Verenigde Arabische Emiraten

kaart Verenigde Arabische Emiraten

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Situatie in de Verenigde Arabische Emiraten

De Emiraatse overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is noodzakelijk de instructies van de overheid te kennen en strikt na te leven. Deze maatregelen worden unilateraal en op zeer korte termijn beslist, uitgevaardigd en toegepast en verschillen per emiraat.

 
Verplichte vaccinatie, verplichte aanmelding vóór afreis en implementatie Al Hosn-applicatie in het Emiraat Abu Dhabi

Het Emiraat Abu Dhabi kent een verplichte COVID-19-vaccinatie vanaf 12 jaar en het voorleggen van een elektronische Al Hosn Green Pass (die zowel vaccinatie als negatieve PCR-test bewijst) voor toegang tot publieke plaatsen. Dit omvat: hotels, shopping malls, sportfaciliteiten, universiteiten, scholen, restaurants en cafés, winkels, musea, culturele centra en attractieparken. Tevens overheids- en medische instanties vereisen deze Green Pass voor toegang. Supermarkten en apotheken die niet binnen een shopping mall liggen zijn uitgezonderd van deze maatregel maar velen passen ze toe.  

Voor afreis dienen alle reizigers naar Abu Dhabi (residenten incluis) zich tijdig te registreren via deze link. Zonder deze registratie zal het afreizen naar Abu Dhabi geweigerd worden. Vaccinaties buiten de VAE worden via deze weg voor afreis geregistreerd in het Al Hosn Systeem. Reizigers naar Abu Dhabi zijn verplicht om de tracing- en contactapplicatie Al Hosn te installeren. De verplichte vaccinatie wordt gecontroleerd aan de hand van de Green Pass in de Al Hosn applicatie die wordt geactiveerd op basis van volledige vaccinatie en een negatieve PCR-test elke 14 dagen. Bijwonen van specifieke activiteiten (concerten, evenementen, …) kan afhankelijk gesteld worden van een bijkomende negatieve PCR-test van minder dan 48 uur, bovenop een groene Al Hosn.

Er wordt gewezen op mogelijke veiligheids- en privacy risico’s die aan de Al Hosn-applicatie verbonden zijn. Het is aangeraden steeds een papieren versie van vaccinatiecertificaat en PCR-resultaat bij zich te hebben. In theorie aanvaarden de Emiraten ook het EU Digital COVID Certificate.

De Ambassade kan geen advies geven over noch tussenkomen in het correct installeren en activeren van de Al Hosn-applicatie noch het correct registreren van vaccins en testresultaten.

Voor basisinformatie over Al Hosn: https://www.ncema.gov.ae/alhosn/index.html

 
Reizen naar de VAE

Alle buitenlandse reizigers dienen minstens een negatieve PCR-test van niet ouder dan 48 u te kunnen voorleggen voor reizen naar Abu Dhabi en 72 u voor reizen naar Dubai. Uitzonderingen bestaan voor kinderen onder de 12 jaar en mensen met een beperking.

Reizigers moeten over een reisverzekering beschikken die COVID-19 dekt en voldoende financiële middelen hebben.

De laatste van toepassing zijnde regels aangaande quarantaine, testen na aankomst, e.d. kan u voor Dubai op de website van Emirates Airlines hier terugvinden. Voor Abu Dhabi kan u dit terugvinden op de website van Etihad Airlines hier. België staat sinds 13/07 op de Green List van Abu Dhabi waarvoor geen quarantaine geldt.

Reizigers moeten weten dat in geval van een positieve PCR-test in de VAE, de overheid een quarantaine, op kosten van de reiziger, kan opleggen in een door de overheid bepaalde locatie. De Ambassade kan hier hoegenaamd niet in tussenkomen of voor de gevolgen instaan.

Let op dat bij de terugkeer naar België sommige luchtvaartmaatschappijen zelf strenge sanitaire maatregelen opleggen (bv. inzake algemene verplichting PCR-testen).

 
Grensovergang
tussen Abu Dhabi en de Noordelijke Emiraten

Sinds 19 december 2021 is er terug een grens tussen Dubai en Abu Dhabi. Voorlegging van een Al Hosn Green Pass is een vereiste om de grens over te steken. Bovendien worden er gezichtsscanners gebruikt. Indien tekenen van COVID-19 gedetecteerd worden dient men meteen een gratis snelle antigeentest te doen, die binnen ongeveer 20 minuten resultaten oplevert.

Als de test positief is, moeten inwoners of toeristen van Abu Dhabi 10 dagen isoleren.

Inwoners of toeristen van buiten Abu Dhabi moeten echter terugkeren naar het Emiraat van waaruit ze zijn gereisd en de lokale gezondheidsautoriteit op de hoogte stellen van hun testresultaat.

 
Residenten: toestemming tot terugkeer naar de VAE                 

Residenten van de Verenigde Arabische Emiraten die reizen naar Dubai vanuit België hebben geen toestemming meer nodig voor terugkeer naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Residenten van de Verenigde Arabische Emiraten die reizen naar Abu Dhabi vanuit België moeten zich tijdig registreren via deze link

 

Voor elke reis naar de VAE kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevinden zich in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige concrete dreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. De autoriteiten laten qua veiligheid niets aan het toeval over.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie in de Verenigde Arabische Emiraten onvoorspelbaar beïnvloeden. Discretie is steeds aangewezen.

 

Criminaliteit

Samen met de enorme expansie van dit land neemt ook de gewone straatcriminaliteit toe, maar blijft tot nu toe zeer beperkt. Gebruikelijke voorzichtigheid tegen diefstal van portefeuille, paspoort en kredietkaart is uiteraard geboden.

 

Verkeer

Het grootste risico vormt het dagelijks verkeer dat weliswaar normaal overkomt maar gekenmerkt wordt door erratisch rijgedrag van veel weggebruikers en voetgangers alsook grote discrepanties in snelheid op wegen en snelwegen.