Belgen in nood

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, bevindt u zich in een noodsituatie in het buitenland. Wat te doen?

Bijstand in een crisissituatie

Bij ongevallen, natuurrampen of andere rampen waarbij een groot aantal Belgen betrokken zijn, opent Buitenlandse Zaken het crisiscentrum.
  1. Laatst bijgewerkt op

Welke bijstand kan het crisiscentrum bieden?

Zodra het crisiscentrum open is, werkt het samen met de Belgische posten in het buitenland, de betrokken touroperators en reisbureaus, verzekeraars en de andere Europese departementen van Buitenlandse Zaken. Zijn hoofdtaak bestaat erin informatie en crisisplannen uit te wisselen met al deze instanties en met de familie en kennissen in België. Een team van coördinatoren en telefonisten stelt alles in het werk om de gegevens van de Belgen te verzamelen,  uit te zoeken waar ze zich bevinden en, zo nodig, hen op een veilige plaats samen te brengen. Kortom, het crisiscentrum is bij een crisissituatie het communicatie- en coördinatiepunt bij uitstek.

In het ergste geval wordt een repatriëring georganiseerd. Repatriëring is echter geen standaardprocedure, het is geen "burgerrecht". Meestal wordt de reiziger via Reisadviezen gewezen op de aanzienlijke risico’s in bepaalde landen.

 
Wat doet het crisiscentrum niet?

  • Medische informatie verstrekken. Dit valt uitsluitend onder de bevoegdheid van lokaal medisch personeel of de lokale politie.
  • Overlijdens melden. Enkel de lokale politie in België mag dit doen.
  • Contact opnemen met familie in het buitenland. Het crisiscentrum verzamelt alle nodige gegevens en bezorgt ze aan de ambassade die of het consulaat dat de communicatie in het buitenland voortzet, volgens de in het crisisplan vastgelegde werkwijze.