Reizen naar Italië: Reisadvies

Reist u naar Italië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Italië

Praktische info over reizen in Italië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Benodigde reisdocumenten

Vanaf 12 jaar

De elektronische identiteitskaart (eID) geldt als reisdocument in de landen van de Europese Unie, waaronder Italië. Paspoort wordt ook geaccepteerd.

Kinderen van 0 tot 11 jaar

Om buiten België te reizen moeten kinderen die jonger zijn dan 12 jaar over officiële documenten beschikken, zoals de Kids-ID of een paspoort. Die documenten vraagt u aan bij het gemeentebetuur. 

Als het kind alleen reist of met één van beide ouders kan een ouderlijke toestemming bovendien nodig zijn.

Rijbewijs

Het Belgisch nationaal rijbewijs volstaat voor een tijdelijk verblijf.

Betaalmiddelen

Het is mogelijk geld af te halen aan geldautomaten met een Belgische bankkaart of met een kredietkaart. Het bedrag wordt meestal beperkt tot 250 euro per dag (meer informatie vindt men bij de eigen bankmaatschappij). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). Kredietkaarten worden zeer algemeen aanvaard in restaurants, hotels en winkels in de grote steden.

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen (o.a. voor wat betreft de praktijk van zogenaamde risicosporten). Houd er rekening mee dat deze verzekering via het ziekenfonds vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Gsm en communicatiefaciliteiten

De gsm-verbindingen zijn goed in Italië.

Huisdieren

Huisdieren hebben een paspoort nodig om Italië binnen te komen en moeten voorzien zijn van een goed leesbare tatoeage of een ingeplante microchip. Het paspoort dat wordt afgeleverd door een in België erkende dierenarts, moet aangeven dat het dier werd ingeënt tegen hondsdolheid.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassade en de consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs (consulaire bijstand, reizen met de wagen, reizen met huisdieren, verzekeringen, lokale sanitaire infrastructuur, douaneformaliteiten, reisagentschappen).

Gratis noodnummer

In geval van een ongeluk of een noodsituatie, kunt u het nummer 112 contacteren, het gratis Europese noodnummer dat toegankelijk is in de 27 lidstaten van de EU. In principe dient u de taal te hanteren van het land waar u zich bevindt. In het algemeen zullen de telefonisten die uw oproep beantwoorden u ook in het Engels te woord kunnen staan.