Reizen naar Canada: Reisadvies

Reist u naar Canada? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Canada

Informatie over de lokale wetgeving in Canada.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u onderworpen aan de wetten en reglementering van het gastland.

Tabak

Tabaksproducten en e-sigaretten zijn onderworpen aan specifieke beperkingen en voorschriften in sommige provincies, die kunnen variëren van provincie tot provincie, inclusief waar roken verboden is, de minimumleeftijd, het bedrag van de boetes of de plaatsen van verkoop. In Quebec bijvoorbeeld is roken niet toegestaan (inclusief e-sigaretten) onder bushokjes en op minder dan 9 meter van de ingang van veel gebouwen (meestal worden pictogrammen geplaatst).

Drugs

Het gebruik van niet medisch voorgeschreven narcotische middelen is verboden en strafbaar.

Sinds 17 oktober 2018 is het gebruik van recreatieve cannabis legaal in Canada, voor zover toegestaan door federale, provinciale, territoriale en gemeentelijke regelgeving. Het bezit van maximaal 30 gram gedroogde cannabis is toegestaan. Eetbare afgeleide producten (cakes, snoep, ...) blijven tot nader order verboden. Rijden onder invloed van de stof is verboden. Export van cannabis gekocht in Canada is verboden.

Elke provincie of gebied kan zijn eigen regels vaststellen voor de verkoop, distributie en het gebruik van cannabis. Lokale autoriteiten hebben de macht om het verbruik van deze substantie in de openbare ruimte te regelen. In sommige gemeenten wordt roken op openbare plaatsen verboden. De wettelijke minimumleeftijd is vastgesteld op 19 jaar in de meeste provincies, met uitzondering van Alberta (18 jaar) en Quebec (21 jaar).

Meer informatie op de volgende websites: 

Seksualiteit

In geval van seksueel contact moeten steeds de nodige veiligheidsvoorzorgen worden genomen. Prostitutie is illegaal.

Fotografie

Het fotograferen van militaire basissen en installaties is niet toegelaten. Gezien de vrees voor terroristische aanslagen dient u er rekening mee te houden dat andere onderwerpen eveneens gevoelig kunnen zijn omwille van veiligheidsredenen.

Zeden en gewoonten

De Noord-Amerikaanse zeden en gewoonten zijn verwant aan deze in Europa. De Canadese samenleving is zeer open en multicultureel, in het bijzonder in de steden.

Varia

Er gelden in Canada strenge regels voor de invoer van dierlijke en plantaardige landbouwproducten. Zelfs na aangifte zullen de meeste van deze goederen in beslag worden genomen. U neemt deze producten dus beter niet mee. Voor meer informatie: inspection.gc.ca