplaats, is toegelaten om professionele redenen en voor absolute noodzaken van medische of dringende aard. De transit dient  zo snel mogelijk en zonder niet strikt noodzakelijke tussenstop te gebeuren :

  • een luchthaventransit is toegelaten (bijv. reis van Caracas naar Brussel met tussenstop in Rome Fiumincino) zonder de luchthaven te verlaten;
  • de deelnemers aan een cruise mogen – indien de reis beëindigd is – de boot verlaten om terug te keren naar hun land (onkosten ten laste van de rederij);
  • het is toegelaten om zijn privé-voertuig in te schepen (bijv. vanuit Tunesië of Griekenland naar Italië) en de reis met eigen wagen verder te zetten naar huis.

Op het ogenblik van het instappen op een vliegtuig/een boot naar Italië is het noodzakelijk de verklaring op eer (https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/04/nuovo_modulo_autodichiarazione_bilingue.pdf) in te vullen en duidelijk aan te geven dat het een transit betreft met als doel terug te keren naar zijn  eigen woonplaats, gelegen in een ander land dan Italië.

 De personen die Italië binnenkomen moeten dit aan de bevoegde gezondheidsdienst melden en gedurende 14 dagen in quarantaine blijven. Ze moeten eveneens een verklaring afgeven aan de luchtvaart-, zeevaart- of spoorwegmaatschappij met melding van de reden van hun terugkeer, het verblijfsadres in Italië, het vervoer om er te geraken vanop de luchthaven/de haven/het station en hun telefoonnummer/gsm. De luchtvaart-, zeevaart- of spoorwegmaatschappijen moeten de hierboven vermelde verklaring verifiëren en de lichaamstemperatuur van de passagiers meten. Ingeval van niet volledige documentatie of een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5° zal de maatschappij de passagier verbieden in te stappen. De luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om individueel beschermingsmateriaal (bijv. een mondmasker) ter beschikking te stellen van de passagiers die er niet over beschikken.

Indien u in Italië bent en informatie wenst over deze maatregelen, dan wordt u aangeraden contact op te nemen met de lokale autoriteiten.

U kan eveneens informatie vinden op de website van het Italiaans Ministerie van Volksgezondheid: salute.gov.it/nuovocoronavirus(externe link) en op www.protezionecivile.gov.it/home.

De Belgische FOD Volksgezondheid heeft een website geopend gewijd aan het coronavirus, www.info-coronavirus.be/nl

 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Terreurdreiging  

Zoals andere landen is ook Italië blootgesteld aan terroristische dreiging. Er werden meermaals dreigingen geuit, onder andere via Internet. De Italiaanse regering heeft verklaard dat ze alle nodige maatregelen genomen heeft om hieraan het hoofd te bieden.


Criminaliteit

Als toerist in Italië loopt u het hele jaar door gevaar het doelwit te worden van gauwdieven en dit in alle toeristische trekpleisters. Veel diefstallen gebeuren ook in de metro, op autobussen (in Rome, in het bijzonder op bus 64, tussen het Terministation en het Vaticaan), in stations en op luchthavens.

Dameshandtassen zijn een favoriet doelwit.

Wees steeds op uw hoede voor gauwdieven!
Ik ben het slachtoffer van verlies/diefstal van documenten. Wat nu? Meer info via volgende link: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips

Enkele adviezen:

  • Scan uw identiteitsdocumenten en stuur ze op naar uw e-mailadres (een kopie zal dan beschikbaar zijn in uw mailbox).
  • Draag een fotokopie van uw identiteitsdocumenten op zak.
  • Neem een aantal identiteitsfoto’s mee om een nieuw reisdocument te bekomen in geval van verlies of diefstal (voor meer info: http://italy.diplomatie.belgium.be/nl/op-reis/enkele-tips).
  • Bewaar slechts een minimum aan baar geld op zak.
  • Bewaar bank- en kredietkaarten en identiteitsdocumenten afzonderlijk.   
  • Sla het telefoonnummer van Cardstop (www.cardstop.be, +32 70 344 344) en Docstop (www.docstop.be, 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123) op in uw GSM.
  • Het spreekt voor zich dat, wie met een voertuig reist, absoluut moet vermijden valiezen, reistassen, fotoapparaten, videocamera's, GPS e.d. zichtbaar en onbeheerd in de wagen achter te laten.