Sancties

Vind meer informatie over sancties in de VN-Veiligheidsraad en in de Europese Unie, het Belgisch sanctiebeleid, en de contactgegevens van de Belgische overheden die met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie belast zijn.

Belgische overheden die met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie zijn belast

Vind hier de contactgegevens van de Belgische overheden die met de toepassing van beperkende maatregelen van de Europese Unie zijn belast.
  1. Laatst bijgewerkt op

Uitzonderingen op de bevriezing van tegoeden, kennisgeving inzake financiering en financiële hulp, toestemmingen voor overdracht van kapitaal


Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
1040 Brussel

Tel.: 02 572 57 57
E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
Website van de Administratie van de Thesaurie
 

Meldingen van verdachte financiële verrichtingen


Cel voor financiële informatieverwerking (CFI)
Gulden Vlieslaan 55b1
1060 Brussel

Tel.: + 32 2 533 72 11
E-mail: info@ctif-cfi.be
Website van de Cel voor financiële informatieverwerking
 

Douane


Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
North Galaxy - bus 37
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel

E-mail (algemeen): info.douane@minfin.fed.be
Website van de algemene administratie van de douane en accijnzen

Het gaat hier over controles over fiscale maatregelen, zoals inning douanerechten, btw, enzovoort, en niet-fiscale maatregelen. De niet-fiscale maatregelen vallen onder meer onder ‘safety & security’. Als bewaker van de buitengrenzen van de Europese Unie gaat de Administratie van de Douane na of is voldaan aan de internationale, Europese of nationale regelgeving met betrekking tot verbods- en beperkingsmaatregelen ten aanzien van goederen die worden ingevoerd, uitgevoerd of doorgevoerd. De douane heeft daadwerkelijk een ‘stopfunctie’ om dergelijke controles in te stellen. Daarvoor werkt ze nauw samen met de autoriteiten die voor die specifieke maatregelen bevoegd zijn.
 

Overheden die zijn belast voor vergunningen (uitvoer-, invoer- en doorvoervergunningen voor wapens en militaire en paramilitaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik) en loketten voor bepaalde uitvoer naar Iran, Syrië en Rusland


Federaal


FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 02 277 65 12
E-mail: be-eco-sanctions@economie.fgov.be
Website voor de dienst Vergunningen
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cel Vergunningen
Sint-Lazarusplein 2 (kantoor 25.09)
1035 Brussel

Tel.: 02 800 37 27
E-mail: international@sprb.brussels
Website voor de cel Vergunningen
 

Waals Gewest


Service Public Wallon DGO6
Direction Licences Armes
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur

E-mail: licences.dgo6@spw.wallonie.be
Website voor de directie Wapenvergunningen
 

Vlaanderen


Vlaamse Overheid
Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88, bus 80
1000 Brussel

Tel.: 02 533 48 80
E-mail: csg@vlaanderen.be
Website voor de dienst Controle Strategische Goederen
 

Goederen, technische hulp, energiesector, nucleaire import en export


Federale overheidsdienst belast met in- en uitvoervergunningen voor goederen en diensten (andere dan voor wapens, militaire en paramilitaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik, met uitzondering van de invoer en uitvoer door het Belgische leger en de Federale Politie) en met financiële hulp en tussenhandeldiensten.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Website van de FOD Economie
 

Energiesector


Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Directie-generaal Energie
Dienst Bevoorradingszekerheid
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: + 32 2 277 85 43 of + 32 2 277 98 24
Fax: + 32 2 277 52 03
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Website van de FOD Economie
 

Nucleaire export en import


Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
Directie-generaal Energie
Dienst Nucleaire Toepassingen
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: + 32 2 277 92 76 of + 32 2 277 84 64
Fax: + 32 2 277 52 06
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
Website van de FOD Economie
 

Scheepvaart (aan- en verkoop van olietankers)


Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directie-generaal Scheepvaart
Dienst Maritieme Veiligheid
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel

Tel.: +32 (0)2 277 31 11
E-mail: maritime.security@mobilit.fgov.be 
Website van de DG Scheepvaart