Reizen naar Finland: Reisadvies

Reist u naar Finland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Finland

Informatie over vervoer in Finland.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid / info wegen

Het wegennet wordt goed onderhouden. Enkel op het einde van de winter treedt spoorvorming op, en ontstaan er (kleinere) gaten in het wegdek als gevolg van het rijden met winterbanden (in het zuiden verplicht van 1 december tot en met 1 april, in het noorden van 1 november tot en met 1 mei). In en net buiten de bebouwde kom zijn de wegen verlicht, daarbuiten zijn lange stukken niet verlicht.

In de herfst en in de winter (september tot einde april/mei) dient men over het hele land rekening te houden met overstekende elanden. Een ongeval met deze imposante dieren kan zeer zware lichamelijke en materiële schade veroorzaken, soms zelfs met dodelijke afloop. In dezelfde periode kunnen de onverlichte wegen in Lapland (noorden) gevaarlijk zijn door ijs, sneeuw en overstekende rendieren. Langs de wegen waarschuwen talrijke borden voor de mogelijke aanwezigheid van rendieren of elanden. Een ongeval met een rendier dient aangegeven te worden bij de politie.

Auto's rijden dag en nacht met de lichten aan. Ter herinnering: 80 km/u op gewone wegen, 120 km/u op de snelwegen (100 km/u in de winter), 40km/u – 50 km/u in de bebouwde kom. De rijstijl is eerder gedisciplineerd te noemen. Flitspalen staan her en der over het land verspreid, vaak aangekondigd. De politie houdt geregeld snelheidscontroles, en de boetes zijn zwaar.

Dronkenschap achter het stuur wordt zeer zwaar bestraft. De politie treedt streng op tegen runken chauffeurs. Indien u zich wil verplaatsen na een nachtje stappen, is het aangeraden een taxi te nemen.

Maximum toegelaten promille: 0.5. 

Meer informatie vindt u hier. (in het Engels).

Landgrenzen

Rusland heeft een landgrens met Finland. . Finland heeft al haar grensovergangen met Rusland voorlopig gesloten. In normale omstandigheden kunnen slechts passagiers met een voertuig de grens oversteken.  Contacteer op voorhand de grensovergang om na te gaan of deze nog open is: FinlandRusland.

In september 2023 kondigde Finland aan dat voertuigen met een Russische nummerplaat niet meer de EU via hun grens mogen binnenkomen – en het land dienden te verlaten tegen 16.03.2024. Dit verbod gold voor de voertuigen die in Rusland zijn geregistreerd alsook voor Russische burgers (met uitzonderingen), maar gold niet voor EU burgers verblijvend in Rusland. De grenssluiting maakt deze regel momenteel onuitvoerbaar.


Veiligheid / info luchtvaart

Lokale luchtvaartmaatschappijen die binnenlandse vluchten uitvoeren dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Meer info op de website van de Europese Commissie.


Veiligheid / info scheepvaart

De ferrymaatschappijen die de lijnen met Duitsland, Zweden en de Baltische staten uitbaten hebben een goede reputatie.


Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Het trein- en busverkeer is degelijk en veilig. Het spoorwegennet is, gezien de grootte en de kleine bevolkingsdichtheid van Finland minder uitgebreid. De treinen zijn snel, comfortabel en veilig. Sneltreinen (Pendolino / Intercity) tot 200 km/u verbinden Helsinki met andere grote steden.

Voor meer info: