Marokko

kaart Marokko

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Er kan op dit moment gereisd worden van België naar Marokko. De Marokkaanse autoriteiten kunnen dit iedere 2 weken herzien, op basis van de epidemiologische situatie. Daartoe hebben de Marokkaanse autoriteiten twee lijsten opgesteld, waarin de landen geclassificeerd zijn op basis van hun epidemiologische situatie. België staat momenteel in lijst A. 

Gelieve deze webpagina regelmatig te raadplegen voor updates.  

Dat betekent dat sinds 15 juni 2021, reizigers komende uit België (Marokkaanse burgers, Belgen die in Marokko wonen, Belgen of buitenlandse burgers die in België wonen en naar Marokko wensen te reizen) toegelaten zijn op het Marokkaanse grondgebied, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van:

  • Een geldig vaccinatiepaspoort (14 dagen na de toediening van de 2de dosis) of een certificaat dat de persoon volledig gevaccineerd is

Of

  • Voor personen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn: een negatieve PCR-test, afgenomen minder dan 48 uur voor het moment van inschepen. De PCR-test blijft dus verplicht voor reizigers komende uit een lijst A-land die niet over een geldig vaccinatiecertificaat beschikken. Kinderen onder de 11 jaar zijn vrijgesteld van een PCR-test.

Iedere reiziger wordt geacht een sanitaire fiche in te vullen. 

Gelet op de sterk wijzigende situatie (last-minute vluchtrooster wijzigingen/afschaffingen), raden wij reizigers aan om pas tickets te boeken op het moment dat hun reis met zekerheid vast staat.

 

Marokko blijft wel de medische noodtoestand handhaven, van kracht sinds 20 maart 2020 en ten minste tot 31 oktober 2021. De bevolking wordt verzocht zijn verplaatsingen te beperken en de veiligheidsmaatregelen te respecteren (dragen van mondmasker, respecteren van de veiligheidsafstand…). Deze maatregelen gelden voor iedereen; u wordt dan ook uitgenodigd de instructies van de Marokkaanse autoriteiten op te volgen.

De landsgrenzen met de Spaanse enclaves (Ceuta en Melilla) blijven gesloten. 

Het is aangeraden om de Westelijke Sahara te vermijden. Er is een hoge Covid-19 prevalentie aan de kust en er zijn militaire spanningen in het oosten van het gebied.

Bepaalde bijkomende maatregelen van kracht op het volledig grondgebied van Marokko vanaf 03/08/2021:

  • Sluiting om 21.00 uur van restaurants, cafés, handelszaken en grote winkelcentra. 
  • avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur op het volledige Marokkaanse grondgebied.
  • publieke en privésamenkomsten (buiten en binnen) zijn beperkt tot 25 personen (behalve indien speciale toestemming van de lokale autoriteiten)
  • verkeersverbod van en naar de steden Casablanca, Marrakech en Agadir (behalve voor mensen in het bezit van een vaccinatiepas, in geval van dringende medische nood, voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van goederen en koopwaar en medewerkers van de publieke sector met een marsorder)
  • De sluiting van hammams, sportzalen en binnenzwembaden

 

In verschillende Marokkaanse steden gelden aparte strengere veiligheidsmaatregelen die verplaatsingen van, in en naar deze steden kunnen bemoeilijken. 

Gelieve steeds na te gaan bij de plaatselijke autoriteiten welke restricties waar van toepassing zijn en indien nodig een speciale toelating te bekomen bij de lokale overheden (deze wordt niet afgegeven door de ambassade). Voor meer informatie over de lokale situatie: site du Chef du Gouvernementsite du Ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrangersite du Ministère de la santé en site du Service public.

 
Het risico op terreuracties tegen individuele personen bestaat. Daarom wordt aan expats en reizigers aangeraden de reisadviezen regelmatig te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het strekt eveneens tot aanbeveling de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Actualiteit

Over het hele Marokkaans grondgebied is er een verhoogde terreurdreiging die te wijten is aan de terugkeer van jihadistische strijders uit het buitenland. De Marokkaanse autoriteiten nemen de dreiging serieus, treffen maatregelen en berichten regelmatig over verijdelde aanslagen en de ontmanteling van terroristische cellen. We raden Belgen aan om voorzichtig te zijn, vooral op drukbezochte plaatsen en toeristische trekpleisters.

Ondanks het einde van de demonstraties met sociaal karakter, in het bijzonder in het noorden van het land, kan de politie in deze streek net zoals elders in het land personen die de openbare orde verstoren (ook op sociale netwerken), aanhouden. Belgen die eveneens de Marokkaanse nationaliteit hebben, worden door de plaatselijke overheden uitsluitend als Marokkaan beschouwd!  Ze kunnen dus geen aanspraak maken op Belgische consulaire bijstand. Raadpleeg de sectie “Lokale wetgeving”.

