Reizen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek: Reisadvies

Reist u naar de Centraal-Afrikaanse Republiek? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

Praktische info over reizen in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle vereiste reisdocumenten zijn onder de rubriek “reisdocumenten” van de website van de FOD Buitenlandse Zaken terug te vinden. Het internationale vaccinatiecertificaat moet kunnen worden overgelegd bij binnenkomst op het Centraal-Afrikaanse grondgebied.


Betaalmiddelen

De lokale munt is de Centraal Afrikaanse Frank (CFA). Cash is de gebruikelijke betaalwijze. Deze munt is in theorie omwisselbaar omdat hij gelinkt is aan de euro. Toch is het in de praktijk beter ter plaatse FCFA om te wisselen. Wie de wisselkoers wil kennen en wil weten of het mogelijk is FCFA in België te verkrijgen, kan inlichtingen inwinnen bij de bank of de wisselagent. Het is mogelijk om geld met een creditcard in het hotel Ledger op te nemen alsook bij de Ecobank in het stadscentrum. Buiten Bangui is het onmogelijk om geld op te nemen. Betalen met een creditcard is onmogelijk in CAR. Het wordt daarom sterk aanbevolen om voldoend contant geld (euro's) te voorzien om in Bangui te veranderen.


Reisverzekering

U dient zich ervan te vergewissen dat de verzekering van uw ziekenfonds de risico's die verband houden met uw bestemming en manier van reizen in voldoende mate dekt. U mag niet uit het oog verliezen dat deze verzekering na een verblijf van 3 maanden verstrijkt. Een aangepaste reisverzekering met omniumdekking is een absolute vereiste (geneeskundige verzorging en repatriëring, zo nodig, rechtsbijstand).


GSM en communicatiefaciliteiten

De operatoren die in Bangui opereren zijn: TELECEL / MOOV / ORANGE / AZUR / SOCATEL. Het is zaak zich vóór zijn vertrek ervan te vergewissen dat de GSM-provider de roaming voor het buitenland in werking heeft gesteld, zeker voor Afrika. Voor gesprekken uitgaande van Belgische nummers, worden zeer hoge tarieven aangerekend. Het is vrij eenvoudig zich ter plaatse een SIM kaart aan te schaffen om vanuit CAR tegen een lager tarief naar België te bellen. Reizigers die zich naar afgelegen regio's wensen te begeven, kunnen desgewenst in België een satelliettelefoon aankopen. De tarieven liggen echter hoog.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgische onderdanen hulp vragen aan de ambassade van België in Yaounde. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

België heeft een ereconsulaat te Bangui. Het is ten zeerste aangeraden dat reizigers en de permanente residenten hun aanwezigheid melden bij dit ereconsulaat (+236 75 80 37 80consulatbelgerca@gmail.com) en bij de Ambassade in Yaoundé (Kameroen) (+237 222 21 52 91 / yaounde@diplobel.fed.be).

In CAR is geen ambassade of beroepsconsulaat van België gevestigd. Belgen kunnen er zich wenden tot de ambassade van Frankrijk. Het is eveneens aangewezen dat de reiziger zijn reis registreert via Travellers Online. Het noodnummer van de Ambassade van België in Yaounde is +237 696 94 22 01.

In geval van consulaire noodzaak kunnen de onderdanen van de Europese Unie, waaronder de Belgen, zich richten tot de wachtdienst (24 op 24 uur beschikbaar) van de ambassade van Frankrijk (tel: +236 70 02 86 95 / 75 04 14 26 / 72 72 68 88 / 70 02 86 90), de enige consulaire beroepsvertegenwoordiging van de Europese Unie ter plaatste.

Ambassade van Frankrijk
Avenue Charles-De-Gaulle, Bangui
tel. :
+236 21 61 30 00
+236 70 02 86 95
+236 75 04 15 26

Noodnummer: +236 72 72 68 88

E-mail : admin-francais.bangui-amba@diplomatie.gouv.fr  
https://cf.ambafrance.org/