Portugal

Portugal

Laatste update

Coronavirus COVID-19
 

 • Momenteel mag u enkel naar het buitenland reizen om een essentiële reden. U kan meer lezen over essentiële redenen voor reizen op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen 
 • Indien u toch voor een essentiële reis naar het buitenland zal reizen, raden we aan rekening te houden met onderstaande adviezen. 

 

COVID

INFO: covidtest vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

De noodtoestand werd opnieuw afgekondigd vanaf 15 januari om 00.00 uur en werd verlengd tot 15 april, voor het hele land. De Portugese regering voorziet geleidelijke stappen voor de afbouw van de maatregelen in het land (zie onder).

Vanaf 1 april tot en met 17 april geldt voor Belgen die om essentiële redenen naar Portugal moeten reizen volgende regelgeving:

 • Indien u opstijgt van een Belgische luchthaven en met een rechtstreekse vlucht naar Portugal wenst te reizen, dient u in het bezit te zijn van een negatieve covidtest, niet ouder dan 72 uur (opgesteld in het Engels).
 • Indien u vanuit één van de volgende landen per vliegtuig naar Portugal wenst te reizen dient u, bij aankomst in Portugal, een quarantaine van 14 dagen na te leven, hetzij thuis (hotel), hetzij op een door de Portugese Gezondheidsdiensten aangeduide plaats: Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Malta, Polen, Slovenië, Tsjechië en Zweden.

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR HET HELE LAND

De landsgrens met Spanje is gesloten. De grens mag enkel overschreden worden voor essentiële verplaatsingen. Toeristische verplaatsingen zijn verboden. Deze grensregeling geldt tot nader bericht.

 • Algemene verplichting tot thuisblijven, met uitzondering van:
  • Verplaatsing voor de aankoop van levensnoodzakelijke goederen en essentiële diensten (levensmiddelen, benzinepompen, ziekenhuizen, privéklinieken, banken, veeartsen, apotheken, begrafenisondernemers…).
  • Verplaatsing om zich naar de arbeidsplaats te begeven indien telewerk niet mogelijk is.              
 • Kinderdagverblijven, kleuterscholen, lager onderwijs en de eerste drie leerjaren middelbaar onderwijs zijn geopend.
 • Verplichting tot afzondering van personen die besmet zijn met COVID-19 of in observatie zijn.
 • Verplichting tot telewerk, indien de aard van het werk dit toelaat.
 • Bibliotheken, archieven,musea, kunstgalerijen en monumenten (bezienswaardigheden) zijn geopend.
 • Winkels tot een oppervlakte van 200 m² die over een rechtstreekse toegang tot de straat beschikken zijn geopend (winkels in galerijen en in shopping centra moeten dus gesloten blijven).
 • Eethuizen en restaurants mogen uitsluitend meeneemmaaltijden verkopen. Caféterrassen en banketbakkerijen zijn geopend (hoogstens 4 personen).
 • Sportieve activiteiten in de openlucht (hoogstens 4 personen) zijn toegelaten en gymzalen waar geen groepsles wordt gegeven zijn geopend.
 • Openbare diensten ontvangen uitsluitend mits afspraak. Digitale dienstverlening wordt aangemoedigd.
 • Markten en beurzen: mits toestemming van de plaatselijke overheid en inachtneming van de hygiënische maatregelen.  
 • Betogingen, openbare feesten en optochten zijn verboden.
   

BIJKOMENDE ALGEMENE REGELS

 • Behoud van de regels van fysieke afstand, handhygiëne, mondmaskers in gesloten ruimtes, plaats- en uurbeperkingen. Mondmaskers op openbare weg zijn verplicht, sinds 27 oktober, indien sociale afstand houden niet mogelijk is. 
 • Boetes: 100 tot 500 EUR voor particulieren; 1000 tot 10.000 EUR voor rechtspersonen.
 • Verbod van verbruik van alcoholische dranken op de openbare weg. 
 • Verkoop van alcoholische dranken aan de benzinestations is verboden.
 • Voertuigen met een bezettingscapaciteit van meer dan 5 personen mogen slecht voor 2/3 bezet zijn, behalve als over personen van hetzelfde gezin gaat.
 • Sportwedstrijden gaan door zonder publiek en enkel voor nationale ploegen senior en 1ste divisie.
   

