Carlo Di Antonio (Dour): een bibliotheek van de toekomst met steun van de EU

Met Europees geld bouwt burgemeester Carlo Di Antonio in Dour een bibliotheek van de toekomst, met inbegrip van een centrum voor telewerk. Het volledig passieve learning center wordt ook een visitekaartje dat aantoont wat mogelijk is op vlak van energiezuinigheid.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Bibliotheek in Dour

Zo zal de bibliotheek in Dour er in 2023 uit zien.

In deze reeks laten we mensen getuigen over de positieve impact van de EU, en dit voor elk van de 6 prioriteiten van de huidige Europese Commissie. Vandaag deel 3: Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk. Met deze werf wil de EU ervoor zorgen dat zij haar doel van een klimaatneutraal Europa bereikt tegen 2050 en dat mensen en bedrijven profiteren van de digitale transformatie.

Image
Carlo Di Antonio

Carlo Di Antonio

Carlo Di Antonio – oud-minister in de Waalse regering – is momenteel voltijds burgemeester van Dour. Deze gemeente in de Borinage (Henegouwen), niet ver van de Franse grens, staat vooral bekend voor zijn sympathieke muziekfestival, waar Di Antonio medeoprichter van is.

Met 17.000 inwoners is Dour niet overdreven groot, maar toch vervult het een belangrijke regionale functie. Zo lopen er 2.500 kinderen school, voor een deel afkomstig uit omliggende gemeenten. Terzelfder tijd wonen er ook heel wat oudere mensen.

Het was dan ook jammer dat de bibliotheek in Dour al 40 jaar onveranderd was gebleven en totaal niet mee was met nieuwe, digitale mogelijkheden. ‘Daarom deden we in 2014 mee aan een oproep van de EU die via het Waalse gewest georganiseerd werd,’ zegt Di Antonio. ‘De oproep stond open voor vernieuwende projecten die kennis verbonden met technologie en die dat ten dienste zouden stellen van de bevolking en de bedrijven. De gebouwen moesten volledig passief zijn.’

Learning center

De oproep voldeed perfect aan wat Di Antonio voor ogen had. ‘We wilden de bibliotheek van de toekomst creëren’, zegt hij. ‘Denk aan een plek waar de bezoeker online documentatie kan raadplegen, tablets kan gebruiken en videovergaderingen kan organiseren. Of waar mensen boeken (en e-boeken) digitaal kunnen ontlenen of boeken elders kunnen opzoeken die wij niet hebben. De bibliotheek zou ook allerlei digitale workshops geven voor een ruim publiek. Deelnemers kunnen zelf hun laptop meebrengen of gebruik maken van de apparatuur in de bibliotheek.’

Maar het zogenaamde learning center omvat nog een belangrijk luik: een centrum voor telewerk. Di Antonio: ‘Of je bedrijf of organisatie nu in Brussel of Charleroi gevestigd is, iedereen die toestemming heeft van zijn chef, zal vanuit dat centrum kunnen werken. Ook bedrijven uit de streek zullen er welkom zijn. Want niet elke kmo of zelfstandige is uitgerust om bijvoorbeeld klanten in de hele EU te contacteren. In het learning center zullen ze onder meer videovergaderingen kunnen houden. We willen vooral jonge starters ondersteunen.’

Image
Werf van het learning center

Voorlopig nog een werf, maar de geothermische boring is alvast achter de rug.

100% passief

Het idee om er een telewerkplek te installeren, was er al lang voor de coronapandemie. Het project is er vandaag alleen maar actueler op geworden. Di Antonio: ‘Tijdens de coronacrisis is gebleken dat veel vergaderingen evengoed virtueel kunnen doorgaan. We hoeven ons daardoor minder te verplaatsen, wat gunstig is voor milieu en klimaat.’

Het mooie, eigentijdse project wil op nog een andere manier duurzaam zijn. ‘Het gebouw moet een visitekaartje zijn voor de streek dat toont wat mogelijk is qua energiezuinigheid. We streven een 100% passieve, klimaatneutrale constructie na. Met zonnepanelen, maar ook met geothermische energie waarvoor we 50m diep boren. Dat moet volstaan om het gebouw volledig onafhankelijk in de winter te verwarmen en in de zomer te verkoelen.’

Het learning center-project van Dour werd ingediend samen met La Louvière en Charleroi. Enkel het project van Dour werd goedgekeurd. Ondertussen zijn de funderingen gelegd, de wanden opgetrokken, het geothermische kanaal geboord. Het geheel moet klaar zijn tegen begin 2023.

Visitekaartje voor de regio

Hoewel de administratieve opvolging vrij complex is, geeft Di Antonio aan, toch belet dat niet dat hij uiterst tevreden is met de financiering. ‘Zonder de EU hadden we ons learning center nooit kunnen realiseren,’ besluit hij. ‘Onze gemeente bracht 10% van het budget in, de rest komt van de EU en het Waalse gewest.’

Het learning center zal hoe dan ook zijn rol als visitekaartje kunnen vervullen en Dour en omstreken mee op weg zetten naar een duurzame, digitale toekomst. Met dank aan de EU.

Image
Logo en mieux