Reizen naar Japan: Reisadvies

Reist u naar Japan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Japan

Informatie over de lokale wetgeving in Japan.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u onderworpen aan de wetten van het gastland.

Tabak

Gebruikers van e-sigaretten dienen zich ervan bewust te zijn dat de verkoop van e-sigarettenvloeistoffen die nicotine bevatten in Japan verboden is. Het is toegestaan voor buitenlandse bezoekers om hun eigen voorraad voor persoonlijk gebruik te hebben (max. 120 ml per persoon per maand), maar het is niet mogelijk om het lokaal te kopen.

Drugs

De Japanse regelgeving is zeer streng ten aanzien van het gebruik van en de handel in drugs en wordt op draconische wijze toegepast. Onderschepte drugskoeriers, evenals de aankoop en gebruik van drugs, worden zeer zwaar gestraft en overtreders worden veroordeeld tot zeer lange gevangenisstraffen.
Het gevangenisregime in Japan is over het algemeen bijzonder streng
en erg geïsoleerd, met zeer beperkt contact met medegevangenen en de buitenwereld.

Import van vlees-, planten- en fruitproducten

De invoer van vleesproducten (ham, worst, enz.), planten en fruit is strikt gereguleerd. Ieder die deze producten illegaal op Japans grondgebied introduceert, riskeert zware straffen. Voor meer informatie kunt u deze website raadplegen.

Seksualiteit

Geen noemenswaardige problemen te melden. De gebruikelijke veiligheidsvoorschriften (aids, enz.) blijven gelden.

Fotografie

Geen noemenswaardige problemen voor toeristen. Journalisten en beroepsfotografen contacteren best op voorhand de Foreign Press Center Japan of de Belgische Ambassade.

Zeden en gewoonten

De reizigers worden verzocht de plaatselijke gewoonten en gebruiken in acht te nemen. Dat Japan een zeer “verwesterd” land is, neemt niet weg dat de traditionele zeden en gewoonten in het dagelijkse leven nog een zeer belangrijke plaats innemen.

Japanners prijzen over het algemeen orde, stiptheid en netheid. Het is geen gewoonte om handen te schudden en zeker niet met een kus te groeten. Discretie in de openbare ruimte en in het openbaar vervoer wordt gerespecteerd. Men vermijdt bijvoorbeeld om te bellen op straat, in de trein of in de metro.

Afval op straat gooien is strafbaar, roken op straat is verboden, behalve in voorziene locaties, en eten op straat of een neus snuiten in publiek worden als onbeleefd ervaren. Vandalisme wordt erg streng gestraft. Japanners kleden zich in het algemeen discreet. Het is daarom aanbevolen zich te kleden op een wijze die geen aanstoot geeft. Bij het gebruik van de "onsen" (publieke baden) is het aangeraden de lokale gewoontes te volgen die vermeld staan bij het betreden ervan.

Respect tonen aan de autoriteiten is in Japan zeer belangrijk. Het is vaak beter om zich te verontschuldigen dan een overtreding te ontkennen.

Varia

In Japan, zoals in de EU, is het kopen van namaakproducten strafbaar. Reizigers die naar Japan reizen kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag op gelegd en krijgt de reiziger in de EU een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro, en in Japan mogelijk een gevangenisstraf en een fikse boete.