AFBOUWPLAN VAN DE PORTUGESE REGERING (herzienbaar naargelang de toestand zich ontwikkelt)

 1. Algemene regels die van kracht blijven tot nader order:
 • Telewerk, indien mogelijk
 • Winkels en andere instellingen geopend tot maximum 21.00 uur tijdens de week en tot 13.00 uur tijdens weekends en feestdagen (19.00 uur voor voedingswinkels)
 • Verbod op verplaatsingen tussen verschillende gemeenten tussen 20 en 21 maart en tussen 26 maart en 5 april (paasvakantie)
 1. Vanaf 19 april heropening/hervatting van:
 • Tweede cyclus van het middelbaar onderwijs en universiteit
 • Bioscopen, theaters, auditoria e.d.
 • Burgerloketten op afspraak
 • Alle overige winkels en handelscentra
 • Cafés, restaurants en banketbakkerijen (hoogstens 4 personen binnen en hoogstens 6 personen op het terras). Open tot 22.00 uur in de week en tot 13.00 uur tijdens weekeindes of feestdagen.
 • Openluchtevenementen (met beperkte bezetting)
 • Huwelijken en doopsels (met maximale bezetting van 25%)
 1. Vanaf 3 mei heropening/hervatting van:
 • Restaurants, banketbakkers mogen onbeperkt open blijven
 • Sporteventen en gymzalen 
 • Alle activiteiten zowel binnen als in de openlucht mits beperking van het aantal plaatsen
 • Huwelijken en doopsels (met maximale bezetting van 50%)

Voor meer inlichtingen klik hier (in het Portugees).

De afkondiging van de noodtoestand houdt geen inperking in van de individuele vrijheden en rechten, noch van het vrij verkeer van personen.

Het Portugese Bureau voor Toerisme heeft een label ‘clean and safe' op punt gesteld dat aan alle ondernemingen in de toeristische sector wordt toegekend (restaurants, hotels enz.) die de veiligheidsnormen eerbiedigen zoals uitgevaardigd door de deskundigen van de Portugese volksgezondheid. Daaronder vallen ondermeer het verplicht dragen van een mondmasker in afgesloten ruimtes en in het openbaar (indien het niet mogelijk om sociale afstand te bewaren) evenals het verplicht bewaren van een sociale afstand van 1,5 m.
 

STRANDEN

Voor de toegang tot de stranden, zie dit document.

 

AZOREN EN MADEIRA

 • De Azoren: laten bezoekers toe mits voorlegging van een negatief COVID-19-attest (niet ouder dan 72 uur). Indien men dit niet kan voorleggen, dient men een test te ondergaan op kosten van de plaatselijke overheid en wordt men in quarantaine geplaatst. Indien men positief test, wordt de quarantaine verlengd. Deze test wordt na de zesde dag na aankomst op de Azoren opnieuw uitgevoerd of zes dagen na de datum van de eerste test indien deze werd uitgevoerd voor uw aankomst op de Azoren. De officiële informatie kan u terugvinden via deze link.
 • Madeira: laat bezoekers toe mits voorlegging van een negatief COVID-19-attest (niet ouder dan 72 uur). Indien men dit niet kan voorleggen, dient men een test te ondergaan (op kosten van de overheid, waarvan men het resultaat binnen de 12 uur ontvangt) en in een tijdelijke quarantaine te gaan. Indien men positief test wordt de quarantaine met 14 dagen verlengd.

 

Voor inlichtingen i.v.m het Coronavirus in Portugal raden wij u aan de website van de Direçao Geral da Saude te raadplegen: https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx - https://www.sns24.gov.pt/contacte-nos (in het Portugees).

Op de website EstamosOn https://covid19estamoson.gov.pt/ leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen voor Portugal, alsook een lijst met contacten van officiële instanties, waarmee u contact kunt opnemen over het onderwerp COVID-19 / coronavirus (beschikbaar in het Portugees).

Op volgende site https://www.vistos.mne.pt/en/highlights van het Portugees Ministerie van Buitenlandse Zaken, vindt u eveneens antwoorden op vaak gestelde vragen (beschikbaar in het EN/PT).

De hygiënische maatregelen met de betrekking tot COVID-19, staan uitgebreid beschreven in de sectie gezondheid en hygiëne.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl.

 

 
 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Portugal is een van de veiligste landen van Europa. Er zijn dus niet veel risico’s verbonden aan een reis naar Portugal.

