Alle posthoofden verzamelen in Brussel

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Toespraak Koning Filip diplomatieke dagen 2022

ZM Koning Filip spreekt de posthoofden toe in het Koninklijk Paleis. Rechts de ministers Lahbib en Kitir. Op de achtergrond alle posthoofden. © FOD Buitenlandse Zaken

Onze diplomaten zijn meestal op post in het buitenland. Daar vertegenwoordigen ze ons land. Precies daarom is het essentieel dat ze de voeling met het thuisfront niet verliezen. Na 2 opeenvolgende posten van 3 à 4 jaar komen ze dan ook een drietal jaar terug naar het hoofdkwartier in Brussel.

Maar er zijn ook jaarlijkse terugkeermomenten. Zo vonden van 5 tot 9 september 2022 ‘diplomatieke contactdagen’ plaats, hét moment voor alle posthoofden om zich op het hoofdkwartier te verzamelen. Naast onze ambassadeurs zijn dat ook de consuls-generaal en de permanente vertegenwoordigers bij internationale instellingen.

Image
Toespraak minister Lahbib diplomatieke dagen 2022

Minister Lahbib (centraal) tijdens haar toespraak. © FOD Buitenlandse Zaken

3D: Defensie, Diplomatie en Ontwikkeling

Op de contactdagen zetten de betrokken ministers traditiegetrouw hun visie uiteen. Zo beklemtoonde minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in haar toespraak de kernpunten van haar beleid: de strijd tegen autoritaire regimes en de steun aan Oekraïne, de rechtsstaat en mensenrechten, de centrale rol van de EU en zo meer. Ook de impact van het klimaat op de veiligheid zal een prioriteit zijn. Daarnaast vormt desinformatie – meer en meer ingezet als oorlogswapen – een serieuze uitdaging.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir benadrukte dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat internationale solidariteit daarom onontbeerlijk is. Enkele van haar prioriteiten zijn de strijd tegen vaccin-ongelijkheid, waardig werk en sociale bescherming en de klimaatcrisis.

Ook premier Alexander De Croo belichtte zijn aandachtspunten in dit bijzondere tijdsgewricht: betaalbare en propere energie, de cruciale rol van de EU en de NAVO voor onze veiligheid, en autonomie op vlak van energie, halfgeleiders en dergelijke.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder onderstreepte het belang van samenwerking op Europees niveau, onder meer op basis van het Strategisch Kompas. Ze loofde de vlotte interactie tussen defensieattachés en diplomaten op de ambassades en wil meer inzetten op 3D: de complementaire rol van Defensie, Diplomatie en Ontwikkeling (Development) in het buitenland.

Ook het koningshuis was van de partij. Zo ging HKH Prinses Astrid dieper in op het belang van de recente en komende Belgische economische missies. HM Koningin Mathilde – in haar hoedanigheid van VN-pleitbezorgster voor de SDG’s - gaf toelichting bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), dé leidraad van de internationale gemeenschap om aan een betere wereld te werken. De posthoofden kregen een receptie aangeboden op het kasteel van Laken, meteen een mooie plek voor een groepsfoto.

Image
Groep foto diplomatieke dagen 2022

Groepsfoto in het Koninklijk Paleis met centraal het vorstenpaar. © FOD Buitenlandse Zaken

Economische zekerheid

Tijdens de contactdagen belichtten ook de diverse directies van het hoofdkwartier hun prioriteiten. Zo kwamen onder meer het nakende lidmaatschap van de VN-mensenrechtenraad aan bod, naast ontwikkelingssamenwerking in een fragiele context. Er vonden ook workshops plaats over economische zekerheid, een must in deze bewogen tijden. Denk aan energie en de toegang tot primaire grondstoffen.

De posthoofden kregen ook de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de vakbonden en hielden individuele gesprekken met Belgische bedrijfsleiders. En natuurlijk boden de contactdagen aan de posthoofden eveneens een ideaal moment om onder elkaar te netwerken.

Elk jaar weer hebben de posthoofden tijdens de contactdagen een stevig gevulde agenda. Maar deze drukke week loont meer dan de moeite. Niet alleen omwille van het hernieuwde contact met het thuisland, maar ook door de nieuwe ideeën, richtlijnen en energie waarmee ze in het al dan niet verre buitenland weer aan de slag kunnen.

 

Lees ook

Toespraak minister Lahbib

Toespraak premier De Croo

Toespraak minister De Donder

Toespraak HM Koningin Mathilde