Financieel-economische instellingen

Vind meer informatie over de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Raad voor Financiële Stabiliteit, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).

Bank voor Internationale Betalingen (BIB)

De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) werd opgericht in 1930 en is daarmee de oudste internationale financiële instelling. De BIB bevordert de samenwerking tussen de grote centrale banken die er de aandeelhouders van zijn en samen de raad van bestuur vormen. Verder fungeert de BIB als bank voor de centrale banken.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Algemene vergadering waarin de 55 aandeelhoudende centrale banken zetelen, komt een keer per jaar bijeen. De Raad van bestuur telt 17 leden.

De vier belangrijkste functies van de BIB zijn:

  • forum voor de Centrale banken;
  • tegenpartij bij de financiële transacties van de Centrale banken;
  • onderzoekcentrum voor economische en monetaire zaken;
  • agent of gevolmachtigde bij bepaalde internationale financiële transacties.

Het Bazels Comité voor het Bankentoezicht van de BIB is een gezaghebbende instantie die aanbevelingen doet voor regels over kapitaaltoereikendheid (Akkoord van Bazel I uit 1988, in 2004 vervangen door het Akkoord van Bazel II). Die regels worden nu in meer dan honderd landen gehanteerd.