Reizen naar Singapore: Reisadvies

Reist u naar Singapore? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Singapore

Praktische info over reizen in Singapore
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld op deze website: ICA | Entering Singapore.

De aankomstkaart kan maximaal 72 uur voor aankomst worden ingevuld: ICA | SG Arrival Card.

Hou er wel rekening mee dat de geldigheidsduur van uw paspoort meer dan 6 maanden dient te bedragen! Als het minder dan 6 maanden geldig is bij aankomst in Singapore, zal de Singaporese immigratiedienst de toegang tot het grondgebied weigeren en zal u teruggestuurd worden naar uw beginbestemming.

Indien u een reis onderneemt met transit in Singapore, dient u te beschikken over één ticket dat de begin- en eindbestemming vermeldt, met bijbehorende bagagetags. Indien u aparte tickets heeft geboekt (bijvoorbeeld een lowcostmaatschappij vanuit Singapore naar uw eindbestemming), zult u langs de immigratiedienst moeten passeren en alle voorwaarden voor toegang tot het Singaporese grondgebied moeten vervullen. In geval van twijfel over de eindbestemming zal de Singaporese immigratiedienst onherroepelijk de toegang tot het grondgebied weigeren en zult u teruggestuurd worden naar uw beginbestemming.

Rijbewijs

Als men een wagen wenst te huren, is het aangewezen een internationaal rijbewijs te hebben. De ambassade geeft geen internationale of Belgische rijbewijzen af.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Singapore is de Singaporese dollar. Alle betaalmiddelen worden aanvaard in Singapore. De toerist kan de BTW op zijn aankopen terugbetaald krijgen bij vertrek op de luchthaven. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (+32 78 170 170).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, noodhulp, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Gsm en communicatiefaciliteiten

Alle Belgische gsm-operatoren bieden roaming-faciliteiten aan in Singapore. Men kan lokaal prepaid telefoonkaarten voor de gsm krijgen bij de lokale operatoren (Singtel, Starhub en M1, en andere privé-operatoren) op voorlegging van het paspoort. De reiziger kan op het internet surfen via de gratis wifi-verbinding die over het algemeen beschikbaar is in de openbare ruimte.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in Singapore, kunnen Belgen hulp vragen aan de ambassade van België in Singapore (tijdens de kantooruren is het telefoonnummer +65 6220 7677; buiten de kantooruren nr. +65 9674 5464).

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot de ambassade kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Singaporezen dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be