Reizen naar Soedan: Reisadvies

Reist u naar Soedan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Soedan

Informatie over de algemene veiligheid in Soedan
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid

Alle reizen naar Soedan worden afgeraden. Er zijn gewapende confrontaties tussen het leger en de RSF doorheen het land, met name in en rond de hoofdstad Khartoem. De evolutie van de situatie is uiterst onzeker. De internationale luchthaven van Khartoem is gesloten, de landsgrenzen openen slecht sporadisch. Als u in Soedan bent, blijf dan binnen en ga niet de straat op. Blijf uzelf informeren.

Bent u in Soedan? Registreer u dan bij de Belgische Ambassade te Caïro via cairo@diplobel.fed.be of via Travellers Online. Zo wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en weten wij dat u in het land bent.

Bent u ongerust over naasten met de Belgische nationaliteit in de regio? U kunt de FOD Buitenlandse Zaken contacteren op het nummer +32 2 501 81 11.

Algemene veiligheidssituatie in Soedan

De militaire staatsgreep van oktober 2021 maakte de veiligheidssituatie in Soedan onvoorspelbaar en vatbaar voor snelle veranderingen. Het land stond onder grote politieke en sociale spanningen en kende een acute economische crisis. Er waren regelmatig demonstraties in het hele land, die konden leiden tot uitbarstingen van geweld en disproportionele (en gewelddadige) reacties van de veiligheidsdiensten. 

De situatie nam tijdens het weekend van 15 april 2023 een ernstige wending met gewapende confrontaties tussen het leger en de RSF doorheen het land, met name in en rond de hoofdstad Khartoem.

In heel Soedan woedt het gewapend conflict met hevige gevechten tussen verschillende politieke en veiligheidsgroepen. De situatie is gewelddadig en uiterst onvoorspelbaar, vooral in de hoofdstad Khartoem. Elektriciteit en communicatie, waaronder internet en mobiele telefonie, worden regelmatig afgesloten.  Khartoum International Airport blijft gesloten. De landsgrenzen zijn alleen open voor speciale gevallen en de openingen zijn uiterst onvoorspelbaar.

Er zijn momenteel geen ambassades actief in Soedan om consulaire bijstand te verlenen. In geval van nood kunt u zich wenden tot het Belgische ereconsulaat in Khartoem of de Ambassade van België in Caïro

Criminaliteit

Als gevolg van de politieke en economische situatie is er een toename van kleine diefstallen, overvallen en geldvorderingen bij controleposten. Gevallen van diefstal van mobiele telefoons en tassen (inclusief tasjesroof door dieven op motoren), agressief bedelen (inclusief pogingen om de deuren van stilstaande voertuigen te openen), en inbraken komen voor. Gewapende en georganiseerde bendes opereren in de conflictgebieden en soms ook in de grote steden.

U moet alert blijven en verstandige voorzorgsmaatregelen nemen om uzelf en uw bezittingen te beschermen.

Veiligheidssituatie per regio  

Reizen in regio's zoals Darfoer, Abyei, Zuid-Kordofan, Blue Nile en de grensgebieden met Egypte, Libië, Eritrea en Ethiopië, zijn verboden.

Khartoem en omgeving

Demonstraties komen vaak voor. Confrontaties met de veiligheidstroepen kunnen gewelddadig zijn. In en rondom de hoofdstad Khartoem wordt er melding gemaakt van veiligheidsincidenten gericht tegen VN-personeel en internationale hulpverleners. Het is niet uitgesloten dat andere buitenlanders hier ook slachtoffer van kunnen worden.

De archeologische sites in de Nijlvallei zijn, op enkele incidenten van banditisme na, rustig en veilig. Nijlstaat blijft evenwel op sommige momenten onrustig.

Port Sudan

In de havenstad Port Sudan (Rode Zee) zijn tribale spanningen. Soms worden er wegen afgesloten of wordt de toegang tot de haven geblokkeerd. Er zijn veel veiligheidstroepen aanwezig voor als de situatie uit de hand loopt.

Darfoer, Zuid-Kordofan en Blue Nile

De veiligheidssituatie in de zuidelijke regio’s blijft uitermate gespannen. Delen van de provincies staan onder controle van de rebellenbeweging SLM/A. Spanningen tussen boeren en nomaden en tussen vluchtelingen, ontheemden en inwoners uiten zich regelmatig in geweld. Er zijn ook bandieten actief en ontvoeringen komen voor.

Abyei

De situatie is er op dit moment rustiger o.a. door het ‘Speciaal Administratief VN-toezicht’ door een VN-vredesmacht. Er is voortdurende spanning tussen lokale stammen wegens grond- en eigendomsgeschillen.

Grens met Eritrea

In het grensgebied met Eritrea is het niet veilig. Er zijn mensensmokkelaars actief, het leger is aanwezig en er zijn spanningen tussen vluchtelingen en de lokale bevolking. De grensovergangen zijn gesloten.

Grens met Egypte: Hala'ib-driehoek en Bir Tawil

Egypte en Soedan hebben een conflict over de Hala’ib-driehoek. Ook het Bir Tawil grensgebied is onveilig.

Grens met Ethiopië

Ethiopië en Soedan hebben een conflict over het grensgebied Al Fashaqa. De situatie is er gespannen.

Grens met Libië

Het is ten stelligste af te raden zich naar het grensgebied met Libië te begeven, gezien de totale onveiligheid en de heersende georganiseerde misdaad.