Reizen naar Marokko: Reisadvies

Reist u naar Marokko? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Marokko

Lokale wetgeving in Marokko.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van het land bent u aan de plaatselijke wetgeving onderworpen net zoals de inheemse bevolking.

Drugs

Het verhandelen, het bezit en het gebruik van verdovende middelen, ongeacht de hoeveelheid en zelfs voor persoonlijk gebruik, worden zwaar bestraft.

Reizigers pakken best zelf hun bagage in en houden ze in het oog tijdens de reis. Stem er nooit mee in brieven of pakjes mee te nemen van mensen die men tijdens de reis heeft ontmoet. Als u zich met de auto of vrachtwagen verplaatst, vertrouw uw voertuig dan nooit aan een derde toe voor een herstelling, ook niet aan kennissen. Op de weg zijn er vaak strenge politiecontroles, vooral in de regio van de Rifgebied (noorden van het land, zoals Chefchaouen - Ketama). Worden er drugs gevonden, dan wordt het voertuig meestal in beslag genomen en de bestuurder aangehouden.

De levensomstandigheden in de Marokkaanse gevangenissen zijn zwaar, de meeste advocaten zijn weinig efficiënt en de procedures voor overbrenging naar België duren lang.

Bij het zien van de duizenden hectaren cannabis die ongestraft worden gekweekt, kunnen sommige bezoekers van het Rif-gebied het gevoel hebben dat er een zekere tolerantie bestaat. In werkelijkheid is het niet zo, in ieder geval voor buitenlanders. De producenten-verkopers krijgen als opdracht om ze te verklikken. Vaak worden ze bij de eerste politiecontrolepost gestopt, of laat de politie het verdachte voertuig en de inzittenden doorrijden, maar volgt er onmiddellijk een melding bij de grenspolitie. Weet dat elke verklikker wordt beloond en dat toeristen niet welkom zijn in de exportfilière van drugs. Deze is in de handen van lokale maffia’s die met internationale illegale netwerken samenwerken.

Bestuurders van autobussen en vrachtwagens zijn gegeerde slachtoffers van illegale handelingen van misdadigers op het vlak van drugs en mensenhandel. Zij dienen er dus over te waken dat buiten hun weten geen pakketten aan boord van hun voertuig worden verstopt en dat er niet ongemerkt personen aan boord kunnen komen.

Aanbevelingen:

  • De aanhangwagen of bagageafdelingen met hangsloten, verzegeling of andere beschermingsmiddelen beveiligen.
  • De nummers van de verzegelingen of sloten vermelden op de boorddocumenten.
  • Enkel op goed zichtbare en goed verlichte plaatsen stilstaan. Vermijd bosranden.
  • Erover waken bij haltes in groep te parkeren, ramen en deuren te sluiten en nooit het voertuig zonder bewaking achterlaten.
  • Het voertuig na elke halte controleren vooraleer te vertrekken. Bij de minste twijfel moeten de chauffeurs vermijden in hun voertuig plaats te nemen en verwittigen zij best de politie.

Vastgoedhandel

Landgenoten die overwegen in vastgoed te investeren in Marokko moeten uiterst voorzichtig zijn wegens het grote aantal gevallen van oplichting in het hele land. Omdat deze dossiers ingewikkeld zijn en gezien de wettelijke en gerechtelijke context in Marokko, is het in het algemeen moeilijk, langdurig en prijzig voor de slachtoffers om een gerechtelijke schadevergoeding te krijgen.

Landgenoten worden aangeraden om zeer voorzichtig te zijn voor elke vastgoedtransactie en het advies in te winnen van bekwame en vooral betrouwbare mensen uit de vastgoedsector (makelaarskantoren, notarissen, advocaten ...). 

Tijdelijke invoer van voertuigen

Het smokkelen van voertuigen wordt nauw in het oog gehouden aan de grenzen en ernstig bestraft.

Bij aankomst op het grondgebied moet u door de douane een déclaration d’importation temporaire (verklaring van tijdelijke invoer) laten afleveren. Deze is maximaal 6 maanden geldig voor toerismevoertuigen, of 3 maanden voor vrachtvoertuigen. Bij het verlaten van Marokko bent u verplicht een exemplaar van dit document aan de douane af te geven. Zie informatie en formaliteiten op website van de Marokkaanse douane (in het Frans). Kies de rubriek Particuliers en daarna Etrangers en visite au Maroc.