Belgen die naar Marokko afreizen worden aangeraden de actualiteit op te volgen voorafgaand en tijdens hun verblijf, beducht te blijven voor alle ontwikkelingen die de openbare orde zouden kunnen verstoren en de instructies van de lokale veiligheidsautoriteiten strikt na te leven. Aan controles dient men geduldig mee te werken.  

 
Algemene informatie

Europese bezoekers, zowel in groep als alleen, zijn doorgaans welkom in Marokko. Demonstraties of individuele vijandige houdingen zijn echter niet helemaal uit te sluiten.

Belgische toeristen worden sterk aangeraden zich discreet op te stellen en eventuele betogingen en ongebruikelijke samenscholingen te vermijden, in het bijzonder in de buurt van moskeeën (vooral op vrijdag) en van universiteiten en voetbalstadions. Gezien het fenomeen van hooliganisme, zoals in andere landen, zijn voetbalmatchen niet zonder risico. Reizigers worden eveneens aangeraden zich te onthouden van discussies over politieke thema’s, het Koningshuis en religie.


Terreurdreiging

De Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het verijdelen van aanslagen.

Het risico van geweld tegen Westerse belangen blijft reëel. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van aanslagen gepleegd door enkelingen (“lone wolfs”). 

De Belgen worden aangeraden voorzichtig te zijn op plekken waar veel Westerlingen komen (toeristische steden en plaatsen, hotels, restaurants, clubs, commerciële centra, bioskopen, buitenlandse scholen, vervoermiddelen) omdat deze eventueel het doelwit van aanslagen zouden kunnen zijn.


Criminaliteit

Marokko heeft een vrij laag criminaliteitscijfer; er blijkt echter uit diverse bronnen dat gewelddadige aanvallen toenemen. Net zoals in alle toeristische bestemmingen dient men waakzaam te zijn voor kleine criminaliteit (diefstal van handtassen, portefeuilles, uurwerken, juwelen, GSM).

De productie en het verhandelen van drugs, voornamelijk in het noorden van het land (Rif), wordt van zeer nabij opgevolgd door de Marokkaanse autoriteiten. Inbreuken van deze aard worden streng bestraft. Hetzelfde geldt voor het bezit en de consumptie van drugs. Voor meer informatie kan u de sectie "Lokale wetgeving" raadplegen.

Vooraleer vastgoed te kopen moeten potentiële beleggers informeren over de kwaliteit van de handelaar omdat er zwendelaars op dat gebied actief zijn. Raadpleeg hierover de sectie "Lokale wetgeving".

Het is afgeraden om juwelen of andere waardevolle voorwerpen opzichtig te dragen. Zoals overal kunnen deze uiterlijke tekenen van rijkdom zakkenrollers aantrekken. Het is niet raadzaam 's nachts alleen op straat te gaan in de wijken aan de rand van de stad of in slecht verlichte straten in het bijzondere voor de vrouwen. Men neemt beter een taxi.

Het is bovendien aangewezen bijzonder waakzaam te zijn op afgelegen plaatsen (waaronder stranden), waar eventuele aanvallen mogelijk zijn. Het is sterk aangewezen beroep te doen op professionele door de overheid erkende gidsen, in het bijzonder in geïsoleerde plaatsen waar de terreinkennis van belang is en waar het risico van aanval ernstige gevolgen kan hebben.

In het bijzonder worden de vrouwen die niet wensen lastiggevallen te worden, aangeraden om gepaste (bad)kleding te dragen zeker op kosteloze of niet bewaakte stranden met " provocerende " kledij verkiest men liefst de " beach clubs" of privé-stranden van hotels.

Om verassingen te vermijden is het aangeraden de prijs voor een dienst vooreerst vast te stellen

Wees zoals in alle andere landen waakzaam en vertrouw niet om het even wie.

 
Andere aanbevelingen

De hoogste waakzaamheid is geboden in de grenszones met Algerije en Mauritanië. Meer hierover in de sectie “Vervoer”.

In de Westelijke Sahara is het voor alle bezoekers aan de regio wijselijk om alle regelgeving en instructies van de plaatselijke overheden strikt op te volgen. In het bijzonder zal men in geen geval afwijken van de gemarkeerde wegen en het verbod inzake het fotograferen/filmen van gevoelige infrastructuur stipt naleven. Zie ook de sectie "Lokale wetgeving".