Toch zijn er enkele aandachtspunten:

 • Naar aanleiding van een toename van diefstallen en met het oog op een zorgeloze vakantie, moet u héél voorzichtig zijn voor zakkenrollers in de toeristische buurten, met inbegrip van: openbaar vervoer, uitgaansbuurten, terrasjes, enz.. Het is ten sterkste aangeraden om uw originele documenten in het hotel te laten en u te voorzien  van een kopie. Indien u reist met de auto, zorg ervoor dat u niets zichtbaar, maar vooral geen documenten noch waardevolle spullen, in de auto achterlaat. Indien u reist met een huurauto, probeer waar mogelijk elke eventuele verwijzing (zelfklevers) naar de huurfirma op de wagen te verwijderen. Wegens een overvloed aan bankautomaten in het stadscentrum, is het onnodig om grote sommen cash geld bij zich te hebben. Een verwittigd reiziger is er twee waard!
 • Bij het zwemmen aan bepaalde stranden van de Atlantische Oceaan dient u goed op te letten voor de gevaarlijke zeestromingen. Een deel van het grondgebied (centrum en het zuiden van het land en de eilandengroep Azoren) bevindt zich in een gebied gevoelig aan seismische activiteiten.
 • In de zomermaanden heeft het land vaak te kampen met bosbranden.
 • Kleine criminaliteit blijft een groot probleem in Portugal.

 
Criminaliteit

Lissabon was tot kort een van de veiligste hoofdsteden van Europa maar de misdaadcijfers (kleine criminaliteit) zijn het laatste jaar noemenswaardig gestegen. Grote criminaliteit niet zo zeer maar in de buurt van de toeristische trekpleisters dient u meer en meer op te letten voor gauwdieven, handtassendieven en inbraken in auto’s (o.a. in Sintra). Ook in de winkelstraten en op het openbaar vervoer kan er best goed op de spullen gelet worden. Gauwdieven en handtassendieven zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen in Lissabon.

Enkele nuttige tips:

Lissabon: Wees vooral op uw hoede op de toeristentrams nummers 12, 15, 25 en 28 en eveneens op de luchthavenbus, op het plein Rossio, in de wijken Baixa en Chiado, ‘s nachts in de wijkBairro Alto, in de metro en op andere drukke toeristische plekken (Alfama, de verschillende miradouros of uitkijkpunten)

Porto: u moet vooral voorzichtig zijn in de havenbuurt en aan de kaaien.

Elders in Portugal: u dient voorzichtig te zijn op stranden, parkings, de drukkere uitkijkpunten aan de kust, de serras, in restaurants en toeristische attracties.

 • Draag uw documenten, kredietkaarten, tickets en geld nooit samen in één handtas of broekzak.
 • Draag liefst geen al te opzichtige of dure juwelen of uurwerken
 • Laat waardevolle zaken en identiteitsdocumenten in een kluis of op een andere veilige plaats als u deze niet gebruikt. U kan van uw identiteitskaart een kopie meenemen.
 • Laat nooit waardevolle zaken of bagage achter in uw auto, ook niet in de koffer
 • Huurwagens: publiciteitsklevers van de verhuurfirma die bevestigt zijn op de huurwagens, trekken systematisch dieven aan (bv.Goldcar). Het is dus ten stelligste aangeraden, indien mogelijk, deze van uw huurwagen te verwijderen.

Wat te doen als u bestolen bent:

 • Ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau om aangifte te doen en een politieverklaring te laten opstellen.
 • Laat zo snel mogelijk uw gestolen kredietkaarten en bankkaarten blokkeren (Card Stop België: 00 32 70 344 344). Doe dit ook voor uw identiteitskaart om identiteitsfraude tegen te gaan (Doc Stop 00200 2123 2123 of 0032 2518 2123). Indien u bestolen bent en niet meer over voldoende geld beschikt, kan u contact op nemen met familie of vrienden in België. Deze kunnen snel (binnen het uur) via geldtransfersystemen zoals Western Union Money Gram naar Millennium Bank of naar de postkantoren in Portugal geld versturen. Voor meer informatie, kan u of uw familie in België zich wenden tot de diensten van deze instellingen, of tot uw bank.
 • Indien u geen identiteitsdocumenten meer hebt, gaat u naar de Ambassade of één van de ereconsulaten voor nieuwe identiteitsdocumenten. De Ambassade of het ereconsulaat kan u een voorlopig paspoort uitgeven (geldigheid 1 maand, 10€ / 1 jaar 50€).

U dient zich persoonlijk bij de Ambassade of het ereconsulaat aan te bieden, in het bezit zijn van twee recente pasfoto's en de politieverklaring. U zal gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen en de kosten van het reisdocument meteen te betalen.