Portugal

Portugal

Laatste update

Coronavirus COVID-19
 

 • De informatie over reizen is een advies en is niet bindend.
 • Op de homepage van deze website vindt u de covid-kaart, die uitleg geeft over de landen en regio’s en de voorwaarden om er al dan niet naar toe te reizen, samen met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België.
 • Registreer uw reis via TravellersOnline.
 • BELANGRIJK: reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

 

COVID

INFO (enkel voor de Azoren en Madeira): Covid-test vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Op 4 januari registreert Portugal meer dan  507 108 COVID gevallen (waarvan 116 328 actief) en meer dan 8236 sterfgevallen. De noodtoestand werd opnieuw afgekondigd vanaf 15 januari om 00 u00  voor het ganse land. 

 

ALGEMENE MAATREGELEN VOOR HET GANSE LAND :

 • Algemene verplichting tot thuis blijven, met uitzondering van :

                   - Verplaatsing voor de aankoop van levensnoodzakelijke goederen en essentiële  diensten •(levensmiddelen,benzinepompen,ziekenhuizen,  

                      privé-klinieken,banken,veeartsen,apotheken,begrafenisondernemers…)

                  -  Verplaatsing om zich naar de arbeidsplaats te begeven indien telewerk niet mogelijk is

                  - Deelname aan de verkiezingscampagne en verkiezing President

                   -Scholen blijven geopend

 • Verplichting tot afzondering van personen die besmet zijn met Covid-19 of in observatie zijn
 • Verplichting tot telewerk, indien de aard van het werk dit toelaat
 • Uitzonderlijk en tijdelijk regime dat toelaat de stem voor de verkiezingsdatum van 24 januari  uit te brengen voor kiezers die zich in verplichte afzondering bevinden
 • Alle culturele en sportinstellingen worden gesloten
 • Algemene sluiting van handelszaken (winkels, restaurants) en instellingen die diensten aanbieden, met uitzondering van voor de instellingen die essentiële goederen en diensten leveren ( voedings, drank, benzine, banken, apothekers, dokters)
 • Eethuizen en restaurants mogen uitsluitend “meeneem” maaltijden verkopen           
 • Openbare diensten ontvangen uitsluitend mits afspraak . Digitale dienstverlening wordt aangemoedigd           
 • Markten en beurzen : uitsluitend voor de verkoop van levensmiddelen mits toestemming van de plaatselijke overheid en in achtneming van de hygiënische maatregelen.           
 • Betogingen, openbare feesten en optochten zijn verboden met uitzondering van de Presidentiële verkiezingscampagne en godsdienstige ceremonies    
 • Behoud van de regels van fysieke afstand, handhygiëne, mondmaskers in gesloten ruimtes, plaats-en uurbeperkingen. Mondmaskers op openbare weg zijn verplicht indien sociale afstand houden niet mogelijk is
 • verkoop van  alcoholische dranken aan de benzinestations is verboden
 • verbod van alcoholische dranken op de openbare weg
 • Voertuigen met een bezettingscapaciteit van >5personen mogen slecht voor 2/3 bezet zijn, behalve als over personen van hetzelfde gezin gaat
 • Sportwedstrijden gaan door zonder publiek en enkel voor nationale ploegen senior en 1ste divisie
 • Boetes: 100 tot 500 EUR voor particulieren; 1000 tot 10.000 EUR voor rechtspersonen.
 • Vanaf 1 juli gingen de landsgrenzen weer open, zodat u met de auto, camper, enz. naar Portugal kan reizen.
 • Het Portugees bureau voor toerisme heeft een label "clean and safe" gecreëerd, welke wordt toegekend aan alle bedrijven uit de Portugese toeristische sector (restaurants, hotels, enz.), die voldoen aan alle veiligheidsnormen, opgelegd door deskundigen uit de Volksgezondheid, met name: het dragen van het mondmasker in gesloten publieke ruimtes, en op de openbare weg is verplicht (indien de sociale afstand niet kan worden bewaard) evenals het bewaren van een veilige afstand (van minstens 1,5m).
 • Deze maatregelen zijn van toepassing op het Portugees vasteland (De autonome regio’s van de Azoren en Madeira hebben specifieke maatregelen toegepast (zie hieronder)

 

STRANDEN

Voor de toegang tot de stranden, zie document

 

AZOREN EN MADEIRA:

 • de Azoren: laten bezoekers toe mits voorlegging van een negatief COVID-19-attest (niet ouder dan 72 u). Indien men dit niet kan voorleggen, dient men een test te ondergaan op kosten van de plaatselijke overheid en wordt men in quarantaine geplaatst. Indien men positief test, wordt de quarantaine verlengd. Deze test wordt na de zesde dag na aankomst op de Azoren opnieuw uitgevoerd of zes dagen na de datum van de eerste test indien deze werd uitgevoerd voor uw aankomst op de Azoren. De officiële informatie kan u terugvinden via volgende link https://covid19.azores.gov.pt/wp-content/uploads/2020/06/Boletim-Informativo-Ingl%C3%AAs_20200615_VF.pdf
 • Madeira: laat bezoekers toe mits voorlegging van een negatief COVID-19-attest (niet ouder dan 72 u). Indien men dit niet kan voorleggen, dient men een test te ondergaan (op kosten van de overheid, waarvan men het resultaat binnen de 12 uur ontvangt) en in een tijdelijke quarantaine te gaan. Indien men positief test wordt de quarantaine met 14 dagen verlengd.

 

Voor inlichtingen i.v.m het Coronavirus in Portugal raden wij u aan de website van de Direçao Geral da Saude te raadplegen: https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx - https://www.sns24.gov.pt/contacte-nos (in het Portugees).

