Reizen naar Afghanistan: reisadvies

Reist u naar Afghanistan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Laatste update en COVID-19 in Afghanistan

Laatste updates en informatie over COVID-19 in Afghanistan.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheidsniveau

Alle reizen naar Afghanistan zijn volledig afgeraden en maximale waakzaamheid is aanbevolenEr wordt formeel gevraagd aan Belgische staatsburgers zich niet naar Afghanistan te begeven.

Veiligheid

Gezien de onzekerheden in een politieke en veiligheid context aan de ene kant, en aan de andere kant het risico op terroristische aanslagen en ontvoeringen in het land, worden alle reizen naar Afghanistan volledig afgeraden en maximale waakzaamheid is aanbevolenEr wordt formeel gevraagd aan Belgische staatsburgers zich niet naar Afghanistan te begeven.

Belgen die zich nog in het land bevinden worden verzocht zich te melden bij de Ambassade van België in Islamabad, als ze dat nog niet gedaan hebben. Er wordt hen gevraagd op een veilige plaats te blijven. Gezien de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan en de afwezigheid van een Belgische diplomatieke post in Kaboel, is consulaire bijstand extreem moeilijk aan te bieden, zo niet onmogelijk.

Reizen in Afghanistan houdt zeer hoge risico’s in en het risico op terroristische aanslagen is reëel. Alle verplaatsingen doorheen Afghanistan zijn extreem gevaarlijk. Een grote terroristische aanslag kan er op elk ogenblik en op elke plaats plaatsvinden, met dodelijke afloop. Terroristische aanslagen gebeuren regelmatig, zelfs in de best beveiligde delen van de hoofdstad. Doelwitten kunnen de veiligheidsdiensten zijn, maar ook (internationale) hotels, allerlei openbare plaatsen, scholen, gebedsplaatsen en zelfs ziekenhuizen.

Het dient tot absolute aanbeveling bijeenkomsten ten stelligste te vermijden en voorzichtigheid aan de dag te leggen tijdens uw verplaatsingen, die gelimiteerd moeten te blijven en beperkt tot een absoluut minimum. Het is ook aanbevolen uzelf op de hoogte te houden van de risico’s en de evolutie van de situatie.

Voor elke reis naar Afghanistan kunt u zich registreren op Travellers Online. Als u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Islamabad per e-mail via islamabad@diplobel.fed.be. Mocht er zich tijdens uw verblijf in Afghanistan een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Belgische ambassade in Islamabad en ook uw gezinsleden of naaste vrienden in België over uw toestand inlicht en hen geruststelt.

Reizen vanuit en naar Afghanistan

Naar aanleiding van de overname van de macht door de Taliban en in het licht hiervan de terugtrekking van de internationale troepen, vonden er evacuatievluchten plaats tot 25 augustus 2021. De Ambassade van België is daarom niet meer in de mogelijkheid haar operaties voort te zetten vanuit Kaboel.

Tot op heden zijn er zeer weinig vluchten van/naar Afghanistan (voornamelijk uitgevoerd door humanitaire organisaties). Slechts een uiterst beperkt aantal vluchten van/naar Afghanistan opereren tegen een zeer hoge prijs.

De Belgische burgers die in Afghanistan zijn dienen serieus na te denken over de reële risico’s die ze lopen indien ze trachten het land te verlaten via landroutes. U dient zich ervan te vergewissen in een veilige omgeving te zijn en u enkel en alleen te verplaatsen als u oordeelt dat het veilig is dit te doen.

Coronavirus COVID-19

  • Er wordt aangeraden om de inreisvoorwaarden goed na te gaan voor u naar het buitenland vertrekt. Ongeacht uw reisbestemming blijft de vaccinatie tegen COVID-19 uiteraard aangeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op info-coronavirus

In Afghanistan wordt een belangrijke stijging van het aantal gevallen van COVID-19-besmettingen gerapporteerd over het hele grondgebied.

Aan alle Belgen die momenteel in Afghanistan verblijven en er doorreizen, wordt aangeraden om, naast de veiligheidsinstructies, ook nauwgezet de preventieve maatregelen met betrekking tot COVID-19 in acht te nemen.