Reizen naar Canada: Reisadvies

Reist u naar Canada? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Canada

Praktische info over reizen in Canada.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via Travellers Online

 

Vereiste formaliteiten voor reizen naar Canada:

Voor toeristische en zakenreizen

Alle reizigers die Canada betreden, moeten een geldig paspoort hebben. Belgen worden aangeraden om te reizen met een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is na de datum van vertrek uit Canada. Als uw paspoort bijna verlopen is, is het sterk aan te raden om het te vernieuwen voor u vertrekt om problemen of vertragingen bij aankomst in Canada te voorkomen.

Belgische onderdanen zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Canada. U moet echter wel in het bezit zijn van een Electronic Travel Authorisation (eTA), die u vóór uw reis moet aanvragen.

Het wordt ten stelligste aangeraden om uw aanvraag voor een eTA op tijd (meer dan 72 uur voor de geplande reis) in te dienen, alsook om de geprinte bevestiging van goedkeuring op reis mee te nemen. Een eTA kost 7 CAD. Opgelet: zorg ervoor dat u uw aanvraag indient op de officiële site van IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). Frauduleuze websites die erg op de officiële website lijken, vragen tot 15 keer het officiële bedrag. Het is ook niet aan te raden om via een tussenpersoon de eTA te verkrijgen: u krijgt geen garantie van resultaat, maar moet wel een ongerechtvaardigde “commissie” betalen. De enige officiële website is die van IRCC.

Voor toeristische en zakenreizen: het maximale verblijf is 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst. Let wel: onder zakenreis wordt er verstaan dat men noch aangeworven, noch betaald wordt door een werkgever in Canada.

Voor de beoefening van elke andere activiteit op Canadees grondgebied, ongeacht de duur van het verblijf (bv. vakantiejob, au pair werken, seizoensarbeid, stagewerken, studies, wetenschappelijk onderzoek, deelname aan het programma ‘International Experience Canada’, al dan niet tijdelijke tewerkstelling, enz.), zijn Belgische onderdanen verplicht een studie- of werkvergunning aan te vragen en te bekomen. Men hoeft zich echter niet te registreren zoals voor toeristische en zakenreizen.

Consulteer voor meer informatie en links naar de bevoegde Canadese overheden de website van onze Ambassade en Consulaten in Canada.

 

Rijbewijs

Houders van een nationaal Belgisch rijbewijs kunnen hiermee in Canada rijden op voorwaarde dat zij tevens in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs. Sommige provincies (o.a. Québec en Ontario) aanvaarden ook meteen uw Belgische rijbewijs als deze in het Frans is opgesteld. In Canada hangt de reglementering inzake rijbewijzen af van de provinciale overheden. Het is daarom aan te raden de verschillende reglementeringen te verifiëren.

 

Betaalmiddelen

Er zijn talloze ABM- of ATM-bankautomaten (de plaatselijke Bancontact) waar u geld kunt afhalen met uw kredietkaart of met uw Belgische bankkaart, op voorwaarde dat uw kaart geactiveerd is voor gebruik in het buitenland. Raadpleeg daarvoor uw bank.

Het gebruik van Visa, Mastercard en American Express is wijdverspreid. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

De munteenheid in Canada is de Canadese dollar (CAD). Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.

 

Reisverzekering

Neem voor u vertrekt contact op met uw ziekenfonds, uw verzekeringsmaatschappij of uw reisbureau. Bestudeer zorgvuldig de omvang van de afgesloten of aangeboden dekking en ga na of het pakket aan uw specifieke behoeften voldoet. Controleer zeker de geldigheidsduur van uw verzekeringspolis. Deze is meestal beperkt tot een verblijf van drie maanden in het buitenland. Als u een reis van langer dan drie maanden plant, kunt u in de meeste gevallen de geldigheidsduur van uw polis verlengen door een extra premie te betalen.

We raden u sterk aan om uw verzekering te regelen voordat u vertrekt - het is te laat als u er eenmaal bent. De privémarkt biedt verschillende formules en dekkingen aan. De FOD Buitenlandse Zaken geeft hierover geen advies en komt niet tussen bij verzekeringsmaatschappijen.

Een aangepaste medische reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Meer informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Gsm en communicatiefaciliteiten

Niet-Canadese mobiele telefoons werken mogelijks niet in Noord-Amerika. Het is noodzakelijk om een telefoon met twee of meer bandbreedten te hebben. In Canada zijn er twee verschillende systemen voor mobiele telefoons: CDMA en GSM. Bell Mobility, Rogers en Telus zijn enkele belangrijke aanbieders van mobiele telefonie.

 

Elektriciteit

In Noord-Amerika is zowel de vorm van de elektrische stekkers als de stroom en het voltage (120 volt (60Hz)) verschillend van deze in Europa.

 

Huisdieren

U mag huisdieren meenemen naar Canada indien ze niet langer dan 12 maanden geleden zijn ingeënt tegen rabiës. U dient uiteraard het vaccinatieboekje mee op reis te nemen en uw huisdier aan te geven bij grensovergangen.

 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan het Consulaat-generaal in Montreal, verantwoordelijk voor consulaire zaken in Canada, aan de Ambassade in Ottawa of aan ons netwerk van ereconsuls. Consulaire bijstand wordt uitsluitend verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, reisverzekeringsagent). Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Houders van de dubbele Belgische en Canadese nationaliteit dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.