Reizen naar Cyprus: Reisadvies

Reist u naar Cyprus? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Cyprus

Informatie over klimaat en rampen in Cyprus.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Cyprus heeft een typisch middellandse zee klimaat, met zeer weinig neerslag en temperaturen die in juli en augustus gemakkelijk kunnen oplopen tot boven de 40 graden Celsius.


Frequente natuurrampen

Aardbevingen zijn weinig frequent. De laatste aardbeving was in 1999. Mocht er zich tijdens het verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun familie of naaste vrienden in België van hun toestand op de hoogte brengen en hen geruststellen. Indien de verbinding met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade en/of Consulaat van België of van de EU.