Op de website EstamosOn https://covid19estamoson.gov.pt/(externe link) leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen voor Portugal, alsook een lijst met contacten van officiële instanties, waarmee u contact kunt opnemen over het onderwerp COVID-19 / coronavirus (beschikbaar in het Portugees).

Op volgende site https://www.vistos.mne.pt/en/highlights van het Portugees Ministerie van Buitenlandse Zaken, vindt u eveneens antwoorden op vaak gestelde vragen (beschikbaar in het EN/PT).

De hygiënische maatregelen met de betrekking tot Covid-19, staan uitgebreid beschreven in de sectie gezondheid en hygiëne.

De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan het coronavirus online gezet: www.info-coronavirus.be/nl

 

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

Portugal is een van de veiligste landen van Europa. Er zijn dus niet veel risico’s verbonden aan een reis naar Portugal.

Toch zijn er enkele aandachtspunten:

 • Naar aanleiding van een toename van diefstallen en met het oog op een zorgeloze vakantie, moet u héél voorzichtig zijn voor zakkenrollers in de toeristische buurten, met inbegrip van: openbaar vervoer, uitgaansbuurten, terrasjes, enz.. Het is ten sterkste aangeraden om uw originele documenten in het hotel te laten en u te voorzien  van een kopie. Indien u reist met de auto, zorg ervoor dat u niets zichtbaar, maar vooral geen documenten noch waardevolle spullen, in de auto achterlaat. Indien u reist met een huurauto, probeer waar mogelijk elke eventuele verwijzing (zelfklevers) naar de huurfirma op de wagen te verwijderen. Wegens een overvloed aan bankautomaten in het stadscentrum, is het onnodig om grote sommen cash geld bij zich te hebben. Een verwittigd reiziger is er twee waard!
 • Bij het zwemmen aan bepaalde stranden van de Atlantische Oceaan dient u goed op te letten voor de gevaarlijke zeestromingen. Een deel van het grondgebied (centrum en het zuiden van het land en de eilandengroep Azoren) bevindt zich in een gebied gevoelig aan seismische activiteiten.
 • In de zomermaanden heeft het land vaak te kampen met bosbranden.
 • Kleine criminaliteit blijft een groot probleem in Portugal.

 
Criminaliteit

Lissabon was tot kort een van de veiligste hoofdsteden van Europa maar de misdaadcijfers (kleine criminaliteit) zijn het laatste jaar noemenswaardig gestegen. Grote criminaliteit niet zo zeer maar in de buurt van de toeristische trekpleisters dient u meer en meer op te letten voor gauwdieven, handtassendieven en inbraken in auto’s (o.a. in Sintra). Ook in de winkelstraten en op het openbaar vervoer kan er best goed op de spullen gelet worden. Gauwdieven en handtassendieven zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen in Lissabon.

Enkele nuttige tips:

Lissabon: Wees vooral op uw hoede op de toeristentrams nummers 12, 15, 25 en 28 en eveneens op de luchthavenbus, op het plein Rossio, in de wijken Baixa en Chiado, ‘s nachts in de wijkBairro Alto, in de metro en op andere drukke toeristische plekken (Alfama, de verschillende miradouros of uitkijkpunten)

Porto: u moet vooral voorzichtig zijn in de havenbuurt en aan de kaaien.

Elders in Portugal: u dient voorzichtig te zijn op stranden, parkings, de drukkere uitkijkpunten aan de kust, de serras, in restaurants en toeristische attracties.

 • Draag uw documenten, kredietkaarten, tickets en geld nooit samen in één handtas of broekzak.
 • Draag liefst geen al te opzichtige of dure juwelen of uurwerken
 • Laat waardevolle zaken en identiteitsdocumenten in een kluis of op een andere veilige plaats als u deze niet gebruikt. U kan van uw identiteitskaart een kopie meenemen.
 • Laat nooit waardevolle zaken of bagage achter in uw auto, ook niet in de koffer
 • Huurwagens: publiciteitsklevers van de verhuurfirma die bevestigt zijn op de huurwagens, trekken systematisch dieven aan (bv.Goldcar). Het is dus ten stelligste aangeraden, indien mogelijk, deze van uw huurwagen te verwijderen.

Wat te doen als u bestolen bent:

 • Ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau om aangifte te doen en een politieverklaring te laten opstellen.
 • Laat zo snel mogelijk uw gestolen kredietkaarten en bankkaarten blokkeren (Card Stop België: 00 32 70 344 344). Doe dit ook voor uw identiteitskaart om identiteitsfraude tegen te gaan (Doc Stop 00200 2123 2123 of 0032 2518 2123). Indien u bestolen bent en niet meer over voldoende geld beschikt, kan u contact op nemen met familie of vrienden in België. Deze kunnen snel (binnen het uur) via geldtransfersystemen zoals Western Union Money Gram naar Millennium Bank of naar de postkantoren in Portugal geld versturen. Voor meer informatie, kan u of uw familie in België zich wenden tot de diensten van deze instellingen, of tot uw bank.
 • Indien u geen identiteitsdocumenten meer hebt, gaat u naar de Ambassade of één van de ereconsulaten voor nieuwe identiteitsdocumenten. De Ambassade of het ereconsulaat kan u een voorlopig paspoort uitgeven (geldigheid 1 maand, 10€ / 1 jaar 50€).

U dient zich persoonlijk bij de Ambassade of het ereconsulaat aan te bieden, in het bezit zijn van twee recente pasfoto's en de politieverklaring. U zal gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen en de kosten van het reisdocument meteen te betalen.