Cijfer van november 2021: 61 buitenlandse journalisten geaccrediteerd in 2020

In 2020 kregen 61 buitenlandse journalisten van een buitenlands persagentschap een accreditatie van onze FOD. Ter vergelijking: in 2019 – een coronavrij jaar – waren dat er 80.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
61 buitenlandse journalisten geaccreditieerd in 2020

Journalisten van een buitenlands persagentschap zoals BBC (VK), CNN (VS) of AFP (Frankrijk) mogen niet zomaar aan de slag in België. Daarvoor hebben ze een ‘accreditatie’ nodig die ze moeten aanvragen bij de FOD Buitenlandse Zaken. Het gaat daarbij wel om journalisten die enkele jaren of zelfs voor onbepaalde tijd in België, veelal in Brussel, willen verblijven. Voor een eenmalige activiteit – bijvoorbeeld een Nederlandse journalist die de Belgische feestdag wil verslaan – kunnen ze terecht bij de International Press Association (IPA).

De journalist die een accreditatie wil verkrijgen, contacteert daartoe eerst onze persattaché. Hij dient vervolgens een aantal documenten op te sturen. Onder meer de identiteitskaart of paspoort, de nationale perskaart, een verklaring op eed dat er geen commerciële activiteit zal uitgevoerd worden, en een accreditatiebrief waarin de hoofdredacteur van het betrokken agentschap bevestigt dat die persoon de opdracht heeft gekregen om een aantal jaren in België te werken. Onze post in het land (of jurisdictie) waar het agentschap gevestigd is, moet daarop controleren of de aanvrager wel degelijk die opdracht gekregen heeft.

Als alles in orde is, maakt onze persattaché een voorlopige perskaart voor 6 maanden. Daarmee kan de journalist alvast aan de slag. De permanente perskaart dient hij vervolgens aan te vragen bij het IPA.

Komt de journalist uit een land dat niet visumplichtig is (EU-land…), dan volstaat de accreditatie. Als de journalist wel visumplichtig is, moet hij daarnaast ook een werkvergunning krijgen van het Brussels gewest en een visum van onze consulaire diensten.

De meeste journalisten zijn afkomstig uit de EU, maar er zijn ook veel Chinezen en Britten, en geregeld ook een Japanner. In 2020 waren er daarnaast ook journalisten uit Argentinië, Armenië, Brazilië, India, Kazachstan, Mexico, Vietnam en Zwitserland.