Verenigde Arabische Emiraten

kaart Verenigde Arabische Emiraten

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
  • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
  • Registreer uw reis via TravellersOnline.
  • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

Reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten is ten zeerste afgeraden.

INFO: Covid-test vóór vertrek is vereist. Zie verdere info hieronder.

Situatie in de VAE

 

De Covid-19-pandemie is nog steeds actief in de VAE, in het bijzonder in het Emiraat  Dubai. De Emiraatse overheid neemt maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er werden systemen ingesteld om specifieke toelatingen te bekomen en  er werden bijzondere gedragsregels vastgelegd. Het is noodzakelijk de instructies van de overheid te kennen en strikt na te leven. Deze maatregelen worden unilateraal en op zeer korte termijn beslist, uitgevaardigd en toegepast. Daarbij zijn er ook verschillen tussen de verschillende Emiraten. De communicatie hieromtrent is niet steeds duidelijk.

Reizen naar de VAE

 

Algemeen: luchtvaartmaatschappijen organiseren normale vluchten van en naar de VAE. Gelieve hun websites te raadplegen voor alle reisinformatie en voorwaarden, deze te blijven volgen en na te gaan of de vluchten effectief doorgaan.

 

Reizigers

 

Voor residenten, zakenlui, toeristen en transitpassagiers is de toegang onderworpen aan het voorleggen van een geprinte kopie van een niet langer dan 96 u vóór inscheping opgemaakte negatieve PCR-test, alsook van een gezondheidsverklaring bij aankomst. Uitzonderingen bestaan voor kinderen onder 12 jaar en mensen met een beperking. Controle gebeurt bij boarding van het vliegtuig. Dubai vraagt PCR test in het Engels of het Arabisch (het document moet vooral “negative” vermelden).

Reizigers moeten over  een reisverzekering beschikken die Covid-19 dekt en  voldoende financiële middelen hebben.

 

Aankomst te Dubai

Reizigers komende uit België moeten geen tweede PCR-test doen noch in quarantaine gaan. Zij moeten wel een smart app COVID19-DXB downloaden bij aankomst op de luchthaven.

 

Aankomst te Abu Dhabi luchthaven

Reizigers komende uit België die een visum bij aankomst krijgen moeten een PCR-test laten afnemen bij aankomst en worden verplicht aan 14 dagen quarantaine onderworpen. De lokale overheid bepaalt of dit thuis, op hotel of in een quarantaine centrum is. Zij krijgen een elektronische polsband en moeten een  app Al Hosn downloaden voor contactopsporing. Op de 12de dag volgt opnieuw een verplichte PCR-test. Alle kosten van quarantaine zijn ten laste van de reiziger of zijn verzekering. Burgers en residenten die aankomen worden ook aan een test onderworpen maar zijn vrijgesteld van quarantaine inzien zij het bewijs kunnen voorleggen van ofwel deelname aan een fase 3-klinische test voor de ontwikkeling van een Covid-19 vaccin deelnemen ofwel een Covid-19 vaccinatie.

Abu Dhabi aanvaardt een onmiddellijke transit naar andere Emiraten, waar reizigers de lokale regels moeten respecteren.

 

Aankomen in een ander Emiraat en doorreizen naar Abu Dhabi (over de weg, voor toeristen, zakenlui…)

Residenten in Abu Dhabi kunnen vanuit Dubai huiswaarts keren mits voorlegging van hun verblijfsvergunning. Wie reist op een toeristenvisum kan zich aan de grensovergang met Abu Dhabi presenteren. Er is evenwel geen zekerheid dat toeristen vanuit Dubai Abu Dhabi binnen kunnen of aan welke voorwaarden.  

Alle reizigers moeten aan de grensovergang met Abu Dhabi een negatieve PCR of DPI lasertest tonen die verricht werd binnen de 48u vóór aankomst aan de grensovergang. Bij binnenkomst in Abu Dhabi wordt een elektronische polsband aangebracht.

