Reizen naar Oekraïne: Reisadvies

Reist u naar Oekraïne? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Oekraïne

Informatie over de lokale wetgeving in Oekraïne.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker aan Oekraïne bent u, net als de inwoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. De kennis van het Engels of andere vreemde talen is nog niet wijdverspreid (ambtenaren, politie, artsen, verkopers, post,…) behalve bij bepaalde groepen jongeren en in toeristische centra. 


Dienstplicht

Hou er rekening mee dat dienstplichtige mannen (18-60 jaar) met de Oekraïense (dubbele) nationaliteit mogelijk geen toestemming krijgen van de Oekraïense autoriteiten om het land te verlaten.


Avondklok

In vele Oekraïense steden geldt een avondklok. Na het ingaan van de avondklok zijn alle verplaatsingen verboden. Voor het hele grondgebied van Oekraïne geldt dat er geregeld luchtalarm kan worden geslagen. In dat geval dient men zich naar de dichtstbijzijnde schuilkelder te begeven. Indien dit niet mogelijk is, verplaats u naar een kelder- of benedenverdieping en blijf weg van de vensters.


Drugs/alcohol

Er bestaat een nultolerantie voor rijden onder invloed van alcohol, en het bezit of gebruik van drugs.

Op het gebruik van, de handel in en het bezit van drugs staan zeer zware straffen (3 tot 10 jaar gevangenisstraf).


Seksualiteit

Prostitutie is wijdverbreid

LGBTQI: discretie is geboden. Er zijn gevallen bekend van fysiek geweld tegen LGBTQI personen.

Let op, op mensenhandel staan zware gevangenisstraffen.


Fotografie

Het fotograferen van openbare gebouwen wordt afgeraden. Het is verboden om militaire installaties te fotograferen. 


Gebruik van drones

Het gebruik van drones is streng gereglementeerd. Indien u een drone wenst te gebruiken, informeer u over de lokale wetgeving hieromtrent.


Uitvoer van voorwerpen

De uitvoer van voorwerpen ouder dan 50 jaar en van kunstvoorwerpen is verboden. Het is ten zeerste aangeraden een factuur te vragen bij aankoop van, zelfs recente, schilderijen, iconen of kunstwerken.      

Let op voor de verkoop van namaakgoederen (zoals merkkledij en handtassen). In de meeste EU-landen is het kopen of het bezit van deze producten strafbaar.


Roken en drinken in openbare ruimten

Het is verboden te roken of alcohol te drinken in openbare ruimten (op transportmiddelen, metro, aan haltes, ondergrondse doorgangen, officiële gebouwen, parken, speelpleinen, culturele en sportcentra, enz.)


Gebruik en propaganda van bepaalde symbolen van de vroegere Sovjet-Unie / communistische / nazi-totalitaire regimes

Krachtens recente wetgeving is dit verboden en strafbaar. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina.