Instellingen

Als voorstander van de universaliteit van mensenrechten zet België zich in verschillende organisaties op internationaal niveau actief in voor de bevordering en bescherming van mensenrechten.

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) werd in 1973 opgericht als de ‘Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa’ (CVSE).