Dagen die men in een ander Emiraat verblijft vóór het doorreizen naar Abu Dhabi, worden afgetrokken van de 14 dagen quarantaine. Indien men meer dan 14 dagen in een ander Emiraat verbleef, dient men geen quarantaine meer uit te voeren in Abu Dhabi.

Na binnenkomst in Abu Dhabi moet, los van de eerder vermelde procedures, in elk geval een dubbele PCR test worden uitgevoerd : op de 4de dag alsook op de 8ste dag na aankomst.

 

Residenten in de VAE

 

Houders van een geldig verblijfsvisum die hun terugkeer naar de Emiraten willen organiseren, dienen zich te melden bij de Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA: www.ica.gov.ae) via de Smart Services-applicatie voor Abu Dhabi en de Noordelijke Emiraten.

Residenten in Dubai dienen nog altijd een goedkeuring te vragen aan de Directorate-general of Residency and Foreigners Affairs (GDRFAD).(https://smart.gdrfad.gov.ae).

Deze goedkeuring is niet verzekerd en de Ambassade kan hier niet in tussenbeide komen.

 

VAE residenten die tussen Emiraten reizen

Zij kunnen Abu Dhabi binnen langs de weg en moeten een negatieve PCR of DPI lasertest voorleggen van minder dan 48 u oud.

Na binnenkomst in Abu Dhabi moet zoals vermeld steeds een PCR test worden uitgevoerd op de 4de dag alsook op de 8ste dag na aankomst in Abu Dhabi, uiteraard voor zover men langer dan respectievelijk 4 en 8 dagen in Abu Dhabi verblijft.

 

Reizen uit de VAE

 

Vertrek uit Dubai

Er is enkel een negatieve PCR test nodig indien het land van bestemming dit oplegt. Voor vluchten van Dubai naar België is er in principe geen negatieve test vereist.

 

Vertrek uit Abu Dhabi

Op dit moment vraagt Abu Dhabi een recente negatieve PCR test (niet ouder dan 96 u) van elke vertrekkende reiziger.

 

Voor residenten in de VAE

Residenten in de VAE kunnen naar het buitenland reizen, mits naleving van de algemene reisvoorwaarden. Afhankelijk van de verblijfplaats (Abu Dhabi of Dubai) en van het Emiraat van uitgifte van het visum, kunnen de regels verschillen (voor Dubai, zie: General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, gdrfa.gov.ae; voor Abu Dhabi en, in principe, de andere Emiraten: Federal Authority for Identity and Citizenship, ica.gov.ae).  

 

Belangrijk

De voorwaarden voor zowel het binnen- als het uitreizen wijzigen regelmatig. Blijf tot de afreis via de lokale autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen steeds op de hoogte van de meest recente toepasselijke regels. ENKEL de lokale overheid kan de meest recente en formele informatie verschaffen. Een nuttige officiële website is: https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19(externe link) .

 

Voor vragen m.b.t. verblijfsvisa voor de VAE en het al dan niet toepassen van boetes voor overstay dient men contact op te nemen met de Federal Authority for Identity and Citizenship.

Reizigers die vanuit de Emiraten terugkeren naar België moeten in de 48 uur voor hun terugkeer het Belgisch PLF formulier opsturen. Zij krijgen per SMS instructies indien ze in quarantaine moeten gaan of niet. Raadpleeg de laatste info op www.info-coronavirus.be

 

Voor elke reis naar de VAE kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevinden zich in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige concrete dreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. De autoriteiten laten qua veiligheid niets aan het toeval over.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie in de Verenigde Arabische Emiraten onvoorspelbaar beïnvloeden. Discretie is steeds aangewezen.

 

Criminaliteit

Samen met de enorme expansie van dit land neemt ook de gewone straatcriminaliteit toe, maar blijft tot nu toe zeer beperkt. Gebruikelijke voorzichtigheid tegen diefstal van portefeuille, paspoort en kredietkaart is uiteraard geboden.

 

Verkeer

Het grootste risico vormt het dagelijks verkeer dat weliswaar normaal overkomt maar gekenmerkt wordt door erratisch rijgedrag van veel weggebruikers en voetgangers alsook grote discrepanties in snelheid op wegen en snelwegen.