Marokko

kaart Marokko

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19
 

  • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen
  • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

 

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om alle passagiersvluchten van en naar België op te schorten vanaf 2 maart 2021 om 00.00 uur, tot nader order.  

Gelieve deze webpagina regelmatig te raadplegen voor updates.  

 

Marokko is sinds 20 maart 2020 in medische noodtoestand, tenminste tot 10 maart 2021. De bevolking wordt verzocht zijn verplaatsingen te beperken en de veiligheidsmaatregelen te respecteren (dragen van mondmasker, respecteren veiligheids-afstand…). Deze maatregelen gelden voor iedereen; u wordt dan ook uitgenodigd de instructies van de Marokkaanse autoriteiten op te volgen.

De landsgrenzen met de Spaanse enclaves (Ceuta en Melilla) zijn gesloten gebleven

De grenzen zijn gedeeltelijk opnieuw geopend sinds 15 juli voor Marokkaanse onderdanen en vreemdelingen met residentie in Marokko. Sinds 6 september kunnen ook buitenlanders die vrijgesteld zijn van een visum naar Marokko reizen indien zij een uitnodiging hebben van een Marokkaanse onderneming OF een bevestiging hebben van een hotelreservatie in Marokko.

Sedert 15 juli zijn er bijzondere vluchten met door de Marokkaanse autoriteiten goedgekeurde vliegtuigmaatschappijen (Royal Air Maroc, Air Arabia, TUI FLY, Ryanair). Ook ferry-boten zijn voorzien, doch enkel vanuit 2 havens: Sète (Frankrijk) en Genua (Italië).

Alle reizigers ouder dan 11 jaar moeten een negatieve Covid-test (PCR) - afgenomen minder dan 72 uur tevoren – voorleggen op het moment van inschepen.

Gelet op de sterk wijzigende situatie ( last-minute vluchtrooster wijzigingen/afschaffingen), raden wij reizigers aan om pas tickets te boeken op het moment dat hun reis met zekerheid vast staat.

Marokkanen gedomicilieerd in het buitenland + in Marokko residerende vreemdelingen zullen Marokko kunnen verlaten op het einde van hun verblijf en dit via dezelfde lucht- en maritieme wegen.

Sinds 23 december 2020 vanaf 21h00 zijn bepaalde bijkomende maatregelen van kracht op het volledig grondgebied van Marokko:

  • sluiting om 20h00 van restaurants, café’s, handelszaken en grote winkelcentra
  • avondklok van 21h00 tot 06h00 (op volledig grondgebied Marokko, met enkele uitzonderingen)
  • verbod op feestelijkheden en publieke en privé-samenkomsten

In verschillende Marokkaanse steden gelden aparte strengere veiligheidsmaatregelen die verplaatsingen van, in en naar deze steden kunnen bemoeilijken. 

Gelieve steeds na te gaan bij de plaatselijke autoriteiten welke restricties waar van toepassing zijn en indien nodig een speciale toelating te bekomen bij de lokale overheden (deze wordt niet afgegeven door de ambassade). Voor meer informatie over de lokale situatie: site du Chef du Gouvernement, site du Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, site du Ministère de la santé en site du Service public.

Alle Vreemdelingen die niet op legale wijze resident zijn en tot nu toe in Marokko geblokkeerd waren moeten hun verblijfssituatie bij de politie regulariseren of het grondgebied zo spoedig mogelijk verlaten.

De Ambassade van België in Marokko volgt de evolutie van de situatie van nabij en zal u informeren indien nieuwe elementen zich aandienen.

 
Het risico op terreuracties tegen individuele personen bestaat. Daarom wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

In Marokko is er een serieus te nemen terreurdreiging, omwille van de terugkeer van Marokkaanse djihadisten uit Syrie, Irak en Libië. Om aan deze dreiging het hoofd te bieden heeft de overheid in heel het land maatregelen genomen. Deze veiligheidsmaatregelen werden meermaals verscherpt en worden regelmatig aangepast.

Ondanks het einde van de demonstraties met sociaal karakter, in het bijzonder in het noorden van het land, kan de politie in deze streek net zoals elders in het land personen die de openbare orde verstoren (ook op sociale netwerken), aanhouden. Belgen die eveneens de Marokkaanse nationaliteit hebben, worden door de plaatselijke overheden uitsluitend als Marokkaan beschouwd!  Ze kunnen dus geen aanspraak maken op Belgische consulaire bijstand. Raadpleeg de sectie “Lokale wetgeving”.

