Reizen naar Canada: Reisadvies

Reist u naar Canada? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Canada

Informatie over klimaat en rampen in Canada
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Door de uitgestrektheid van het Canadese grondgebied kunnen klimaatverschillen sterk variëren, van zeer hete, zeer droge zomers tot poolwinterse omstandigheden (sneeuw- en ijsstormen).Voor een groot deel van Canada zijn de winters lang en streng. Zo hebben de maritieme provincies een gemiddelde wintertemperatuur van -15°C en wordt in de Prairie-provincies een gemiddelde wintertemperatuur van -25°C opgetekend.

In de North West Territories kan het kwik zakken tot onder -40°C. Bovendien moet men rekening houden met de zogenaamde wind chill-factor. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur flink lager.

De wegen zijn soms moeilijk berijdbaar door sneeuwval en ijzel. Het is dus raadzaam op voorhand te informeren naar de plaatselijke weersomstandigheden en de adviezen van de lokale overheden in acht te nemen.

Alle weerwaarschuwingen (hitte, smog, onweer, sneeuw, ...) worden per provincie en territorium gepubliceerd en bijgewerkt op deze website  

Frequente natuurfenomenen en rampen

Sinds 2016 is er in Canada een toename van bosbranden, die ook langer duren en vroeger in het seizoen (reeds begin mei) starten. Informatie over de huidige brandsituatie, mogelijke beperkingen en voorzorgsmaatregelen is beschikbaar op de website van het Canadian Interagency Forest Fire Centre, dat een interactieve kaart van de huidige branden publiceert. Het is ook raadzaam om de websites van de respectievelijke provinciale autoriteiten (link beschikbaar voor elke provincie en territorium) en het federale Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (Canadian Wildland Fire Information System) te raadplegen voor eventuele geldende beperkingen.

Voor een overzicht van bepaalde natuurfenomenen en het risico op rampen in het algemeen (stormen, tornado’s, bosbranden, aardbevingen en tsunami’s) kan u best deze website raadplegen..

Bij natuurrampen evolueert de situatie op het terrein constant. Reizigers worden daarom aangeraden zich te informeren over de laatste stand van zaken via een van de volgende websites:

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot het Consulaat-generaal in Montréal, die verantwoordelijk is voor consulaire zaken in Canada, of tot de Ambassade in Ottawa.