Reizen naar Vietnam: Reisadvies

Reist u naar Vietnam? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Vietnam

Informatie over de lokale wetgeving in Vietnam
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Identificatie

De Vietnamese wet vereist dat niet-Vietnamese burgers te allen tijde een identiteitsbewijs (paspoort, ...) bij zich hebben. Het is belangrijk dat u zich onmiddellijk kan legitimeren wanneer dat gevraagd wordt door de Vietnamese autoriteiten of u riskeert een boete en in sommige gevallen zelfs detentie.

Maak fotokopieën van uw paspoort, kredietkaart, rijbewijs en andere waardevolle documenten. Bewaar deze gescheiden van de originelen, aangezien u mogelijk de kopieën moet raadplegen als de originelen worden gestolen of verloren gaan.

Drugs

Het in bezit zijn van drugs, ook in minieme hoeveelheden en zelfs van zogeheten zachte drugs, kan aanleiding geven tot zware straffen gaande tot de doodstraf. Reizigers moeten erover waken steeds hun bagages zelf in te pakken en er gedurende hun reis over te waken.

Geneesmiddelen

Het wordt ten stelligste aanbevolen als men geneesmiddelen met zich meedraagt, in het bijzonder als het gaat over antidepressiva, het doktersvoorschrift te bewaren en bij zich te hebben. Buitenlanders werden al veroordeeld omwille van het in bezit zijn van zekere farmaceutische producten zonder geldig voorschrift.

Seksualiteit

Prostitutie, hoewel vrij verspreid, wordt door de overheid publiekelijk afgekeurd. Pedofilie wordt zwaar bestraft. Vietnam is over het algemeen een tolerante en vooruitstrevende plek voor LGBTI-reizigers. Relaties tussen personen van hetzelfde geslacht zijn niet wettelijk strafbaar en het veranderen van geslacht wordt erkend door het burgerlijk wetboek van Vietnam. Vietnam heeft in 2015 een verbod op het homohuwelijk afgeschaft, hoewel koppels van hetzelfde geslacht noch door de wet worden erkend noch beschermd.

Fotografie

Het fotograferen van militaire terreinen is verboden.

Zeden en gewoonten

Reizigers worden verzocht de lokale tradities en gewoonten te respecteren.

Varia

Het uitvoeren van antiquiteiten is verboden in Vietnam. Als u ambachtswerken koopt, en vooral als ze er oud uitzien, vraag dan een ontvangstbewijs en een schriftelijke verklaring van de koper dat het gekochte artikel vrij kan worden uitgevoerd.

Wij wensen er de aandacht op te vestigen dat Vietnam beschikt over een uitgebreide productie en verkoop van nepartikelen (merkkledij, handtassen, horloges, enz.). In de meeste lidstaten van de Europese Unie is de aankoop van nepartikelen strafbaar. Reizigers kunnen bij terugkeer uit een land buiten de EU gecontroleerd worden. Nepartikelen worden dan in beslag genomen en de reiziger krijgt een boete opgelegd gaande van 50 tot 20.000 euro.