Marokko

kaart Marokko

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

COVID

De Marokkaanse autoriteiten hebben aangekondigd dat het einde van de opschorting van vluchten tussen Marokko en België (van kracht sinds 2 maart 2021) gepland is voor 15 juni 2021. Deze beslissing is wel onderhevig aan een 2-wekelijkse herziening in functie van de epidemiologische situatie in beide landen. Daartoe hebben de Marokkaanse autoriteiten twee lijsten opgesteld, waarin de landen geclassificeerd zijn op basis van hun epidemiologische situatie. België staat momenteel in lijst A Gelieve deze webpagina regelmatig te raadplegen voor updates.  

 

Dat betekent dat vanaf 15 juni 2021,  reizigers komende uit België (Marokkaanse burgers, Belgen die in Marokko wonen, Belgen of buitenlandse burgers die in België wonen) zullen toegelaten zijn op het Marokkaanse grondgebied, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van

  • Een geldig vaccinatiepaspoort (vier weken na de toediening van de 2e dosis) of een certificaat dat de persoon volledig gevaccineerd is

Of

  • Voor personen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, een negatieve covidtest (PCR) – afgenomen minder dan 48 uur  op het moment van inschepen. De PCR-test blijft ook verplicht voor reizigers komende uit een lijst A-land die over een vaccinatiecertificaat beschikken.

Gelet op de sterk wijzigende situatie (last-minute vluchtrooster wijzigingen/afschaffingen), raden wij reizigers aan om pas tickets te boeken op het moment dat hun reis met zekerheid vast staat.

 

Marokko blijft wel de medische noodtoestand handhaven, van kracht sinds 20 maart 2020 en ten minste tot 10 juli 2021. De bevolking wordt verzocht zijn verplaatsingen te beperken en de veiligheidsmaatregelen te respecteren (dragen van mondmasker, respecteren van de veiligheidsafstand…). Deze maatregelen gelden voor iedereen; u wordt dan ook uitgenodigd de instructies van de Marokkaanse autoriteiten op te volgen.

De landsgrenzen met de Spaanse enclaves (Ceuta en Melilla) blijven gesloten. 

Bepaalde bijkomende maatregelen van kracht op het volledig grondgebied van Marokko:

  • sluiting om 23.00 uur van restaurants, cafés, handelszaken en grote winkelcentra. 
  • avondklok van 23.00 uur tot 04.30 uur op het volledige Marokkaanse grondgebied.
  • publieke en privé-samenkomsten  zijn beperkt tot 100 personen buiten en 50 personen binnen.

 

In verschillende Marokkaanse steden gelden aparte strengere veiligheidsmaatregelen die verplaatsingen van, in en naar deze steden kunnen bemoeilijken. Gelieve steeds na te gaan bij de plaatselijke autoriteiten welke restricties waar van toepassing zijn en indien nodig een speciale toelating te bekomen bij de lokale overheden (deze wordt niet afgegeven door de ambassade). Voor meer informatie over de lokale situatie: site du Chef du Gouvernementsite du Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrangersite du Ministère de la santé en site du Service public

Alle vreemdelingen die niet op legale wijze resident zijn en tot nu toe in Marokko geblokkeerd waren moeten hun verblijfssituatie bij de politie regulariseren of het grondgebied zo spoedig mogelijk verlaten. De Ambassade van België in Marokko volgt de evolutie van de situatie van nabij en zal u informeren indien nieuwe elementen zich aandienen.

 
Het risico op terreuracties tegen individuele personen bestaat. Daarom wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

In Marokko is er een serieus te nemen terreurdreiging, omwille van de terugkeer van Marokkaanse djihadisten uit Syrie, Irak en Libië. Om aan deze dreiging het hoofd te bieden heeft de overheid in heel het land maatregelen genomen. Deze veiligheidsmaatregelen werden meermaals verscherpt en worden regelmatig aangepast.

Ondanks het einde van de demonstraties met sociaal karakter, in het bijzonder in het noorden van het land, kan de politie in deze streek net zoals elders in het land personen die de openbare orde verstoren (ook op sociale netwerken), aanhouden. Belgen die eveneens de Marokkaanse nationaliteit hebben, worden door de plaatselijke overheden uitsluitend als Marokkaan beschouwd!  Ze kunnen dus geen aanspraak maken op Belgische consulaire bijstand. Raadpleeg de sectie “Lokale wetgeving”.

