Ontwapening en non-proliferatie

Voor België is internationale veiligheid van allerhoogst belang. Ons land is voorstander van een globale aanpak en een evenwichtige vooruitgang op vlak van ontwapening en non-proliferatie, met aandacht voor zowel conventionele wapens als massavernietigingswapens.

Exportcontrole van strategische goederen

Strategische goederen omvatten wapens en goederen voor tweeërlei gebruik, met andere woorden goederen die zowel een civiel als militair gebruik kennen.
  1. Laatst bijgewerkt op

Achtergrond


Strategische goederen omvatten dus wapens en goederen voor tweeërlei gebruik, met andere woorden goederen die zowel een civiel als militair gebruik kennen. Hun uitvoer is onderworpen aan controle om de internationale veiligheid te waarborgen. Via exportcontrole wil men voorkomen dat die strategische goederen gebruikt worden voor ongewenste doeleinden, zoals het gebruik van wapens om mensenrechten te schenden of de aanmaak van massavernietigingswapens. Daarom moeten bedrijven die actief zijn in de handel van deze goederen strenge regels volgen.
 

Bevoegde instanties in België


In België zijn de drie regionale overheden sinds 2003 verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens, defensie-gerelateerde producten en goederen voor tweeërlei gebruik, met uitzondering van transacties door het Belgische leger of de Federale Politie.

De relevante contactpunten voor bedrijven zijn, afhankelijk van hun locatie:

Bij in-, uit- en doorvoer van wapens, defensie-gerelateerde producten en goederen voor tweeërlei gebruik van of naar het Belgische leger of de Federale Politie, is de bevoegde instantie de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen.

De export van nucleaire goederen is onderworpen aan de voorafgaande machtiging door de federale Minister van Energie, op basis van de aanbeveling van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens (CANVEK).
 

Multilaterale exportcontrole


Sommige staten hebben op vrijwillige basis multilaterale exportcontroleregimes opgericht. Die staten proberen hun exportcontroles te harmoniseren en de internationale samenwerking te verbeteren. Zo probeert men de plannen van proliferatoren en malafide eindgebruikers te dwarsbomen. De exportcontroleregimes zijn:

België is lid van alle exportcontroleregimes. De relevante federale en regionale overheden, zoals de vergunningsautoriteiten en de douane, nemen deel aan de activiteiten van deze regimes. De FOD Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de coördinatie.