Verenigde Arabische Emiraten

kaart Verenigde Arabische Emiraten

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Situatie in de VAE

De Covid-19-pandemie is nog steeds actief in de VAE. Sinds april schommelt het gemiddeld rond de 2.000 gevallen per dag.

De Emiraatse overheden nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is noodzakelijk de instructies van de overheid te kennen en strikt na te leven. Deze maatregelen worden unilateraal en op zeer korte termijn beslist, uitgevaardigd en toegepast en verschillen per emiraat.

Avondklok, verplichte vaccinatie en implementatie Al Hosn applicatie in het emiraat Abu Dhabi

Samen met de aankondiging van een sterke inperking van de capaciteit op publieke plaatsen kondigde het emiraat Abu Dhabi een avondklok af. Vanaf 19 juli mag niemand zijn verblijfplaats verlaten tussen middernacht en 5u ’s ochtends. Uitzonderingen dienen aangevraagd te worden via adpolice.gov.ae.

Het emiraat Abu Dhabi kondigde aan dat vanaf 20 augustus vaccinatie tegen Covid 19 verplicht zal zijn vanaf 16 jaar voor de toegang tot publieke plaatsen. Dit omvat: shopping malls, sportfaciliteiten, universiteiten, scholen, restaurants en cafés, winkels, musea, culturele centra en attractieparken. Supermarkten en apotheken die niet binnen een shopping mall liggen zijn uitgezonderd van deze maatregel. Nadere informatie over hoe dit in praktijk zal worden gecontroleerd voor reizigers ontbreekt nog.  

Sinds 15 juni geldt de verplichting, ook voor gewone reizigers, om de tracing en contact applicatie Al Hosn te installeren. Bijkomend dient men te beschikken over een “Green Pass’ (op basis van minstens een PCR test in de VAE elke 3 dagen) in deze app alvorens toegang te krijgen tot hotels, restaurants, grote en kleine warenhuizen, toeristische attracties, pretparken, verschillende medische instanties en publieke plaatsen als parken en hotels. Omwille van technische problemen werd het ‘Green Pass’ systeem voorlopig gedeeltelijk opgeschort. Desalniettemin is het toch volgens relatieve willekeur van toepassing om toegang te krijgen tot verschillende van bovengenoemde plaatsen, met name in een groeiend aantal ziekenhuizen. Een uitzondering op basis van papieren bewijzen van vaccinatie en PCR-test wordt niet aanvaard. Formeel blijft het systeem tevens verplicht en forse boetes bij het niet in regel zijn, blijven bijgevolg mogelijk. Er wordt gewezen op mogelijke veiligheids- en privacy risico’s die aan de Al Hosn applicatie verbonden zijn.

Toeristische of zakelijke reizigers naar Abu Dhabi, al dan niet via Dubai of andere Emiraten, worden aangeraden om zich voor afreis te vergewissen van de huidige toepassing van het Al Hosn systeem bij hun verblijfplaats.

De Ambassade kan geen advies geven over het correct installeren en activeren van de Al Hosn applicatie. Reizigers worden aangeraden om bij aankomst in de VAE het UID (Unified Identity Number) te vragen aan de immigratiebeambte. Reizigers moeten over een VAE Gsm-nummer beschikken voor de activatie.

Per 28 juni heeft Abu Dhabi ook het EDE Scanning procedé ingevoerd, dat bestaat uit het scannen van bezoekers van publieke plaatsen, of zelfs automobilisten, met een speciaal toestel dat op een GSM lijkt. Dit zou uitsluitsel geven over een eventuele Covid-19 besmetting. Indien positief, moet de betrokken persoon binnen de 24 uur een PCR test nemen.

Voor meer informatie, raden wij u aan om voor afreis eerst contact op te nemen met de Ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten in Brussel. Ter plekke zal u zich dienen te wenden tot de bevoegde lokale instanties.

