Verenigde Arabische Emiraten

kaart Verenigde Arabische Emiraten

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

1. Reizen uit België naar de landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen is sinds 15 juni opnieuw toegelaten. Of het ook mogelijk is om een ander land binnen te komen hangt af van de toestemming van uw land van bestemming. Het is dus uiterst belangrijk om de reisadviezen per land na te gaan om de situatie in het land van bestemming te kennen. Niet-noodzakelijke reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden.

​2. Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Let wel: zelf-quarantaine in België blijft verplicht voor reizigers van buiten die regio, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft.

3. Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

4. De Raad van de EU heeft aanbevolen de reisbeperkingen vanaf 1 juli op te heffen voor 14 landen buiten Europa: Algerije, Australië, Canada, Zuid-Korea, Georgië, Japan, Marokko, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië en Uruguay. De Belgische regering beraadt zich verder over deze lijst. Minstens tot 7 juli blijven de bestaande maatregelen van kracht.

 

Belangrijk bericht omtrent het Coronavirus (COVID-2019)

Niet-essentiële reizen naar de VAE worden afgeraden.

Situatie in de VAE

De Covid-19 pandemie is nog steeds actief in de VAE. De Emiraatse overheid neemt maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, waarbij verschillen optreden tussen de verschillende Emiraten. Systemen om specifieke toelatingen te bekomen alsook bijzondere gedragsregels zijn ingesteld. Het is noodzakelijk de instructies vanwege de overheid te kennen en strikt na te leven. Deze maatregelen worden unilateraal en op zeer korte termijn beslist, uitgevaardigd en toegepast. Daarbij bestaan soms verschillen tussen de verschillende Emiraten. De communicatie hieromtrent is niet steeds duidelijk.

De gezondheidszorg kan op specifieke plaatsen onder druk staan.

Het Emiraat Abu Dhabi laat vanaf 30 juni opnieuw reizen toe vanuit andere Emiraten, op voorwaarde dat binnenkomende reizigers geen onderdeel zijn van een uitgesloten groep en een negatieve test kunnen voorleggen niet ouder dan 48 uur.

Reizen naar de VAE

Algemeen: luchtvaartmaatschappijen organiseren normale vluchten van en naar de VAE. Gelieve hun websites te raadplegen voor alle reisinformatie en deze te blijven volgen om na te gaan of de vluchten effectief doorgaan.

Residenten in de VAE: houders van een geldig verblijfsvisum die hun terugkeer naar de Emiraten willen organiseren dienen steeds een voorafgaandelijke toestemming te vragen bij de Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA: www.ica.gov.ae) via de Smart Services applicatie. Deze goedkeuring is niet verzekerd en de Ambassade kan hier niet voor tussen komen.

Toerisme: Dubai kondigde aan vanaf 7 juli opnieuw toeristen toe te laten. Toegang is afhankelijk van ofwel een voorafgaandelijke negatieve Covid-19 test of een verplichte test bij aankomst alsook een verplichte reisverzekering die Covid-19 dekt. Reizigers dragen hier zelf de volledige verantwoordelijkheid. Deze mogelijkheid bestaat alsnog niet voor Abu Dhabi.

Reizen uit de VAE en terugkeer

Vanaf 23 juni 2020 kunnen residenten onder specifieke voorwaarden opnieuw reizen. Afhankelijk of men in Abu Dhabi of Dubai verblijft en van het Emiraat van uitgifte van het visum kunnen de regels verschillen (voor Dubai, zie: General Directorate of Residency and Foreigners Affairs, gdrfa.gov.ae: voor Abu Dhabi en, in principe,  de andere Emiraten: Federal Authority for Identity and Citizenship, ica.gov.ae). Terugkeer is onderworpen aan een toelating en specifieke voorwaarden qua testen, inclusief quarantaine en de installatie van een tracing applicatie. Een quarantaine in specifieke hotels of quarantaine centra kan verplicht worden. De kosten hiervan zijn ten laste van betrokkene en diens verzekering.

De voorwaarden voor zowel het binnen reizen als het uitreizen wijzigen regelmatig. Houdt u tot de afreis via de lokale autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen steeds op de hoogte van de laatste van toepassing zijnde regels enkele.

Als U terugkeert naar België, moet U in principe nog steeds 14 dagen in quarantaine. Raadpleeg de laatste info op www.info-coronavirus.be.

Er bestaat onduidelijkheid inzake de geldigheid van verblijfsvisa voor de VAE en het al dan niet toepassen van boetes voor overstay. Voor vragen dient men ook contact op te nemen met de Federal Authority for Identity and Citizenship.

 

Voor elke reis naar de VAE kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevinden zich in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige concrete dreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. De autoriteiten laten qua veiligheid niets aan het toeval over.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie in de Verenigde Arabische Emiraten onvoorspelbaar beïnvloeden. Discretie is steeds aangewezen.

 

Criminaliteit

Samen met de enorme expansie van dit land neemt ook de gewone straatcriminaliteit toe, maar blijft tot nu toe zeer beperkt. Gebruikelijke voorzichtigheid tegen diefstal van portefeuille, paspoort en kredietkaart is uiteraard geboden.

 

Verkeer

Het grootste risico vormt het dagelijks verkeer dat weliswaar normaal overkomt maar gekenmerkt wordt door erratisch rijgedrag van veel weggebruikers en voetgangers alsook grote discrepanties in snelheid op wegen en snelwegen.