Beleidsthema's

In de geglobaliseerde wereld waarin we leven mag geen enkele ontwikkeling of geen enkele kwestie ons onverschillig laten. De internationale samenwerking is meer dan ooit een noodzakelijkheid geworden. De FOD Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt ons land in verschillende internationale instellingen en in verschillende regio’s wereldwijd. Ze voert daar een actief beleid, meer bepaald inzake een aantal vraagstukken van cruciaal belang zoals vrede en veiligheid, de rechten van de mens en de bevordering van de rechtsstaat teneinde te ijveren voor een rechtvaardiger en welvarender wereld.