België steunt strijd tegen sprinkhanen in Oost-Afrika

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Lucht ziet zwart van sprinkhanen

Een kudde kamelen zoekt zijn weg doorheen invasie van sprinkhanen in de Somali-regio in Ethiopië. © FAO/Petterik Wiggers

Gigantische zwermen van woestijnsprinkhanen teisteren Oost-Afrika. Gunstige weersomstandigheden - 2 grote cyclonen met veel regen - in de woestijn van Saoedi-Arabië zorgden in 2018 voor een optimale reproductie. Zo konden de zwermen onverhoeds Oost-Afrika binnenvallen waar het ook natter was dan normaal.

Sprinkhanen vormen een regelrechte aanslag op de voedselproductie. Elke sprinkhaan eet immers elke dag zijn gewicht op. Daardoor kan zelfs een kleine zwerm van 1 km² dagelijks even veel voedsel naar binnen spelen als 35.000 mensen. Een typische zwerm kan tot 150 miljoen sprinkhanen bevatten en 150 km per dag afleggen.

Image
Verwoeste natuur

De impact van de sprinkhanenplaag is enorm!​ © FAO/Petterik Wiggers

Biopesticide

Ook Ethiopië is zwaar getroffen. Het land kent zijn zwaarste sprinkhanencrisis sinds 25 jaar. Zowat 90.000 hectare akkers en weiland zou al aangetast zijn. 80% van de Ethiopiërs haalt voedsel en inkomen uit de landbouw en uit een herdersbestaan. Naar schatting 8,5 miljoen mensen riskeren er zware ondervoeding tussen februari en juni 2020.

Image
Man sproeit pesticide

Een stafmedewerker van het Ethiopische ministerie van Landbouw sproeit tegen sprinkhanen in de Somali-regio Ethiopië. © FAO/Petterik Wiggers

De FAO probeert de sprinkhanenplaag in te dijken. Zo zal de FAO met de steun van België - 462.000 euro - de Ethiopische overheid bijstaan om zwermen op te volgen. De VN-organisatie zal onder meer materiaal verschaffen zoals sproeitoestellen voor pesticiden en GPS-apparaten. Ze wil ook het biopesticide Green Muscle uitproberen, wat minder schadelijk is dan chemische pesticiden.

Snel ingrijpen is cruciaal. ‘Als we laten betijen, kunnen er tegen juni 2020 al 400 keer meer sprinkhanen zijn’, aldus de FAO. Vorig jaar schonk ons land al eens 100.000 euro om sprinkhanen te bestrijden in Jemen.

Hier kan je de sprinkhanenplaag op de voet volgen.

SFERA en CERF

De hoger vermelde Belgische bijdragen aan de FAO verlopen via het Special Fund for Emergency and Rehabilitation (SFERA), een instrument dat toelaat om snel in actie te schieten bij crisissituaties. In 2020 schenkt ons land 4 miljoen euro aan SFERA.

België ondersteunt 2 vensters bij SFERA: Early Action en Agriculture Input Rapid Response Capacity (AIRC). Early Action houdt in dat de instanties alert zijn voor de allereerste signalen om vroeg te kunnen ingrijpen, AIRC wijst op een snelle respons. De combinatie van beide laat toe om de schadelijke impact van rampen op de voedselzekerheid zoveel mogelijk te beperken. En dat is van cruciaal belang bij sprinkhanenplagen.

Precies omdat ons land wil inzetten op snelle, flexibele en doeltreffende humanitaire hulp, ondersteunt het eveneens het CERF. In 2019 gebeurde dat met een bedrag van17 miljoen euro. Het CERF is het Central Emergency Relief Fund van de VN, een fonds dat heel snel kan ingrijpen in noodsituaties. In januari 2020 maakte het CERF 9,2 miljoen euro vrij voor de bestrijding van de sprinkhanenplaag. Daarmee werden acties ondersteund in Somalië, Kenya en Ethiopië.