25,3 miljoen euro investeringen in Afrika en Azië

Dankzij het SDG Frontier Fund kunnen Belgische privé-investeerders met een gerust hart investeren in Afrika en Azië. Hun inbreng is meer dan nodig als we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) willen realiseren.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Mensen desksharen in een kantoor

© Shutterstock

De private sector speelt een belangrijke rol in ontwikkeling. Daarom investeert de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) als sinds 2001 in de privésector in ontwikkelingslanden. De maatschappij beheert meer dan 1 miljard euro aan activa, onder de vorm van kapitaal en leningen aan bedrijven, instellingen voor microkrediet, fondsen en infrastructuurprojecten. De focus ligt op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Privé-investeerders

BIO is wel 100% eigendom van de Belgische staat en hanteert dus publiek geld. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo wilde ook privé-investeerders in België mee in het bad trekken. Hun inbreng is immers cruciaal om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te kunnen realiseren. De coronacrisis maakt de nood alleen maar nijpender.

Alleen, de meeste privé-investeerders staan niet te springen om te investeren of beleggen in het Zuiden. De landen daar zijn vaak politiek en juridisch instabiel of ze torsen dat imago. Ze tonen niet altijd voldoende respect voor mensenrechten en goed bestuur.

Het SDG Frontier Fund biedt een oplossing. Via dat fonds kunnen Belgische privé-investeerders zich aan de zijde van BIO scharen. Daardoor kunnen ze gerust zijn dat hun geld in degelijke fondsen terechtkomt die garant staan voor een hoge ontwikkelingsimpact.

Het SDG Frontier Fund wil 50 miljoen euro ophalen, tot nu toe lukte dat voor 25,3 miljoen euro. Dat geld werd binnengebracht door 9 institutionele en privé-investeerders waaronder AG Insurance, Belfius Insurance, de Koning Boudewijnstichting en VDK-bank.

Duurzame impact

Net zoals de andere activiteiten van BIO streeft ook het SDG Frontier Fund naar economische en sociale welvaart in ontwikkelingslanden. Het wil duurzame bestaansmiddelen genereren en goed bestuur aanmoedigen.

Het fonds zal in 5 tot 12 fondsen participeren die op hun beurt in 10 tot 15 lokale kmo’s investeren. Dat betekent dat 50 tot 180 kmo’s in Afrika en Azië steun zullen ontvangen. De ambitie is om een hoge ontwikkelingsimpact te combineren met een aantrekkelijk financieel rendement. Bij gelijkaardige investeringen bedraagt dat bij BIO zo’n 8%. BIO staat ook garant voor een ernstig risicobeheer.

Op dit moment werden al 2 fondsen goedgekeurd. Het African Rivers Fund III is een fonds in oprichting dat groeikapitaal wil verstrekken aan ongeveer 35 kmo’s in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Angola. In deze 3 landen is kmo-financiering maar beperkt beschikbaar. Het fonds spitst zich onder meer toe op de lokale industriële, landbouw- en dienstensectoren.

Het Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund op zijn beurt zal Vietnamese gevestigde kmo’s uit verschillende sectoren in hun groei ondersteunen. De besprekingen met een fonds in India met focus op groene energie en energie-efficiëntie zijn bijna afgerond.

Uitstekend moment

Minister De Croo is opgetogen met het SDG Frontier Fund. ‘Het SDG Frontier Fund zorgt voor een verdere versterking van de dynamiek van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het moment was ook nooit zo goed. Ontwikkelingslanden hebben een jonge, en dus ondernemende bevolking, die kan beschikken over technologie die veel toegankelijker is dan vroeger. Dat maakt het potentieel aan ondernemerschap waanzinnig groot.’

Het SDG Frontier Fund kijkt ernaar uit nieuwe privé-investeerders te verwelkomen in een volgende fase. Op langere termijn kunnen mogelijk ook kleine beleggers inpikken.