Cijfer van september 2021: 80.000 visumaanvragen en 63.000 visa in 2020 afgegeven

Door de coronacrisis kregen onze beroepsconsulaten in 2020 slechts 80.000 visumaanvragen voor kort en lang verblijf. Er werden ongeveer 63.000 visa afgegeven. De vergelijking met het coronavrije 2019 is frappant. Toen werden 289.644 visa aangevraagd, waarvan er 223.694 werden goedgekeurd.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
80.000 visumaanvragen en 63.000 visa in 2020 afgegeven

Dienst Vreemdelingenzaken bevoegd

Inwoners van de meeste landen buiten de Schengenzone - 22 EU-landen waaronder België, naast Liechtenstein, Zwitserland, Noorwegen en IJsland – hebben een visum nodig om zich op ons grondgebied te begeven. Dat is een sticker in hun paspoort die hen toelating geeft om gedurende een beperkte periode in ons land te verblijven of erdoor te reizen.

Dat visum kunnen ze verkrijgen bij onze beroepsconsulaten ofwel uitzonderlijk aan de grens. Onze beroepsconsulaten doen dat wel in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die tot de FOD Binnenlandse Zaken behoort. De DVZ is immers de enige instantie in ons land die bevoegd is voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het grondgebied. De FOD Buitenlandse Zaken beslist dus niet over een eventuele weigering van een visum, die bevoegdheid komt alleen toe aan de DVZ. Onze FOD is wel volledig bevoegd om visa af te geven aan buitenlandse diplomaten en personeel die in België op post komen in een ambassade of consulaat.

Procedure

Een visum krijg je niet zomaar, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Maximum 3 maanden voor het bezoek moet de reiziger in spe zijn aanvraag indienen. In de regel moet hij persoonlijk verschijnen. Het aanvraagdossier omvat onder meer een ingevuld aanvraagformulier, een reisdocument, de biometrische gegevens (vorm van gelaat, iris, vingertoppen…) en een bewijs van betaling.

De aanvrager moet ook zijn doel en de omstandigheden van de reis bewijzen, financiële middelen voorleggen, evenals garanties van de terugkeer, een medische reisverzekering en een vervoersbewijs.

Vervolgens wordt de aanvraag ingevoerd in een databank, waarna het beroepsconsulaat de voorgelegde stukken controleert. Pas als alles in orde is, kan een visum afgegeven worden. Zoals gezegd kan de DVZ het visum ook weigeren. In 2020 gebeurde dat bij 21% van de aanvragen, in 2019 was dat 22,7%. De betrokkene heeft wel recht op een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Voor toerisme of familiebezoek volstaat een “visum kort verblijf” dat niet langer dan 90 dagen geldig is in het hele Schengengebied. Wie wil studeren of zich bij zijn gezin wil voegen, heeft een “visum lang verblijf” nodig dat langer dan 90 dagen geldig is.

Top 10 visumaanvragen

In welke visumplichtige landen bestaat er zoal interesse om naar ons land te reizen? In 2020 ontving onze post in Kinshasa (DR Congo) de meeste aanvragen, gevolgd door Casablanca (Marokko, ondertussen gesloten) en Mumbai (India). Het jaar daarvoor kreeg onze post in Beijing (China) de meeste aanvragen binnen, nummer 2 en 3 waren respectievelijk Kinshasa en Mumbai. Ook in Turkije en Rusland zijn er heel wat gegadigden. De volledige top 10 van posten met meeste visumaanvragen in 2019 en 2020 vind je hieronder.

Top 10 visumaanvragen
2019 2020
Beijing Kinshasa
Kinshasa Casablanca
Mumbai Mumbai
Casablanca Istanbul
Moskou Moskou
Istanbul Manilla
Kigali Yaoundé
Shanghai Beijing
New Delhi New Delhi
Algiers Kigali