Reizen naar Armenië: Reisadvies

Reist u naar Armenië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Armenië

Praktische info over reizen in Armenië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Visum

Sinds 10 januari 2013 hebben EU-burgers geen toeristen visa meer nodig om te reizen naar Armenië en ze hebben het recht om visumvrij tot 90 dagen in het land te verblijven. Indien men langer dan 90 dagen in Armenië wenst te verblijven dan moet men geregistreerd worden bij OVIR (administration department for passports and visas - tel. 00 374 10536 932/941).

Rijbewijs

Reizigers die met de auto in Armenië onderweg zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs.

Betaalmiddelen

Hoewel de prijzen vaak in US dollar worden uitgedrukt, moeten betalingen volgens de geldende wetgeving gebeuren in Armeense Dram. In de hoofdstad Jerevan aanvaarden vele bankautomaten de belangrijkste kredietkaarten en bankkaarten, met inbegrip van Maestro en Cirrus. Reizigers houden er best rekening mee dat buiten Jerevan het gebruik van bank- en kredietkaarten veel minder verspreid is.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Cardstop (0032 78 170 170).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Hou er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Communicatie via telefoon of internet kan soms moeilijk verlopen, zeker in de regio's. Reizigers doen er goed aan om hun verwanten in België hier op voorhand van te verwittigen, teneinde hen niet nodeloos ongerust te maken.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene en ernstige moeilijkheden in het buitenland kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België.

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke autoriteiten (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Armenië dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

De consulaire bijstand aan onze landgenoten kan niet worden gegarandeerd in Nagorno-Karabach en in de bezette Azerbeidzjaanse gebieden.