Reizen naar Libanon: Reisadvies

Reist u naar Libanon? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Libanon

Informatie over de algemene veiligheid in Libanon.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Rode zones: reizen wordt formeel afgeraden

Reizen in de grensgebieden in het noorden en het oosten van Libanon, in de zuidelijke wijken van de stad Beiroet, het gebied ten noorden en noordoosten van de stad Tripoli en in de Palestijnse vluchtelingenkampen worden formeel ten zeerste afgeraden:

 • Het hele Libanees-Syrische grensgebied, met inbegrip van de steden Halba, Aarsal, Hermel en de Shebaa farms (deze liggen ten zuiden van de stad Marjaayoun).
 • Het gebied ten noorden en noordoosten van de stad Tripoli met inbegrip van de wijken Jabal Mohsen en Bab el Tebbaneh waar zich regelmatig incidenten voordoen tussen geradicaliseerde sjiitische en soennitische groepen. Ook de verbindingsweg van Dinniyeh naar Hermel wordt formeel afgeraden.
 • De zuidelijke wijken van Beiroet: Haret Hreik, Ghobeiri, Chiyah, Sabra en Shatila en Tarek el-Jdida waar regelmatig incidenten plaatsvinden. Uitzondering wordt gemaakt voor de snelweg naar de internationale luchthaven Rafic Hariri vanuit Hazmieh en de snelweg naar de luchthaven via de “Cité sportive”.
 • De Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon en vnl deze in de buurt van de stad Saïda. De toegang tot deze kampen wordt verboden door de Libanese autoriteiten. De Libanese autoriteiten hebben geen jurisdictie over deze kampen. Er zijn regelmatig conflicten tussen gewapende Palestijnse groepen.


Oranje zones: enkel noodzakelijke reizen

Enkel noodzakelijke reizen in de Bekaa-vallei met inbegrip van de steden Baalbek en Anjar, het gebied ten zuiden van de Litani-rivier en de stad Tripoli.

 • De Bekaa-vallei met uitzondering van de stad Zahle, het gebied tussen Zahle en het meer van Qaroun en de Litani-rivier en de hoofdweg van en naar Zahle. De verbindingswegen tussen Zahle en Baalbek en van Anjar naar Marjaayoun worden gecontroleerd door het Libanese leger. Mijd de secundaire wegen. In de Bekaa-vallei zijn criminele bendes actief die zich schuldig maken aan ontvoeringen en car-jacking. Er zijn ook regelmatig gewapende confrontaties tussen criminele bendes en clans.
 • Het gebied tussen de Litani-rivier en de Israëlische grens is een militair gebied en reizen hier is enkel mogelijk mits een voorafgaandelijke toelating van het Libanese leger. De zone wordt gecontroleerd door het Libanese leger en UNIFIL, maar er zijn regelmatig incidenten tussen de Hezbollah en Israël. Uitzondering voor de stad Tyrus dat toegankelijk is.
 • In de stad Tripoli zijn er regelmatig gewelddadige incidenten tussen inwoners en het Libanese leger en/of politie en tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Waakzaamheid is geboden. Bepaalde wijken worden strikt afgeraden (zie rode zones).
 • Het gebied rond de stad Nabatiyeh ten noorden van de verbindingsweg tussen Marjaayoun en Tyrus.

 

Algemene veiligheidssituatie

De algemene veiligheidssituatie in Libanon is zeer volatiel en kan plotseling verslechteren als gevolg van de economische crisis en de verslechterende levensomstandigheden als gevolg van schaarste (voedsel, medicijnen, brandstof, benzine) en falende overheidsvoorzieningen. De gebeurtenissen in Syrië kunnen invloed hebben op de veiligheidssituatie in het Libanees-Syrische grensgebied (rode zone waarin reizen ten zeerste wordt afgeraden), de Syrische informele vluchtelingenkampen en de Palestijnse kampen. De staat van oorlog tussen Israël en Libanon hebben een invloed op de veiligheid in Zuid-Libanon en gebeurtenissen in de Palestijnse gebieden kunnen een invloed hebben op de veiligheidssituatie in de Palestijnse kampen. In de grote steden Beiroet, Tripoli en Saïda zijn er regelmatig demonstraties als gevolg van de verslechterende levensomstandigheden. Deze demonstraties kunnen ontsporen in geweld tussen demonstranten en het Libanese leger en/of politie en tussen verschillende confessionele groepen.

