Marokko

kaart Marokko

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

RIZIV-INFO: Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Herinnering: Hoewel de mogelijkheid om te reizen aan Marokkaanse zijde is hersteld voor onderdanen en permanente ingezetenen, blijven niet-essentiële reizen buiten de EU tot nader order door België verboden. 

 

Marokko heeft op 20 maart 2020 de medische noodtoestand ingesteld en verlengd tot 10 augustus. De bevolking wordt verzocht zijn verplaatsingen te beperken en de veiligheidsmaatsregelen te respecteren (dragen van veiligheidsmaker, respecteren veiligheids-afstand…). Deze maatregelen gelden voor iedereen; u wordt dan ook uitgenodigd de instructies van de Marokkaanse autoriteiten op te volgen.

Transportmaatregelen: de Marokkaanse autoriteiten hebben op 14 maart 2020 de vluchten naar Europa opgeschort om Marokko tegen de pandemie te beschermen. Enkel bijzondere vluchten werden na deze datum toegestaan; de Belgische autoriteiten hebben voortdurend gewerkt om terugkeer met speciale vluchten te organiseren of te faciliteren van 5.000 Belgen / personen met residentie in België. Ook de landsgrenzen met de Spaanse enclaves (Ceuta en Melilla) zijn gesloten gebleven.

De Marokkaanse autoriteiten kondigden op 8 juli 2020 een gedeeltelijke opening aan van de grenzen en dit vanaf 15 juli (00h01)  om de terugkeer naar Marokko toe te staan van Marokkaanse onderdanen en vreemdelingen met residentie in Marokko. Twee Covid-testen (PCR en serologisch) - afgenomen minder dan 48 uur tevoren - moeten worden voorgelegd bij  de registratie.

Sedert 15 juli zijn er bijzondere vluchten van de maatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia. Deze vluchten zijn beperkt tot de MRE (Marokkanen gedomicilieerd buiten Marokko), vreemdelingen met residentie in Marokko en Marokkanen geblokkeerd in het buitenland.

De Marokkaanse  autoriteiten hebben ferry-boten voorzien, doch enkel vanuit 2 havens: Sète (Frankrijk) en Genua (Italië). Reizigers met deze ferryboten moeten een PCR-test voorleggen - afgenomen minder dan 48 uur tevoren - en strikt de voorgeschreven hygiënische maatregelen opvolgen.

Marokkanen gedomicilieerd in het buitenland + in Marokko residerende vreemdelingen zullen Marokko kunnen verlaten op het einde van hun verblijf en dit via dezelfde lucht- en maritieme wegen.

Op  26 juli hebben de Marokkaanse Ministeries Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken in een gemeenschappelijke bekendmaking het verbod aangekondigd om vanaf 27 juli acht steden te verlaten of er zich naar te begeven. Het betreft volgende steden: Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat, Marrakech.

Volgens de officiele in de pers gepubliceerde bekendmakingen moeten alle vreemdelingen - die niet op legale wijze resident zijn en tot nu toe hier in Marokko geblokkeerd waren - hun verblijfssituatie bij de politie regulariseren en het grondgebied op 10 augustus hebben verlaten.

Daarom adviseren wij niet in Marokko residerende bezoekers ten zeerste hun verblijfssituatie bij de Marokkaanse autoriteiten te regulariseren + het Marokkaans grondgebied vóór 10 augustus 2020 te verlaten. Dit om te vermijden dat hun verblijf op het Marokkaans grondgebied niet in regel zou zijn.

Daarom adviseren wij u schikkingen te treffen om uw terugkeer naar België te organiseren met de lucht- en scheepvaartmaatschappijen die toelating hebben vanuit Marokko te werken.

Ook adviseren wij de niet in Marokko residerende Belgen die zich nu in Marokko bevinden hun verblijfssituatie zo spoedig mogelijk te regulariseren.

 
Het risico op terreuracties tegen individuele personen bestaat. Daarom wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

In Marokko is er momenteel een serieus te nemen terreurdreiging, omwille van de terugkeer van Marokkaanse djihadisten uit Syrie, Irak en Libië. Om aan deze dreiging het hoofd te bieden heeft de overheid in heel het land maatregelen genomen. Deze veiligheidsmaatregelen werden meermaals verscherpt en worden regelmatig aangepast.

Ondanks het einde van de demonstraties met sociaal karakter, in het bijzonder in het noorden van het land, kan de politie in deze streek zoals overal in het land personen die de openbare orde verstoren (ook op sociale netwerken), aanhouden. Pas op: Belgen die eveneens de Marokkaanse nationaliteit hebben, worden door de plaatselijke overheden uitsluitend als Marokkaan beschouwd!  Ze kunnen dus geen aanspraak maken op Belgische consulaire bijstand. Raadpleeg de sectie “Lokale wetgeving”.

