Reizen naar Zweden: Reisadvies

Reist u naar Zweden? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Zweden

Praktische info over reizen in Zweden.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.


Rijbewijs

Binnen de Europese Unie worden de nationale rijbewijzen van de Europese lidstaten onderling erkend.


Betaalmiddelen

De munteenheid in Zweden is de Zweedse kroon, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). Betalingen in cash zijn overal mogelijk maar worden zeldzaam: overal (zelfs in kleine winkels en niet zelden zelfs op marktjes) kan men met kredietkaart of bankkaart betalen.


Reisverzekering

Ga na of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is aan te bevelen. Het leven in Zweden is duur.


Gsm en communicatiefaciliteiten

In de Zweedse bergen en weinig bewoonde gebieden kan de gsm-ontvangst niet altijd verzekerd worden. Veel hotels en bars beschikken over wifi-toegang.


Huisdieren

Huisdieren moeten worden aangegeven bij de douane. Zweden neemt strikte regels in acht wat betreft de invoer van huisdieren. De volledige reglementering kan u op de volgende website vinden: http://www.jordbruksverket.se/swedishboardofagriculture

Zweden heeft meer regels voor de invoer van huisdieren in Zweden dan de algemene Europese regels.

Als u met uw huisdier naar Zweden reist, dient u het volgende in acht te nemen:

  • Het dier moet geïdentificeerd kunnen worden, door middel van het dragen van een elektronische chip of een tatoeage. Als het geen chip is dat het gewaarborgde ISO-systeem gebruikt dient de eigenaar het gepaste decoderingsapparatuur bij zich te hebben bij de grenscontrole.
  • Het dier moet gevaccineerd zijn tegen rabiës volgens de voorschriften van de vaccinproducent met een door het WHO goedgekeurd vaccin.
  • Het dier moet door een erkende dierenarts behandeld worden tegen lintworm (Echinococcus spp) met een preparaat van praziquantel, binnen de 10 dagen voor het vertrek.
  • Een EU-paspoort voor het dier waarin een erkende dierenarts in het land van afkomst alle belangrijke gegevens heeft ingebracht. Voor België is dit de vzw Belgische vereniging voor identificatie & registratie van honden.
  • De Zweedse autoriteiten raden aan het dier ook te vaccineren tegen Leptospirose, en voor de honden, tegen hondenziekte.


Consulaire bijstand

Roep steeds eerst de hulp van de bevoegde plaatselijke overheid in (bv. politie, sociale diensten) of dienstverlenende maatschappijen (bv. bank, reisbureau, reisverzekering). In geval van ernstige en onvoorziene moeilijkheden in Zweden, wend u tot de Belgische ambassade in Stockholm.

Belgo-Zweedse bipatriden dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.