Kijk uit voor voorstellen die u uitnodigen een voertuig in Marokko te komen halen in opdracht van een derde partij om het naar België te repatriëren. Het kan om een gestolen voertuig gaan, de papieren kunnen vervalst zijn, of er werden zelfs drugs verborgen.

Verboden invoer van onbemande vliegende toestellen (drones)

Sinds maart 2015 is het om veiligheidsredenen verboden om drones in te voeren. In sommige gevallen kan u een speciale invoervergunning krijgen, maar het privégebruik van drones is verboden. Voor meer informatie over een eventuele invoervergunning neemt u best contact op met de ambassade van Marokko in Brussel.

Hebt u geen geldige invoervergunning voor uw drone? Dan kan de douane bij aankomst of bij een controle in Marokko de drone in beslag nemen en riskeert u een boete en mogelijk een gevangenisstraf. Als u de drone bij binnenkomst aangeeft, kan u bij uw vertrek eventueel uw inbeslaggenomen drone terugkrijgen, op voorwaarde dat u deze binnen de vastgelegde periode ophaalt. Dit is echter geen garantie en bovendien riskeert u alsnog een administratieve boete.

Fotografie

Het is verboden om volgende plaatsen te fotograferen: militaire domeinen, gebouwen en vertegenwoordigers van de ordediensten en, zonder speciale toelating, de koninklijke paleizen en de binnenplaatsen van religieuze gebouwen.

Vraag toelating voor u personen fotografeert, vooral bij vrouwen en kinderen.

Seksualiteit

Seksuele betrekkingen buiten het huwelijk en homoseksualiteit zijn misdrijven die door de wet worden bestraft met boetes en gevangenisstraffen. Voor vreemdelingen bestaat weliswaar een zekere verdraagzaamheid indien deze betrekkingen discreet plaatsvinden.

Prostitutie is een streng bestraft misdrijf.

De seksuele meerderjarigheid in Marokko is vastgelegd op 18 jaar. Op seksuele betrekkingen met minderjarigen staan ernstige straffen.

Do's en don'ts

Van de reizigers wordt verwacht dat ze de plaatselijke gebruiken en tradities in acht nemen. Gevoelige onderwerpen van politieke of godsdienstige aard worden best vermeden.

Elke discussie over de Westelijke Sahara is afgeraden. Kritiek daaromtrent kan aanhouding en uitwijzing uit Marokko als gevolg hebben.

Marokko is een moslimland waar de Koning het Staatshoofd is en tevens "Leider der Gelovigen". Men onthoudt zich best van kritiek ten aanzien van de koninklijke familie en de Islam en men neemt een houding en klederdracht aan die voor deze godsdienst aanvaardbaar is.

Tijdens de maand van de Ramadan is het vasten voor alle moslims verplicht. Niet-moslims dienen in principe dit verbod niet in acht te nemen maar u drinkt of eet beter niet in het openbaar.

Hoewel niet-moslims in Marokko in zeer ruime mate hun godsdienst kunnen beoefenen, aarzelen de Marokkaanse autoriteiten niet om kordaat op te treden tegen elke poging om moslims tot een ander geloof te bekeren. De wet voorziet hiervoor gevangenisstraffen en boetes. Ook moslims die niet de soennitisch-malekitische rite aanhangen, nemen best discretie in acht.

Dubbele nationaliteit

Belgen die ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, zijn tijdens hun verblijf in Marokko onderworpen aan de Marokkaanse wetgeving, in het bijzonder inzake hun persoonlijk statuut.

Varia

Marokko kent een aanzienlijke productie en verkoop van namaakvoorwerpen (merkkleding, handtassen, gepirateerde dvd's of software ...). In de meeste landen van de EU is het illegal om namaakproducten te kopen. Reizigers die naar België terugkeren na een verblijf buiten de EU kunnen gecontroleerd worden. Namaakvoorwerpen worden dan in beslag genomen en de reiziger krijgt een boete die kan oplopen van 50 euro tot 20 000 euro.