Belgen in nood

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, bevindt u zich in een noodsituatie in het buitenland. Wat te doen?

Belgische of Europese consulaire bijstand

Op deze pagina vindt u alle informatie over Belgische of Europese consulaire bijstand.
  1. Laatst bijgewerkt op

België wordt over de hele wereld vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades (gevestigd in de hoofdsteden) en consulaten. Daarnaast zijn er nog tal van ereconsulaten met beperktere bevoegdheden. Ereconsuls komen meestal uit het land in kwestie, verlenen hun diensten op vrijwillige basis, hebben zelden de Belgische nationaliteit en spreken niet altijd onze nationale talen.

Ambassades, consulaten en ereconsulaten kunnen bijstand verlenen in door de wet op de consulaire bijstand (zie hoofdstuk 13) bepaalde situaties waarbij een Belg betrokken is, namelijk:

  1. een overlijden;
  2. een ernstig ongeval;
  3. een ernstig misdrijf;
  4. een onrustwekkende verdwijning;
  5. een aanhouding of hechtenis (brochure hieronder);
  6. een extreme noodtoestand;
  7. een zware consulaire crisis;
  8. een internationale kinderontvoering wanneer het kind en/of een van de ouders Belg is. Meer informatie: document hieronder.

Als uzelf of een van uw naasten het slachtoffer wordt van een aanslag in het buitenland, kan u alle nuttige informatie terugvinden via de Gids voor Belgische slachtoffers van een terroristische aanslag in het buitenland

In het document hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van wat onze vertegenwoordigingen wel en niet kunnen doen om u te helpen.
 


Geen Belgische vertegenwoordiging waar u bent?


Als België geen vertegenwoordiging heeft in het land waar u in nood verkeert, kunt u in het kader van de Europese consulaire bijstand contact opnemen met om het even welke andere vertegenwoordiging van een Europees land.

Het gaat met name om de ambassades of consulaten (geen ereconsulaten) van de volgende lidstaten: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De bijstand die zij verlenen, is eveneens beperkt tot noodsituaties zoals beschreven in de wet op de consulaire bijstand (zie hierboven).

Het is niet zeker of u bij de vertegenwoordiging van een andere EU-lidstaat in uw taal kan worden geholpen. In de regel wordt gebruik gemaakt van een gangbare Europese taal.