Betere drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Mali

De nood aan drinkwater en sanitatie in de wereld blijft hoog. In Mali doet de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aanzienlijke inspanningen om de drinkwater- en sanitaire voorzieningen te verbeteren. En dat met inzet van plaatselijke expertise.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Latrineblok

Gloednieuw latrineblok voor de vissersgemeenschap. © Yassi Diabi

Water en sanitatie vormen een belangrijke sector voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Mali. Zowel het Belgisch ontwikkelingsagentschap, Enabel, als de Belgische ngo gespecialiseerd in water, Join For Water (vroeger Protos), zijn er actief. Daarnaast legt het Belgische bedrijf Denys NV er een drinkwaterleiding aan, in opdracht van onder andere de Wereldbank. Reden genoeg om van België voorzitter te maken van de groep donoren die in Mali werken rond water en sanitatie. Daarin zetelen onder meer ook Duitsland, Nederland, Frankrijk, UNICEF en de Wereldbank, naast de betrokken Malinese ministeries.

Image
Schoon water en sanitair

Vissersgemeenschap in nood

Eind oktober 2020 bezochten de EU-ambassadeur voor Mali, de Belg Bart Ouvry, vergezeld door Robin Thiers, eerste secretaris van de Belgische ambassade in Mali, een project van Join For Water in hoofdstad Bamako. De ngo had er 40 gezinnen – zo’n 430 inwoners – in hoge nood geholpen.

Het betrof een vissersgemeenschap die zich 40 jaar geleden op een van de eilandjes in de Nigerrivier had gevestigd. Om een of andere reden ontsnapten ze aan de aandacht van de Malinese watermaatschappij en de stad Bamako. Resultaat: de bewoners kregen geen toegang tot drinkwater of enige vorm van sanitair. Ze werden dus gedwongen om hun behoefte in openlucht te doen, een ongezonde en onveilige situatie!

‘Door gebrek aan financiële middelen zagen we geen uitweg’, vertelt voorman Gaoussou Konta. ‘Tot ADéCB (Association pour le Développement des Communautés à la base), een partner van Join For Water, contact met ons opnam. Vandaag beschikken we over een waterpunt en over 2 latrineblokken. De mensen hoeven de rivier niet meer over te steken om drinkwater te halen en kunnen nette latrines gebruiken. Iedereen leerde ook bij over goed hygiënisch gedrag: na toiletbezoek de handen wassen, potjes voor de kinderen zetten, de latrines correct gebruiken, de koertjes vegen, enzovoort.’

Image
Aanleg waterleiding Bamako

Aanleg van drinkwaterleiding in Bamako (Mali) door het Belgische bedrijf Denys NV. © Denys

Lokale expertise

Interessant is ook dat het drinkwaterpunt gebruik maakt van lokale expertise. Een Malinese start-up leverde een innovatief biologisch filtersysteem gebaseerd op langzame zandfiltratie. Het systeem kan makkelijk gemaakt worden met lokale materialen en levert drinkwater dat voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In Mali is wel degelijk heel wat plaatselijke ‘waterexpertise’ beschikbaar. Net voor de zomer organiseerde onze ambassade in Bamako nog een boeiend seminarie met Join For Water over de Nigerrivier. In het panel zaten uitsluitend Malinese specialisten, waaronder prof. Sidy Ba. Ook zijn jonge studenten kwamen aan het woord. Ze hadden de sites in kaart gebracht waar het rioleringswater rechtstreeks en ongezuiverd in de Nigerrivier terechtkomt.

Image
Waterzuiveringsstation bovenaanzicht

Het waterzuiveringsstation in aanbouw door Enabel in Koulikoro (Mali). © Enabel

Waterzuiveringsstation

Enabel voert momenteel een grootschalig project uit in Koulikoro. Ondanks de fragiele staat van het land schieten de bouwwerken van een heus waterzuiveringsstation er goed op. Dat zal de inhoud van de beerputten uit de stad verwerken en er bijproducten uit recupereren. Daarnaast zorgt Enabel er voor onder meer 13 duurzame drinkwatervoorzieningssystemen (watertorens, standpijpen, individuele aansluitingen en dergelijke) en 15 openbare latrines. Plaatselijke autoriteiten worden opgeleid om de water- en rioleringsdiensten beter te beheren.

De doelgroep is de bevolking van de landelijke en semi-stedelijke centra in de regio Koulikoro. Een regio waar meer dan een derde van de bevolking geen toegang heeft tot drinkwater. Het percentage van de toegang tot sanitaire voorzieningen bedraagt er ongeveer 35% in stedelijke gebieden en 14% op het platteland.

Het moge duidelijk zijn, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gouvernementele en niet-gouvernementele samenwerking, én de private sector heeft België een aanzienlijke impact op betere drinkwater- en sanitaire voorzieningen in Mali. Een vooruitgang die SDG6 (proper water en sanitatie) broodnodig heeft (zie kader).

Drinkwater en sanitatie in de wereld: enkele cijfers

In 2020 moesten nog steeds 2 miljard mensen het stellen zonder veilig beheerd drinkwater. Daarvan hebben 771 miljoen mensen zelfs geen toegang tot elementair drinkwater. De helft daarvan (387 miljoen mensen) leeft in Sub-Saharaans Afrika. We staan dus nog ver van het doel dat de 6deDuurzame Ontwikkelingsdoelstelling – SDG6 – formuleert: tegen 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbaar en veilig drinkwater.

Toch is er wel degelijk vooruitgang, maar die verloopt te traag. Van 2015 tot 2020 steeg het aandeel van de wereldbevolking dat kan genieten van veilig beheerd drinkwater van 70,2% naar 74,3%. We zien vooral verbetering in Centraal- en Zuid-Azië.

Ook de toegang tot veilig beheerde sanitaire diensten (toiletten…) gaat in stijgende lijn, met name van 47,1% in 2015 tot 54% in 2020. Toch ontberen nog steeds 3,6 miljard mensen toegang tot veilig beheerde sanitatie1,7 miljard daarvan beschikken zelfs niet over de meest elementaire sanitatie. Dat noodzaakte 494 miljoen mensen om hun behoefte in openlucht te doen (‘open defecatie’) in 2020, in 2015 waren er dat nog 739 miljoen.

Voor open defecatie zitten we daarmee in lijn met SDG6, maar om iedereen toegang te verlenen tot veilig beheerde sanitatie in 2030 moet de huidige voortgangsgraad 4 keer versneld worden. Er is werk aan de winkel en dat heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking goed begrepen.

Overigens is SDG6 sterk verweven met andere SDG’s. Wie als kind geen toegang heeft tot betrouwbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen, is vaker ziek (SDG3) en kan daardoor moeilijker school lopen (SDG4). Daardoor zal het zich later tevreden moeten stellen met minder betaald werk (SDG1, SDG8…) en zo meer. Zeker met de toenemende verstedelijking (SDG11) worden degelijke water- en sanitaire voorzieningen cruciaal.