Marokko

kaart Marokko

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar landen buiten de Europese Unie worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen

 

Van en naar Marokko reizen

Door een beslissing van de Marokkaanse autoriteiten werden alle rechtstreekse vluchten van en naar Marokko opgeschort tot minstens 31 januari 2022. U wordt verzocht contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij/reisbureau voor de annuleringsvoorwaarden en voor een mogelijke terugvlucht.

Rechtstreekse terugkeervluchten naar België zijn voorlopig nog voorzien tot en met 31 december 2021, meer bepaald met Royal Air Maroc en met Air Arabia .

Gelieve regelmatig de websites van de luchtvaartmaatschappijen te controleren voor het zo spoedig mogelijk organiseren van uw terugkeer. Tickets moeten rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij worden aangekocht.

Verschillende terugkeervluchten worden ook voorzien naar Europese bestemmingen. Het gaat om vluchten die door luchtvaartmaatschappijen worden georganiseerd en waarvoor tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen moeten worden aangekocht. Deze vluchten worden georganiseerd door o.a. Air France, Transavia, Vueling, Iberia, RAM, Air Arabia,….

Deze lijst is louter informatief en houdt geen enkele verbintenis in. Deze informatie is bovendien steeds onder voorbehoud dat toestemming van de Marokkaanse autoriteiten wordt bekomen voor de vluchten en ook van de door de luchtvaartmaatschappijen vastgestelde voorwaarden inzake beschikbaarheid en toegang tot de vluchten. Gelieve u rechtstreeks te informeren bij de maatschappijen.

Wij herinneren u eraan dat voor toegang tot het Belgische grondgebied de sanitaire maatregelen van kracht blijven. Gelieve u voor uw vertrek te informeren via info-coronavirus.

 

Maatregelen in Marokko

Marokko blijft de medische noodtoestand handhaven, van kracht sinds 20 maart 2020 en ten minste tot 31 december 2021. De bevolking wordt verzocht zijn verplaatsingen te beperken en de veiligheidsmaatregelen te respecteren (dragen van mondmasker, respecteren van de veiligheidsafstand, handhygiëne).

Er zijn specifieke maatregelen voorzien voor oudejaarsavond (avondklok, verbod op feestjes in hotels enz.) terwijl de horeca sector, afhankelijk van de lokale situatie, restrictieve maatregelen kan opgelegd krijgen.  

Deze maatregelen gelden voor iedereen; u wordt dan ook uitgenodigd de instructies van de Marokkaanse autoriteiten op te volgen.

De landsgrenzen met de Spaanse enclaves (Ceuta en Melilla) blijven gesloten. 

Bepaalde bijkomende maatregelen zijn van kracht op het volledig grondgebied van Marokko: publieke en privésamenkomsten (buiten en binnen) zijn beperkt tot 50 personen (behalve indien speciale toestemming van de lokale autoriteiten). Sinds 21 oktober 2021 is het vaccinatiepaspoort verplicht in Marokko voor:

  • verplaatsingen tussen arrondissementen en provincies, zowel voor privé- als publieke transporten
  • reizen binnen en vanuit Marokko (zie ook de website Office National des Aéroports)
  • toegang tot publieke administraties, semi-publieke administraties en privé-bedrijven
  • toegang tot hotels, toeristische locaties, restaurants, cafés, gesloten ruimtes, handelszaken, sportzalen en hammams

 

Meer informatie

 

Het risico op terreuracties tegen individuele personen bestaat. Daarom wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

Over het hele Marokkaans grondgebied is er een verhoogde terreurdreiging die te wijten is aan de terugkeer van jihadistische strijders uit het buitenland. De Marokkaanse autoriteiten nemen de dreiging serieus, treffen maatregelen en berichten regelmatig over verijdelde aanslagen en de ontmanteling van terroristische cellen. We raden Belgen aan om voorzichtig te zijn, vooral op drukbezochte plaatsen en toeristische trekpleisters.

Ondanks het einde van de demonstraties met sociaal karakter, in het bijzonder in het noorden van het land, kan de politie in deze streek net zoals elders in het land personen die de openbare orde verstoren (ook op sociale netwerken), aanhouden. Belgen die eveneens de Marokkaanse nationaliteit hebben, worden door de plaatselijke overheden uitsluitend als Marokkaan beschouwd!  Ze kunnen dus geen aanspraak maken op Belgische consulaire bijstand. Raadpleeg de sectie “Lokale wetgeving”.