De ontwikkelingen in Syrië hebben een negatieve uitwerking in Libanon, wat de Belgische autoriteiten van nabij volgen. Hezbollah heeft erkend deel te nemen aan het conflict in Syrië, wat betogingen en protestacties heeft uitgelokt bij aanhangers van de rebellen. Het Syrische leger heeft verscheidene invallen gedaan in de grenszone met Libanon, waarbij slachtoffers gevallen zijn. Tot in 2017 werd ook de aanwezigheid van jihadistische groeperingen als Jabhat Fateh al-Sham, ISIS en aanverwanten vastgesteld op Libanees grondgebied met frequente veiligheidsincidenten tot gevolg (aanvallen tegen militaire doelwitten, bomaanslagen). Meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen zijn naar Libanon gekomen en bevinden zich voornamelijk in het noorden (Akkar, Wadi Khaled, Tripoli) en in de Bekavallei (Baalbek, Ersal).

Er bestaat een terroristische dreiging in Libanon. In het kader van het optreden van de internationale coalitie tegen ISIS is verhoogde waakzaamheid geboden.

Verschillende ernstige aanslagen hebben de afgelopen jaren plaats gevonden in Beiroet, Tripoli, Ersal en Hermel. Sinds de aanslag in Beiroet die het leven kostte aan het hoofd van de binnenlandse veiligheid in oktober 2012, is de veiligheidssituatie in het land verslechterd, en meer bepaald sinds augustus 2013 met een reeks aanslagen (bomauto’s en zelfmoordaanslagen). Van augustus 2014 tot september 2017 werden ook in bepaalde delen van Libanon zware gevechten geleverd tussen het Libanese leger en jihadistische milities (grensstreek met Syrië, Ersal, Tripoli en omstreken).

De wijk ten zuiden van Beiroet alsook de Palestijnse vluchtelingenkampen en de omgeving ervan, zijn zones die gedeeltelijk aan het centrale gezag van de Libanese autoriteiten ontsnappen. De toegang tot de Palestijnse vluchtelingenkampen is in principe niet toegestaan door de Libanese veiligheidsdiensten.

Tijdens periodes van spanningen alsook bij hevige regen is de weg naar de luchthaven, die zich in het zuiden van Beiroet bevindt regelmatig versperd. Dit bemoeilijkt de toegang tot de luchthaven.

Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat er nog steeds mijnen liggen en andere niet-geëxplodeerde materialen aanwezig zijn, voornamelijk in het zuiden van het land.


Beiroet

Soms zijn er demonstraties en botsingen tussen betogers en veiligheidstroepen in het centrum van Beiroet, met name op het plein Riad el-Solh, dichtbij de kanselarij van de ambassade van België. In geval van demonstraties, is de grootste waakzaamheid geboden als u zich naar de ambassade dient te begeven. In het algemeen is het aangeraden samenscholingen en demonstraties te vermijden.

De toegang tot bepaalde delen van Beiroet, vooral in de zuidelijke wijken, wordt gecontroleerd door de Libanese veiligheidsdiensten (checkpoints).

Verhoogde voorzichtigheid is ook aangeraden op de weg tussen Beiroet en de Bekavallei.


In de rest van het land


Tripoli

Wegens aanhoudende incidenten in Tripoli (de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen) werd de stad op 2 december 2013 onder militaire controle geplaatst.

