Nieuwe lichting stagiair-diplomaten draagt naam van Martha Tenzer

Onlangs vatte een nieuwe lichting stagiair-diplomaten haar stage aan. Voor het eerst telt ze meer vrouwen dan mannen. De groep koos dan ook als naam voor Martha Tenzer, een van de pioniers van de Belgische vrouwelijke diplomatie.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Groep Martha Tenzer

De volledige lichting Martha Tenzer met een van de stagemeesters. © FOD Buitenlandse Zaken

Onlangs vatte een nieuwe lichting stagiair-diplomaten haar stage aan. Voor het eerst telt ze meer vrouwen dan mannen. De groep koos dan ook als naam voor Martha Tenzer, een van de pioniers van de Belgische vrouwelijke diplomatie.

Image
Martha Tenzer

Naar goede gewoonte hebben onze 51 nieuwe stagiair-diplomaten – promotie 2023-2025 - een naam gegeven aan hun groep. De keuze viel op Martha Tenzer, een Belgische verzetsstrijdster en diplomate (1920-2001).   

Martha Tenzer wordt in 1920 in Antwerpen geboren. Ze studeert, haalt haar diploma in Romaanse filologie en is tegelijk actief in het Antwerpse verzet. In 1943 pakt de Gestapo haar op en wordt ze in het concentratiekamp Ravensbrück gevangengezet. Dat overleeft ze, onder andere omdat ze niet als joodse maar als politiek gevangene beschouwd wordt.  

Nadat Martha Tenzer enkele maanden herstelt in een Zweeds medisch centrum - bij haar bevrijding woog ze nog maar 30 kilogram en leed ze aan verschillende ziektes - slaagt ze in 1947 voor het Belgisch diplomatiek examen. Ze wordt vervolgens naar Parijs gezonden waar ze onder andere meewerkt aan de oprichting van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES), de voorloper van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarna gaat ze aan de slag in Londen en New York. Haar parcours is des te opmerkelijker en verdienstelijker omdat in die tijd de Belgische diplomatie uitgezonden vrouwen - dus op post in het buitenland - verbood te trouwen. Daardoor moest ze –  en dat was zeldzaam voor die tijd – alleenstaande moeder worden. Haar zoon, Nicolas Tenzer, werd namelijk geboren toen ze op post was in New York.

Martha Tenzer keert daarna terug naar Parijs waar ze haar carrière afsluit als internationaal ambtenaar bij de OESO. In 1977 wordt ze erkend voor haar verzetsdaden en haar werk als diplomate en ontvangt ze het Belgisch Oorlogskruis met Palm. Ze wordt tevens benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. In 1985 gaat ze met pensioen. Ze overlijdt op 31 augustus 2001 in Levallois-Perret (Frankrijk).

Gehecht aan vrouwelijke diplomatie

De stagiair-diplomaten wilden dus Martha Tenzer eren voor haar verzet tegen de nazibarbarij waarna ze zich wijdde aan de opbouw van een stabiele en democratische internationale orde. Haar pioniersrol als vrouw in een toen nog zeer mannelijke diplomatieke wereld bewijst welke weg er intussen is afgelegd. Voor de eerste keer telt de nieuwe lichting immers meer vrouwen (26) dan mannen (25), wat een bewijs is van de inspanningen die de FOD Buitenlandse Zaken heeft geleverd voor gendergelijkheid. Met die keuze tonen de stagiair-diplomaten aan dat ze gehecht zijn aan het multilateralisme en de vrouwelijke diplomatie, zaken die België sterk verdedigt.