Belgen die naar Marokko afreizen worden aangeraden de actualiteit op te volgen voorafgaand en tijdens hun verblijf, beducht te blijven voor alle ontwikkelingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren en de instructies van de lokale veiligheidsautoriteiten strikt na te leven. Aan controles dient men geduldig mee te werken.  

 
Algemene informatie

Europese bezoekers, zowel in groep als alleen, zijn doorgaans welkom in Marokko. Demonstraties of individuele vijandige houdingen zijn echter niet helemaal uit te sluiten.

Belgische toeristen worden sterk aangeraden zich discreet op te stellen en eventuele betogingen en ongebruikelijke samenscholingen te vermijden, in het bijzonder in de buurt van moskeeën (vooral op vrijdag) en van universiteiten en voetbalstadions. Gezien het fenomeen van hooliganisme, zoals in andere landen, zijn voetbalmatchen niet zonder risico. Reizigers worden eveneens aangeraden zich te onthouden van discussies over politieke thema’s, het Koningshuis en religie.


Terreurdreiging

De Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het verijdelen van aanslagen.

Het risico van geweld tegen Westerse belangen blijft reëel. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van aanslagen gepleegd door enkelingen (“lone wolfs”). 

De Belgen worden aangeraden voorzichtig te zijn op plekken waar veel westerlingen komen (toeristische steden en plaatsen, hotels, restaurants, clubs, commerciële centra, bioskopen, buitenlandse scholen, vervoermiddelen) omdat deze eventueel het doelwit van aanslagen zouden kunnen zijn.


Criminaliteit

Marokko heeft een vrij laag criminaliteitscijfer; er blijkt echter uit diverse bronnen dat gewelddadige aanvallen toenemen. Net zoals in alle toeristische bestemmingen dient men waakzaam te zijn voor kleine criminaliteit (diefstal van handtassen, portefeuilles, uurwerken, juwelen, gsm).

De productie en het verhandelen van drugs, voornamelijk in het noorden van het land (Rif), wordt van zeer nabij opgevolgd door de Marokkaanse autoriteiten. Inbreuken van deze aard worden streng bestraft. Hetzelfde geldt voor het bezit en de consumptie van drugs. Voor meer informatie kan u de sectie "Lokale wetgeving" raadplegen.

Vooraleer vastgoed te kopen moeten potentiële beleggers informeren over de kwaliteit van de handelaar omdat er zwendelaars op dat gebied actief zijn. Raadpleeg hierover de sectie "Lokale wetgeving".

Het is afgeraden om juwelen of andere waardevolle voorwerpen opzichtig te dragen. Zoals overal kunnen deze uiterlijke tekenen van rijkdom zakkenrollers aantrekken. Het is niet raadzaam 's nachts alleen op straat te gaan in de wijken aan de rand van de stad of in slecht verlichte straten, in het bijzondere voor de vrouwen. Men neemt beter een taxi.

Het is bovendien aangewezen bijzonder waakzaam te zijn op afgelegen plaatsen (waaronder stranden), waar eventuele aanvallen mogelijk zijn. Het is sterk aangewezen een beroep te doen op professionele door de overheid erkende gidsen, in het bijzonder in geïsoleerde plaatsen waar de terreinkennis van belang is en waar het risico van aanval ernstige gevolgen kan hebben.

In het bijzonder worden de vrouwen die niet wensen lastiggevallen te worden, aangeraden om gepaste (bad)kleding te dragen zeker op kosteloze of niet bewaakte stranden met "provocerende" kledij verkiest men liefst de "beach clubs" of privé-stranden van hotels.

Om verrassingen te vermijden is het aangeraden de prijs voor een dienst op voorhand vast te stellen

Wees zoals in alle andere landen waakzaam en vertrouw niet om het even wie.

 
Andere aanbevelingen

De hoogste waakzaamheid is geboden in de grenszones met Algerije en Mauritanië. Meer hierover in de sectie “Vervoer”.

In de Westelijke Sahara is het voor alle bezoekers aan de regio wijselijk om alle regelgeving en instructies van de plaatselijke overheden strikt op te volgen. In het bijzonder zal men in geen geval afwijken van de gemarkeerde wegen en het verbod inzake het fotograferen/filmen van gevoelige infrastructuur stipt naleven. Zie ook de sectie "Lokale wetgeving".