Belgen die naar Marokko afreizen worden aangeraden de actualiteit op te volgen voorafgaand en tijdens hun verblijf, beducht te blijven voor alle ontwikkelingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren en de instructies van de lokale veiligheidsautoriteiten strikt na te leven. Aan controles dient men geduldig mee te werken. Reizigers die het vliegtuig in Marokko nemen worden verzocht om op de luchthaven drie uur op voorhand aanwezig te zijn. 

 
Algemene informatie

Europese bezoekers, zowel in groep als alleen, zijn doorgaans welkom in Marokko. Demonstraties of individuele vijandige houdingen zijn echter niet helemaal uit te sluiten.

Belgische toeristen worden sterk aangeraden zich discreet op te stellen en eventuele betogingen en ongebruikelijke samenscholingen te vermijden, in het bijzonder in de buurt van moskeeën (vooral op vrijdag) en van universiteiten en voetbalstadions. Gezien het fenomeen van hooliganisme, zoals in andere landen, zijn voetbalmatchen niet zonder risico. Reizigers worden eveneens aangeraden zich te onthouden van discussies over politieke thema’s.


Terreurdreiging

Er werd reeds gewezen op het verhoogde terroristische risico door de terugkeer van talrijke djihadistische strijders naar Marokko. Deze bedreiging bestaat over het gehele Marokkaanse grondgebied.

De laatste aanslag in Marokko dateert van 28 april 2011 en was gericht tegen een toeristencafé op het wereldberoemde Jamaa El Efna-plein in Marrakech.

De Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het verijdelen van aanslagen.

Gezien de gebeurtenissen hierboven, kan men beschouwen dat het risico van geweld tegen Westerse belangen reëel is. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van aanslagen gepleegd door enkelingen (“lone wolfs”). Ontvoeringen en gijzelnemingen behoren in Marokko minder tot de mogelijkheden.

De Belgen worden aangeraden voorzichtig te zijn op plekken waar veel Westerlingen komen (toeristische steden en plaatsen, hotels, restaurants, clubs, commerciële centra, bioskopen, buitenlandse scholen, vervoermiddelen) omdat deze eventueel het doelwit van aanslagen zouden kunnen zijn.


Criminaliteit

Marokko heeft een vrij laag criminaliteitscijfer; er blijkt echter uit diverse bronnen dat gewelddadige aanvallen toenemen, met name tegen vreemdelingen. Net zoals in alle toeristische bestemmingen dient men waakzaam te zijn voor kleine criminaliteit (diefstal van handtassen, portefeuilles, uurwerken, juwelen, GSM).

De productie en het verhandelen van drugs, voornamelijk in het noorden van het land (Rif), wordt van zeer nabij opgevolgd door de Marokkaanse autoriteiten. Inbreuken van deze aard worden streng bestraft. Hetzelfde geldt voor het bezit en de consumptie van drugs. Voor meer informatie kan u de sectie "Lokale wetgeving" raadplegen.

Vooraleer vastgoed te kopen moeten potentiële beleggers informeren over de kwaliteit van de handelaar omdat er zwendelaars op dat gebied actief zijn. Raadpleeg hierover de sectie "Lokale wetgeving".

Het is afgeraden om juwelen of andere waardevolle voorwerpen opzichtig te dragen. Zoals overal kunnen deze uiterlijke tekenen van rijkdom zakkenrollers aantrekken. Het is niet raadzaam 's nachts alleen op straat te gaan in de wijken aan de rand van de stad of in slecht verlichte straten in het bijzondere voor de vrouwen. Men neemt beter een taxi.

Het is bovendien aangewezen bijzonder waakzaam te zijn op afgelegen plaatsen (waaronder stranden), waar eventuele aanvallen mogelijk zijn. Het is sterk aangewezen beroep te doen op professionele door de overheid erkende gidsen, in het bijzonder in geïsoleerde plaatsen waar de terreinkennis van belang is en waar het risico van aanval ernstige gevolgen kan hebben.

In het bijzonder worden de vrouwen die niet wensen lastiggevallen te worden, aangeraden om gepaste (bad)kleding te dragen zeker op kosteloze of niet bewaakte stranden met " provocerende " kledij verkiest men liefst de " beach clubs" of privé-stranden van hotels.

Om verassingen te vermijden is het aangeraden de prijs voor een dienst vooreerst vast te stellen

Wees zoals in alle andere landen waakzaam en vertrouw niet om het even wie.

 
Andere aanbevelingen

De hoogste waakzaamheid is geboden in de grenszones met Algerije en Mauritanië. Meer hierover in de sectie “Vervoer”.

In de Westelijke Sahara is het voor alle bezoekers aan de regio wijselijk om alle regelgeving en instructies van de plaatselijke overheden strikt op te volgen. In het bijzonder zal men in geen geval afwijken van de gemarkeerde wegen en het verbod inzake het fotograferen/filmen van gevoelige infrastructuur stipt naleven. Zie ook de sectie "Lokale wetgeving".

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.