Jaarverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie

Elk jaar maakt de Dienst Bijzondere Evaluatie een rapport om aan het Parlement te presenteren. Vanaf het jaar 2005 kan je alle jaarverslagen raadplegen en downloaden.

Evaluaties in tijden van corona – Uitdagingen in een veranderende wereld

Hier vindt u alle informatie over het Jaarverslag maart 2021 (jaar 2020).
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Evaluatie in tijden van Corona

De wereldwijde Covid-19-crisis vormt een bedreiging voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en bracht gevolgen met zich mee voor de hele Belgische Ontwikkelingssamenwerking met inbegrip van evaluaties. Deze crisis verdient de nodige aandacht en loopt als een rode draad doorheen dit jaarverslag.

Het verslag bevat de conclusies en aanbevelingen van de evaluaties ‘Digital for Development’ en ‘Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk’. Digitalisering en waardig werk zijn thema’s die in Covid-19-tijden nog belangrijker geworden zijn. Ook de real time evaluatie van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel komt aan bod, waarbij ze haar respons op de pandemie en de gevolgen ervan in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking evalueerde.

Naast haar eigen evaluaties biedt de Dienst Bijzondere Evaluatie opvolging en ondersteuning aan andere evaluaties. In 2020 werkte de dienst samen met onder andere de federaties van niet-gouvernementele actoren, BIO, Enabel en de Europese Commissie. De evaluatie van het Trust Fund for Africa werd opgevolgd in samenwerking met de Speciale Gezant Asiel en Migratie. Daarnaast maakt DBE deel uit van MOPAN, een netwerk van 19 landen dat multilaterale organisaties beoordeelt op hun doeltreffendheid.

Op 9 juni 2021 stelde de Dienst Bijzondere Evaluatie haar jaarverslag voor aan de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van het federaal Parlement. Herbekijk de presentatie of lees het verslag van de gedachtewisseling.