Belgen die naar Marokko afreizen worden aangeraden de actualiteit op te volgen voorafgaand en tijdens hun verblijf, beducht te blijven voor alle ontwikkelingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren en de instructies van de lokale veiligheidsautoriteiten strikt na te leven. Aan controles dient men geduldig mee te werken.  

 
Algemene informatie

Europese bezoekers, zowel in groep als alleen, zijn doorgaans welkom in Marokko. Demonstraties of individuele vijandige houdingen zijn echter niet helemaal uit te sluiten.

Belgische toeristen worden sterk aangeraden zich discreet op te stellen en eventuele betogingen en ongebruikelijke samenscholingen te vermijden, in het bijzonder in de buurt van moskeeën (vooral op vrijdag) en van universiteiten en voetbalstadions. Gezien het fenomeen van hooliganisme, zoals in andere landen, zijn voetbalmatchen niet zonder risico. Reizigers worden eveneens aangeraden zich te onthouden van discussies over politieke thema’s, het Koningshuis en religie.


Terreurdreiging

Er werd reeds gewezen op het verhoogde terroristische risico door de terugkeer van talrijke djihadistische strijders naar Marokko. Deze bedreiging bestaat over het gehele Marokkaanse grondgebied.

De Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het verijdelen van aanslagen.

Gelet op bovenstaande, kan men beschouwen dat het risico van geweld tegen Westerse belangen reëel is. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van aanslagen gepleegd door enkelingen (“lone wolfs”). 

De Belgen worden aangeraden voorzichtig te zijn op plekken waar veel Westerlingen komen (toeristische steden en plaatsen, hotels, restaurants, clubs, commerciële centra, bioskopen, buitenlandse scholen, vervoermiddelen) omdat deze eventueel het doelwit van aanslagen zouden kunnen zijn.


Criminaliteit

Marokko heeft een vrij laag criminaliteitscijfer; er blijkt echter uit diverse bronnen dat gewelddadige aanvallen toenemen. Net zoals in alle toeristische bestemmingen dient men waakzaam te zijn voor kleine criminaliteit (diefstal van handtassen, portefeuilles, uurwerken, juwelen, GSM).

De productie en het verhandelen van drugs, voornamelijk in het noorden van het land (Rif), wordt van zeer nabij opgevolgd door de Marokkaanse autoriteiten. Inbreuken van deze aard worden streng bestraft. Hetzelfde geldt voor het bezit en de consumptie van drugs. Voor meer informatie kan u de sectie "Lokale wetgeving" raadplegen.

Vooraleer vastgoed te kopen moeten potentiële beleggers informeren over de kwaliteit van de handelaar omdat er zwendelaars op dat gebied actief zijn. Raadpleeg hierover de sectie "Lokale wetgeving".

Het is afgeraden om juwelen of andere waardevolle voorwerpen opzichtig te dragen. Zoals overal kunnen deze uiterlijke tekenen van rijkdom zakkenrollers aantrekken. Het is niet raadzaam 's nachts alleen op straat te gaan in de wijken aan de rand van de stad of in slecht verlichte straten in het bijzondere voor de vrouwen. Men neemt beter een taxi.

Het is bovendien aangewezen bijzonder waakzaam te zijn op afgelegen plaatsen (waaronder stranden), waar eventuele aanvallen mogelijk zijn. Het is sterk aangewezen beroep te doen op professionele door de overheid erkende gidsen, in het bijzonder in geïsoleerde plaatsen waar de terreinkennis van belang is en waar het risico van aanval ernstige gevolgen kan hebben.

In het bijzonder worden de vrouwen die niet wensen lastiggevallen te worden, aangeraden om gepaste (bad)kleding te dragen zeker op kosteloze of niet bewaakte stranden met " provocerende " kledij verkiest men liefst de " beach clubs" of privé-stranden van hotels.

Om verassingen te vermijden is het aangeraden de prijs voor een dienst vooreerst vast te stellen

Wees zoals in alle andere landen waakzaam en vertrouw niet om het even wie.

 
Andere aanbevelingen

De hoogste waakzaamheid is geboden in de grenszones met Algerije en Mauritanië. Meer hierover in de sectie “Vervoer”.

In de Westelijke Sahara is het voor alle bezoekers aan de regio wijselijk om alle regelgeving en instructies van de plaatselijke overheden strikt op te volgen. In het bijzonder zal men in geen geval afwijken van de gemarkeerde wegen en het verbod inzake het fotograferen/filmen van gevoelige infrastructuur stipt naleven. Zie ook de sectie "Lokale wetgeving".