Reizen naar Cyprus: Reisadvies

Reist u naar Cyprus? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Cyprus

Praktische info over reizen in Cyprus.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.


Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs is geldig over heel het eiland.

Volgens wet 94 (I)/2001 inzake het rijbewijs en verordening 196/2004 van de Republiek Cyprus wordt een rijbewijs dat is afgegeven door een bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie erkend door de Republiek Cyprus.


Betaalmiddelen

De valuta in gebruik in het zuidelijk gedeelte is de euro. In het noordelijk gedeelte is de gebruikte munteenheid de Turkse Lira. De euro kan in lokale munt omgezet worden in wisselagentschappen in het noordelijke deel van het eiland. Visa, American Express en Maestro worden veelvuldig gebruikt in het zuidelijk gedeelte van het eiland. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met dekking van alle risico's (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Aan de reizigers die een - zelfs kortstondige - uitstap naar het noorden wensen te ondernemen, wordt aangeraden om op voorhand na te gaan of hun ziekte- of reisverzekering risico's in dit deel van het eiland dekt. De Europese ziekteverzekeringkaart is niet geldig op het grondgebied van de "Turkse Republiek Noord-Cyprus".


Gsm en communicatiefaciliteiten

De telefoonverbindingen tussen beide delen van het eiland zijn slecht en vaak onmogelijk per gsm. Zowel in het noordelijk als het zuidelijk deel van Cyprus zijn er wel openbare plaatsen met toegang tot internet.


Huisdieren

Huisdieren dienen ingeënt te zijn en over een Europees vaccinatieboekje te beschikken.

Paspoort (boekje) afgegeven volgens het model van Verordening (EU) nr. 577/2013 of besluit 2003/803/EG, waaruit blijkt dat er sprake is van een geldige rabiësvaccinatie.

 

Link naar de Cyprus Veterinary Services voor meer informatie.

Als het huisdier voor een periode van meer dan een maand naar Cyprus wordt verplaatst, moeten de eigenaren de Cypriotische veterinaire diensten hiervan op de hoogte stellen per e-mail op het volgende e-mailadres: KMichaelidou@vs.moa.gov.cy
of naar de volgende e-mailadressen om huisdieren te registreren in de database van de Veterinaire Diensten:
dvs.lefkosia@vs.moa.gov.cy (voor Nicosia);
dvs.lemesos@vs.moa.gov.cy (voor Limassol);
dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy (voor Larnaca);
dvs.ammochostos@vs.moa.gov.cy (voor Ammochostos) en dvs.paphos@vs.moa.gov.cy (voor Paphos).


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Mensen met dubbele Belgisch-Cypriotische nationaliteit dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om hun consulaire bijstand te verlenen wanneer zij zich in Cyprus bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

Sinds mei 2015 heeft België geen diplomatieke en consulaire beroepsvertegenwoordiging meer op Cyprus. Het is onze ambassade in Athene die sindsdien bevoegd is voor Cyprus. Zij biedt een wachtdienst - die 24u/24 beschikbaar is - in geval van nood (ernstig ongeval, overlijden, aanhouding, ...) bereikbaar op (+ 30) 694 523 50 55.

Belgische onderdanen die Cyprus bezoeken of er wonen, kunnen ook rekenen op de bijstand van het Ereconsulaat in Limassol (Titularis: dhr Marios LANITIS), bereikbaar op (+ 357) 25 341 861.


Waarschuwing

Consulaire bijstand in het door Turkije bezette gedeelte van het eiland:
Het regime gevestigd in het noordelijk gedeelte van het eiland wordt niet erkend door de Belgische regering noch door enige andere lidstaat van de Europese Unie. De Belgische regering onderhoudt geen officiële betrekkingen met de de facto overheid van het noorden. Dit heeft als gevolg dat de mogelijkheden van de Ambassade van België te Athene om consulaire bijstand te verlenen aan Belgen die in moeilijkheden verkeren in dit deel van het eiland, zeer beperkt en onzeker zijn.


Opmerking
Inlichtingen met betrekking tot het noordelijke deel van het eiland betekenen geenszins een erkenning door de Belgische autoriteiten van de “Turkse Republiek Noord-Cyprus”.


Gratis noodnummer: 112

In geval van een ongeluk, agressie of elke andere noodsituatie, kunt u het nr. 112 contacteren, het gratis Europees noodnummer dat toegankelijk is in de 27 lidstaten van de EU. In principe dient u de taal te hanteren van het land waar u zich bevindt. In het algemeen, zullen de telefonisten die uw oproep beantwoorden u ook in het Engels kunnen te woord staan. Meer info op deze website: Alarmnummer – Europees meldpunt voor vermiste kinderen - Your Europe.


Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in Reis Wijs.