Reizen naar Canada: Reisadvies

Reist u naar Canada? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Canada

Informatie over vervoer in Canada
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Rondreizen in Canada

Canada is het op één na grootste land ter wereld en beslaat een oppervlakte die 325 maal zo groot is als België. Afstanden kunnen bijzonder groot zijn. Dit kan bezoekers die reizen buiten de toeristische streken voor onverwachte moeilijkheden plaatsen. Avontuurlijke reizigers wordt daarom ten stelligste aangeraden familie en/of vrienden in België steeds op de hoogte te houden van hun reisroutes en verblijfplaatsen.

Wie naar afgelegen en dunbevolkte gebieden wenst te reizen, doet er goed aan zich grondig voor te bereiden, steeds voldoende drinkwater, voedsel en brandstof te voorzien en vooraf advies in te winnen bij de plaatselijke politie- of toerismedienst over potentiële moeilijkheden of gevaren (sneeuw- en ijsstormen, gevaar voor beten of vergiftiging door ongedierte, aanwezigheid van beren ...).

Daarnaast is het aangeraden de nieuwsberichten te volgen en plaatselijke websites te raadplegen. Houd er rekening mee dat communicatiemiddelen niet altijd voorhanden zijn voor een noodoproep wanneer u hulp nodig heeft. In de grootsteden kan u probleemloos telefoneren met een gsm, maar buiten de stedelijke agglomeraties is gsm-ontvangst niet verzekerd.

De (snel)wegen zijn over het algemeen goed onderhouden. In het zuiden en tussen de belangrijkste steden kunt u zich probleemloos verplaatsen. De strenge winters doen het wegennet geen goed, pas dus op voor kuilen. In Canada gelden strikte snelheidsbeperkingen. De rijstijl is over het algemeen voorzichtig en hoffelijk.

Veiligheid / info luchtvaart

Gezien de omvang van het land is vliegen de snelste en handigste manier om te reizen over langere afstanden. In het noorden is het zelfs vaak de enige manier om bepaalde bestemmingen te bereiken. De vliegtuigmaatschappijen zijn van goede kwaliteit en worden regelmatig onderworpen aan ernstige controles.

De extreme winterkoude, stormen en passagiersstromen op bepaalde pieken van het jaar kunnen voor een (tijdelijke) verstoring van het luchtverkeer zorgen (nationaal en internationaal). In geval van vertragingen of annuleringen worden reizigers aangeraden om steeds hun luchtvaartmaatschappij te contacteren voor meer informatie.

Air Canada  is de grootste vliegmaatschappij en heeft een monopoliepositie. Andere maatschappijen met beperktere dienstverlening zijn Westjet, Canadian North, First Air, Air Inuit en Porter.

Er staan geen Canadese vliegmaatschappijen op de EU-lijst van maatschappijen die om technische tekortkomingen aan een vliegverbod onderworpen zijn.

Veiligheid / info scheepvaart

Langs de Canadese oost- en westkust vormen veerboten een belangrijke schakel in het vervoersnetwerk. Op tal van plaatsen kan eveneens de overstek worden gemaakt naar de Verenigde Staten
 
Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Alle grote steden zijn per trein bereikbaar, maar er zijn enorme gebieden zonder spoorwegverbinding. Vaak worden langeafstandsbussen (Keolis, Maheux, Ebus, Gotransit ...) verkozen boven de trein omdat busreizen goedkoper zijn en vooral minder lang duren.