Voor basisinformatie aangaande Al Hosn: https://www.ncema.gov.ae/alhosn/index.html

Reizen naar de VAE

De VAE verbiedt de toegang tot hun grondgebied voor alle buitenlanders die in de 14 dagen vóór hun bezoek aan de VAE verbleven (inclusief transit) in een van de volgende landen:

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Democratische Republiek Congo
 • India
 • Indonesië
 • Liberia
 • Namibië
 • Nepal
 • Nigeria
 • Oeganda
 • Pakistan
 • Sierra Leone
 • Sri Lanka
 • Vietnam
 • Zambia
 • Zuid-Afrika

 

Deze lijst wordt regelmatig en met nagenoeg onmiddellijke werking herzien, enkel de luchtvaartmaatschappijen kunnen u de laatste informatie verschaffen.

Alle buitenlandse reizigers dienen minstens een negatieve PCR test van niet ouder dan 72 u kunnen voorleggen bij reizen naar de VAE. Uitzonderingen bestaan voor kinderen onder 12 jaar en mensen met een beperking. Controle gebeurt bij boarding van het vliegtuig.

Reizigers moeten over een reisverzekering beschikken die Covid-19 dekt en  voldoende financiële middelen hebben.

De laatste van toepassing zijnde regels aangaande quarantaine, testen na aankomst, e.d. kan u voor Dubai op de website van Emirates Airlines hier terugvinden. Voor Abu Dhabi kan u dit terugvinden op de website van Etihad Airlines hier.  België staat sinds 13/07 op de Green List van Abu Dhabi waarvoor geen quarantaine geldt, gelieve hier https://www.etihad.com/en/travel-updates/abu-dhabi-travel-information#uaegreencountries meer informatie te vinden.

Reizigers moeten weten dat in geval van een positieve PCR test in de VAE, de overheid een quarantaine, op kosten van de reiziger, kan opleggen in een door de overheid bepaalde locatie.

 

De grensovergang tussen Abu Dhabi en de Noordelijke Emiraten

Elkeen die de grens tussen Dubai en Abu Dhabi over gaat, zal een negatieve PCR test moeten voorleggen (in principe in Al Hosn) niet ouder dan 48u.

Voor buitenlandse reizigers gelden alle regels bij aankomst in Abu Dhabi over de weg zoals bij aankomst op de luchthaven in Abu Dhabi.

Het test- en quarantaineregime na aankomst in Abu Dhabi over de weg hangt af van statuut (resident of toerist) en eventuele vaccinatie. U kan via de luchtvaartmaatschappij Emirates hier deze regels terugvinden onder doorreizen naar Abu Dhabi.

 

Residenten– Toestemming tot terugkeer naar de VAE                 

Voor residenten met een visum uit een ander emiraat dan Dubai raadt de overheid van de VAE aan om voor afreis zijn binnenkomst status te verifiëren via uaeentry.ica.gov.ae door het ingeven van paspoort nummer en Emirates ID nummer. Deze status is van belang om problemen bij terugkeer te vermijden. De Ambassade kan hier niet in tussenbeide komen.

 

Voor elke reis naar de VAE kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. 

 

 

Description

Algemene veiligheid

De Verenigde Arabische Emiraten zijn tot vandaag gevrijwaard gebleven van terroristische aanslagen, maar bevinden zich in een onstabiele regio en op het kruispunt van verschillende probleemzones. Er is geen noemenswaardige concrete dreiging te vermelden. De algemene veiligheidstoestand is goed. De autoriteiten laten qua veiligheid niets aan het toeval over.

Spanningen in het Midden-Oosten kunnen de publieke opinie in de Verenigde Arabische Emiraten onvoorspelbaar beïnvloeden. Discretie is steeds aangewezen.

 

Criminaliteit

Samen met de enorme expansie van dit land neemt ook de gewone straatcriminaliteit toe, maar blijft tot nu toe zeer beperkt. Gebruikelijke voorzichtigheid tegen diefstal van portefeuille, paspoort en kredietkaart is uiteraard geboden.

 

Verkeer

Het grootste risico vormt het dagelijks verkeer dat weliswaar normaal overkomt maar gekenmerkt wordt door erratisch rijgedrag van veel weggebruikers en voetgangers alsook grote discrepanties in snelheid op wegen en snelwegen.