Reizen naar Bulgarije: Reisadvies

Reist u naar Bulgarije? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Bulgarije

Praktische info over reizen in Bulgarije
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Kijk steeds de geldigheidsduur na van de identiteitsdocumenten van alle gezinsleden (ook de kinderen) vóór vertrek uit België.

Indien een identiteitsdocument eerder in België werd aangegeven als verloren of gestolen, dan kan met dat document nadien niet meer gereisd worden. Elk jaar komen verschillende landgenoten in Bulgarije in de problemen omdat ze met een verloren verklaard - en nadien teruggevonden - identiteitsdocument proberen te reizen. Zelfs al werd de identiteitskaart opnieuw geldig verklaard door een Belgische gemeente, dan nog blijven deze identiteitskaarten in sommige internationale databanken geseind en worden niet aanvaard aan de grens. De reiziger zal in dit geval een ander reisdocument moeten voorleggen, zoals een internationaal paspoort. Indien dit niet mogelijk is, zal de reiziger een voorlopig paspoort moeten aanvragen bij de Belgische Ambassade om het land te mogen verlaten.

Het is af te raden grote sommen geld op zak te hebben of rond te lopen met waardevolle voorwerpen. Deze kunnen best op een veilige plaats worden bewaard (bv. hotelkluis), samen met de originele identiteit- en reispapieren (paspoort, rijbewijs) waarvan alleen een eensluidend verklaarde fotokopie wordt meegenomen.


Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs volstaat. 


Betaalmiddelen

Bulgarije behoort (nog) niet tot de eurozone. Geld wisselen op de zwarte markt is verboden en wordt zwaar bestraft. Het is aangeraden geld te wisselen in een bank eerder dan in niet altijd betrouwbare wisselkantoren. De lev is ongeveer een halve euro waard en is gebonden aan de euro. De officiële wisselkoers is 1 euro = 1,95 leva. Er zijn talrijke betaalautomaten waar men per dag maximaal 400 leva kan opnemen met een maximum van 1.250 leva per week.

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

Van zodra de reiziger 10.000 euro of meer binnenbrengt in het land, dient hij dit aan te geven bij de douanepost aan de grensovergang. Bij het uitvoeren uit Bulgarije van een bedrag groter dan of gelijk aan 25.000 BGN is een certificaat vereist.


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Voor buitenlanders is een verzekering voor medische zorgen verplicht, geldig voor de duur van de reis. Anders moet men plaatselijk een dergelijke verzekering nemen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vaak vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Autoverzekering: erop letten dat uw groene kaart de vermelding "BG" draagt, teneinde gedekt te zijn bij ongeval. Omnium voor wagens is aanbevolen.


Gsm en communicatiefaciliteiten

De landcode voor Bulgarije is 00359. De voornaamste zonenummers zijn 02 (Sofia), 032 (Plovdiv), 052 (Varna), 056 (Burgas), 082 (Rousse), 092 (Vidin), 054 (Shumen), 042 (Stara Zagora).


Huisdieren

Een EU-huisdierenpaspoort wordt afgegeven door uw dierenarts. Daarin moeten details worden opgenomen inzake inenting tegen hondsdolheid.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassade van België in Sofia.

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Bulgarije dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.


Gratis noodnummer

In geval van een ongeluk, een agressie of elke andere noodsituatie, kunt u het nr. 112 contacteren, het gratis Europees noodnummer dat toegankelijk is in de 27 lidstaten van de EU.

In principe dient u de taal te hanteren van het land waar u zich bevindt. In het algemeen zullen de telefonisten die uw oproep beantwoorden u ook in het Engels kunnen te woord staan.