Af en toe zijn er schietincidenten, veelal het gevolg van persoonlijke ruzies.

Sidon

In Sidon ontstonden eind juni 2013 zware gevechten tussen (soennitische) opposanten van Hezbollah en het leger in Abra (oostelijke buitenwijk van Sidon) met meerdere doden en gewonden tot gevolg.

Grens tussen Libanon en Israël

Libanon erkent de staat Israël niet. Hoewel de veiligheidssituatie in de grensstreek met Israël momenteel relatief kalm is, kan dit zeer snel veranderen. In januari 2015 vonden zware beschietingen plaats aan de grens, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen onder wie aan de Libanese kant, een soldaat van de interim-vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon ( UNIFIL). De zone ten zuiden van de Litani-rivier, waar UNIFIL opereert, is een militaire zone.

Grens tussen Libanon en Syrië

In de grensstreek met Syrië en in de zone in en rond Ersal hebben regelmatig veiligheidsincidenten plaatsgevonden.

Tussen 2014 en 2017 werden er verscheidene aanslagen gepleegd.


Aanbevelingen

Het is aanbevolen:

 • De grenszone tussen Libanon en Syrië dient absoluut te worden vermeden, in het bijzonder Hermel, Ersal (noordoostelijke Bekavallei), en de zones hierrond, gezien de veelvuldige veiligheidsincidenten.
 • Verhoogde waakzaamheid is geboden in Tripoli in het bijzonder de wijken Bab Al-Tebbaneh en Jabal Mohsen, omwille van vaak voorkomende schietincidenten.
 • De regio in het zuiden van Libanon (ten zuiden van de Litani-rivier) die de operatiezone van UNIFIL is, dient te worden vermeden. Personen die er toch wensen naartoe te gaan, doen dat op eigen risico en gevaar. Zij moeten een speciale toestemming krijgen van het Bureau van het Libanese leger te Sidon.
 • Geen enkele toestemming is nodig om naar Tyrus te gaan, waar een verhoogde waakzaamheid geboden is.
 • Het is aangewezen de zuidelijke wijken van Beiroet te vermijden en zich er op voorhand van te vergewissen dat de toegangsweg naar de luchthaven kan worden genomen.
 • Het is aangewezen de zones dicht bij de Palestijnse vluchtelingenkampen te vermijden en er geen foto’s te nemen. Er wordt op gewezen dat de toegang tot deze kampen in principe niet is toegestaan door de Libanese autoriteiten.
 • In de Bekavallei wijkt men best niet van de hoofdwegen af omwille van het risico op ontvoeringen. Reizigers die Baalbek en Anjar aandoen, wordt aangeraden deze uitstap niet op individuele basis te maken.

Het is eveneens aangeraden om:

 • geen foto’s te maken van de veiligheidstroepen, van militaire installaties, van sites bewaakt door militairen of veiligheidstroepen, van de luchthaven, van vluchtelingenkampen of - meer in het algemeen - van personen zonder eerst hun toelating te vragen;
 • waakzaam te zijn op openbare plaatsen (cafés, restaurants, winkelcentra, drukke verkeerspunten);
 • de geasfalteerde wegen niet te verlaten (gevaar voor mijnen en clusterbommen);
 • te weten dat het nemen van drugs of het in bezit zijn van enkele grammen verdovende middelen wordt gelijkgesteld met een inbreuk als handel in verdovende middelen en bestraft wordt met een gevangenisstraf lopende van drie maanden tot levenslang. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn bijzonder moeilijk.


Criminaliteit

Het criminaliteitsniveau is over het algemeen laag en niet gewelddadig, maar overvallen en gevallen van agressie komen soms voor.

Buitenlandse toeristen die een beroep doen op collectieve taxi’s klagen soms over oplichting. Het is sterk aanbevolen enkel gebruik te maken van taxi’s van erkende bedrijven die voorzien zijn van rode nummerplaten of witte nummerplaten met een rode rand.