Belg met woonplaats binnen de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen voor Belgen die in de Europese Unie (EU) wonen.

Publiciteit van politieke partijen

Informatie over de publiciteit van politieke partijen.
  1. Laatst bijgewerkt op

De FOD Buitenlandse Zaken is, volgens Artikel 180bis §8 van het kieswetboek, wettelijk verplicht om de consulaire kiezerslijsten te bezorgen aan de politieke partijen die daartoe tijdig per aangetekende brief een aanvraag hebben ingediend. Het is dus mogelijk dat kiezers publiciteit van politieke partijen toegestuurd krijgen in de aanloop naar de verkiezingen.

Sinds 1992 moeten politieke partijen en (kandidaat-) politiek verkozenen rekening houden met de Privacywet als ze persoonsgegevens verwerken voor het sturen van verkiezingspropaganda.

Sinds 25 mei 2018 gelden er echter verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt en het medium waarmee de electorale boodschap wordt verspreid gelden bijkomende wettelijke waarborgen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe kan informatie verkregen worden over de inzet van de verkiezingen, de politieke partijen, de kandidaten, enz.?

Uw consulaire beroepspost kan omwille van de neutraliteit van de administratie dit soort informatie niet verstrekken.