Belgen die naar Marokko afreizen worden aangeraden de actualiteit op te volgen voorafgaand en tijdens hun verblijf, beducht te blijven voor alle ontwikkelingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren en de instructies van de lokale veiligheidsautoriteiten strikt na te leven. Aan controles dient men geduldig mee te werken.  

 
Algemene informatie

Europese bezoekers, zowel in groep als alleen, zijn doorgaans welkom in Marokko. Demonstraties of individuele vijandige houdingen zijn echter niet helemaal uit te sluiten.

Belgische toeristen worden sterk aangeraden zich discreet op te stellen en eventuele betogingen en ongebruikelijke samenscholingen te vermijden, in het bijzonder in de buurt van moskeeën (vooral op vrijdag) en van universiteiten en voetbalstadions. Gezien het fenomeen van hooliganisme, zoals in andere landen, zijn voetbalmatchen niet zonder risico. Reizigers worden eveneens aangeraden zich te onthouden van discussies over politieke thema’s, het Koningshuis en religie.


Terreurdreiging

Er werd reeds gewezen op het verhoogde terroristische risico door de terugkeer van talrijke djihadistische strijders naar Marokko. Deze bedreiging bestaat over het gehele Marokkaanse grondgebied.

De Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het verijdelen van aanslagen.

Gelet op bovenstaande, kan men beschouwen dat het risico van geweld tegen Westerse belangen reëel is. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van aanslagen gepleegd door enkelingen (“lone wolfs”). 

De Belgen worden aangeraden voorzichtig te zijn op plekken waar veel Westerlingen komen (toeristische steden en plaatsen, hotels, restaurants, clubs, commerciële centra, bioskopen, buitenlandse scholen, vervoermiddelen) omdat deze eventueel het doelwit van aanslagen zouden kunnen zijn.


Criminaliteit

Marokko heeft een vrij laag criminaliteitscijfer; er blijkt echter uit diverse bronnen dat gewelddadige aanvallen toenemen. Net zoals in alle toeristische bestemmingen dient men waakzaam te zijn voor kleine criminaliteit (diefstal van handtassen, portefeuilles, uurwerken, juwelen, GSM).

De productie en het verhandelen van drugs, voornamelijk in het noorden van het land (Rif), wordt van zeer nabij opgevolgd door de Marokkaanse autoriteiten. Inbreuken van deze aard worden streng bestraft. Hetzelfde geldt voor het bezit en de consumptie van drugs. Voor meer informatie kan u de sectie "Lokale wetgeving" raadplegen.

Vooraleer vastgoed te kopen moeten potentiële beleggers informeren over de kwaliteit van de handelaar omdat er zwendelaars op dat gebied actief zijn. Raadpleeg hierover de sectie "Lokale wetgeving".

Het is afgeraden om juwelen of andere waardevolle voorwerpen opzichtig te dragen. Zoals overal kunnen deze uiterlijke tekenen van rijkdom zakkenrollers aantrekken. Het is niet raadzaam 's nachts alleen op straat te gaan in de wijken aan de rand van de stad of in slecht verlichte straten in het bijzondere voor de vrouwen. Men neemt beter een taxi.

Het is bovendien aangewezen bijzonder waakzaam te zijn op afgelegen plaatsen (waaronder stranden), waar eventuele aanvallen mogelijk zijn. Het is sterk aangewezen beroep te doen op professionele door de overheid erkende gidsen, in het bijzonder in geïsoleerde plaatsen waar de terreinkennis van belang is en waar het risico van aanval ernstige gevolgen kan hebben.

In het bijzonder worden de vrouwen die niet wensen lastiggevallen te worden, aangeraden om gepaste (bad)kleding te dragen zeker op kosteloze of niet bewaakte stranden met " provocerende " kledij verkiest men liefst de " beach clubs" of privé-stranden van hotels.

Om verassingen te vermijden is het aangeraden de prijs voor een dienst vooreerst vast te stellen

Wees zoals in alle andere landen waakzaam en vertrouw niet om het even wie.

 
Andere aanbevelingen

De hoogste waakzaamheid is geboden in de grenszones met Algerije en Mauritanië. Meer hierover in de sectie “Vervoer”.

In de Westelijke Sahara is het voor alle bezoekers aan de regio wijselijk om alle regelgeving en instructies van de plaatselijke overheden strikt op te volgen. In het bijzonder zal men in geen geval afwijken van de gemarkeerde wegen en het verbod inzake het fotograferen/filmen van gevoelige infrastructuur stipt naleven. Zie ook de sectie "Lokale wetgeving".