Verenigde Arabische Emiraten

kaart Verenigde Arabische Emiraten

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek is vereist. Zie verdere info hieronder.

Transit:  Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, etc.  Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw verzekeringsdekking. ​

Situatie in de VAE

De Covid-19-pandemie is nog steeds actief in de VAE. In januari 2021 ging het aantal Covid besmettingen sterk omhoog. Ziekenhuizen in Dubai hebben alle niet-essentiële operaties opgeschort tot minstens 19 februari om de verzorging van Covid-19 patiënten te kunnen garanderen.

De Emiraatse overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is noodzakelijk de instructies van de overheid te kennen en strikt na te leven. Deze maatregelen worden unilateraal en op zeer korte termijn beslist, uitgevaardigd en toegepast en verschillen per Emiraat.

Reizen naar de VAE

Algemeen: luchtvaartmaatschappijen organiseren normale vluchten van en naar de VAE. Gelieve hun websites te raadplegen voor alle reisinformatie en voorwaarden, deze te blijven volgen en na te gaan of de vluchten effectief doorgaan.

Reizigers

Voor residenten, toeristen en transitpassagiers is de toegang onderworpen aan het voorleggen van een geprinte kopie van een niet langer dan 72 uur (Dubai) of 96 uur (Abu Dhabi) vóór inscheping opgemaakte negatieve PCR-test, alsook van een gezondheidsverklaring bij aankomst. Uitzonderingen bestaan voor kinderen onder 12 jaar en mensen met een beperking. Controle gebeurt bij boarding van het vliegtuig. Dubai vraagt PCR-test in het Engels of het Arabisch (het document moet vooral “negative” vermelden).

Reizigers moeten over een reisverzekering beschikken die Covid-19 dekt en voldoende financiële middelen hebben.

 

Aankomst te Dubai

Reizigers komende uit België moeten geen tweede PCR-test doen noch in quarantaine gaan. Dit kan echter op elk moment wijzigen naar gelang de sanitaire situatie. Zij moeten wel een smart app COVID19-DXB downloaden bij aankomst op de luchthaven.

 

Aankomst te Abu Dhabi luchthaven

De laatste van toepassing zijnde regels kan u hier terugvinden.

Reizigers komende uit België die een visum bij aankomst krijgen moeten een PCR-test laten afnemen bij aankomst en worden verplicht aan 10 dagen quarantaine onderworpen. De lokale overheid bepaalt of dit thuis, op hotel of in een quarantaine centrum is. Zij krijgen een elektronische polsband en moeten een app Al Hosn downloaden voor contactopsporing. Op de 8ste dag moet een nieuwe verplichte PCR-test worden afgenomen. Alle kosten van quarantaine zijn ten laste van de reiziger of zijn verzekering.

Abu Dhabi aanvaardt een onmiddellijke transit naar andere Emiraten, waar reizigers de lokale regels moeten respecteren.

Belgen die zouden aankomen vanuit andere landen volgen in principe dezelfde regels. Vanaf 24 december hanteert Abu Dhabi een groene lijst van landen. Reizigers afkomstig van deze landen zien hun quarantaine ingekort tot na het verkrijgen van het negatief resultaat van de PCR-test bij aankomst. De groene lijst wordt regelmatig herzien en kan geraadpleegd worden op https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries

 

Aankomen in een ander Emiraat en rechtstreeks doorreizen naar Abu Dhabi (over de weg, voor toeristen, zakenlui…)

Residenten in Abu Dhabi kunnen vanuit Dubai huiswaarts keren mits voorlegging van hun verblijfsvergunning. Wie reist op een toeristenvisum kan zich aan de grensovergang met Abu Dhabi presenteren. Er is evenwel geen zekerheid dat toeristen vanuit Dubai Abu Dhabi binnen kunnen of aan welke voorwaarden.  

Alle reizigers moeten aan de grensovergang met Abu Dhabi een negatieve test voorleggen niet ouder dan 48 uur en een nieuwe PCR-test laten uitvoeren. Bij binnenkomst in Abu Dhabi wordt een elektronische polsband aangebracht.

Dagen die men in een ander Emiraat verblijft vóór het doorreizen naar Abu Dhabi, worden afgetrokken van de 10 dagen quarantaine. Indien men meer dan 10 dagen in een ander Emiraat verbleef, dient men geen quarantaine meer uit te voeren in Abu Dhabi.

Na binnenkomst in Abu Dhabi moet, los van de eerder vermelde procedures, in elk geval een PCR-test worden uitgevoerd op dag 4 en 8.

Reizigers moeten weten dat in geval van een positieve PCR-test in de VAE, de overheid een quarantaine, op kosten van de reiziger, kan opleggen in een door de overheid bepaalde locatie.

 

Residenten in de VAE

Houders van een geldig verblijfsvisum die hun terugkeer naar de Emiraten willen organiseren, dienen zich te melden bij de Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA: www.ica.gov.ae) via de Smart Services-applicatie voor Abu Dhabi en de Noordelijke Emiraten.

Residenten in Dubai dienen nog altijd een goedkeuring te vragen aan de Directorate-general of Residency and Foreigners Affairs (GDRFAD).(https://smart.gdrfad.gov.ae).

Deze goedkeuring is niet verzekerd en de Ambassade kan hier niet in tussenbeide komen.

 

VAE residenten die tussen Emiraten reizen

Zij kunnen Abu Dhabi binnen langs de weg en moeten een negatieve PCR-test of DPI-lasertest voorleggen van minder dan 48 uur oud (PCR) of 24 uur oud (DPI). Een DPI-test mag geen tweemaal op rij gebruikt worden om de grens over te gaan.

Na binnenkomst in Abu Dhabi moet zoals vermeld steeds een PCR-test worden uitgevoerd op de 4de en 8ste dag na aankomst in Abu Dhabi, uiteraard voor zover men langer dan 4 dagen in Abu Dhabi verblijft.

 

Belangrijk

De voorwaarden voor zowel het binnen- als het uitreizen wijzigen regelmatig. Blijf tot de afreis via de lokale autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen steeds op de hoogte van de meest recente toepasselijke regels. ENKEL de lokale overheid kan de meest recente en formele informatie verschaffen. Een nuttige officiële website is (doch absoluut niet up to date wat betreft reisregels): https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/travelling-amid-covid-19

 

Voor vragen m.b.t. verblijfsvisa voor de VAE en het al dan niet toepassen van boetes voor overstay dient men contact op te nemen met de Federal Authority for Identity and Citizenship.

 

 

Voor elke reis naar de VAE kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevinden zich in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige concrete dreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. De autoriteiten laten qua veiligheid niets aan het toeval over.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie in de Verenigde Arabische Emiraten onvoorspelbaar beïnvloeden. Discretie is steeds aangewezen.

 

Criminaliteit

Samen met de enorme expansie van dit land neemt ook de gewone straatcriminaliteit toe, maar blijft tot nu toe zeer beperkt. Gebruikelijke voorzichtigheid tegen diefstal van portefeuille, paspoort en kredietkaart is uiteraard geboden.

 

Verkeer

Het grootste risico vormt het dagelijks verkeer dat weliswaar normaal overkomt maar gekenmerkt wordt door erratisch rijgedrag van veel weggebruikers en voetgangers alsook grote discrepanties in snelheid op wegen en snelwegen.