Reizen naar Algerije: reisadvies

Alle informatie voor Belgen die naar Algerije reizen.

Algemene veiligheid in Algerije

Informatie over de algemene veiligheid in Algerije.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Actualiteit: algemeen

Gezien de specifieke dreigingen die op buitenlanders kunnen wegen (cf. gijzeling in de regio van In Amenas in januari 2013 en moord op een Franse onderdaan in Kabilië in september 2014), wordt er aan de Belgen die op reis zijn in het land aangeraden om hun reis te registreren via Travellers Online

Gelegenheidsbezoekers die zich naar de provinciesteden in het noorden van het land moeten begeven, dienen veiligheidsmaatregelen te treffen:

  • Vliegtuigreizen verkiezen boven verplaatsingen via de weg. 
  • Indien verplaatsingen over de weg onvermijdelijk zijn, circuleren via de grote verkeersaders en de secundaire wegen vermijden.
  • Ter plaatse begeleid worden door betrouwbare personen die de te bezoeken plaatsen kennen.
  • Verplaatsingen ’s nachts vermijden.

Reizen langs de grenzen met Libië, Mali, Niger en Mauritanië en in de Sahrawi-vluchtelingenkampen blijven sterk afgeraden. Het traditionele toeristische parcours (o.m. Tamanrasset en Djanet) is momenteel onveilig te noemen omwille van een aanhoudend hoog risico op terrorisme in de regio. Het is aanbevolen om gebruik te maken van een reisagentschap. Over het algemeen is een toelating van de lokale autoriteiten vereist om naar deze gebieden te reizen.

Demonstraties, stakingen en sit-in’s kunnen plaatsvinden in de grootste steden van Algerije. Ze kunnen soms leiden tot incidenten. Indien landgenoten zich nabij confrontaties tussen betogers en politie zouden bevinden, wordt hen aangeraden om kalm te blijven, zich naar veiligere plekken te begeven en vooral geen foto's of video-opnamen van overheidsgebouwen, veiligheidstroepen of betogers te nemen. Het is belangrijk zich op de hoogte te houden door het nieuws te volgen dat door de lokale media gegeven wordt.

Ten slotte is het aangeraden om de gebruikelijke aanbevelingen, die hieronder opgesomd worden, op te volgen. Er wordt meer bepaald afgeraden zich alleen in volkswijken te begeven, vooral ’s avonds en ’s nachts.

 
Algemene veiligheid

Wie naar Algerije moet reizen, dient voorzichtigheid aan de dag te leggen, het nieuws te volgen, samenscholingen te vermijden, de voorkeur te geven aan vliegreizen en de instructies van de autoriteiten die op de hoogte zijn van mogelijke dreigingen of militaire operaties strikt op te volgen. Het is gebruikelijk dat iedere buitenlander die uitgenodigd werd door een Algerijnse publieke instelling door een escorte begeleid wordt in zijn verplaatsingen.

In de hoofdstad Algiers werden geen aanslagen meer gepleegd sinds 11 december 2007. De stad wordt zichtbaar omringd door de politie en privévoertuigen worden er zeer frequent gecontroleerd. Het verkeer in Algiers verloopt moeilijk en is vaak gestremd, wat de mobiliteit vooral in bevolkte wijken hindert. Voor het transport ter plaatse dient men bij voorkeur beroep te doen op de taxidiensten van grote hotels. Het voorgaande geldt tevens voor de grotere steden in het noorden van het land zoals Oran, Annaba, Skikda, Bejaia en Constantine. Het is overigens aangeraden om zich per vliegtuig naar deze steden te begeven.

De terroristische dreiging is grotendeels ingeperkt, maar is niet volledig uitgeroeid. Resterende AQIM- en Daesh-cellen zijn nog steeds aanwezig. Botsingen tussen veiligheidsdiensten en terroristen blijven relatief frequent, maar leiden zelden tot slachtoffers. Deze aanslagen zijn weinig frequent in de administratieve regio’s rond Algiers (Tipasa, Cherchell, Blida, …) en bijna onbestaand in het westen van het land. Men kan zich in deze streken in principe zonder problemen verplaatsen over de grote verkeersassen, maar voorzichtigheid en discretie blijft geboden. Er wordt aangeraden zich te informeren alvorens zich te verplaatsen. Het gebruik van de secundaire wegen wordt afgeraden.

Het wordt aangeraden om het vliegtuig te verkiezen voor verplaatsingen naar de petroleumgebieden. Verplaatsingen over grote afstanden op verlaten wegen zijn riskant.

Er moet aan herinnerd worden dat de landsgrens met Marokko hermetisch afgesloten blijft voor wegverkeer. De grens met Tunesië is daarentegen wel open, maar enkel de grenspassages in het noorden schijnen geen problemen op te leveren. Het is echter steeds aan te raden zich vóór verplaatsing te informeren. De grens met Libië is ook gesloten, omwille van de verslechterende veiligheidssituatie in de regio.

In het zuiden van het land zijn alle grenszones (met Marokko, Westelijke Sahara, Mauritanië, Mali, Niger, Libië en het zuiden van Tunesië) absoluut te vermijden. Elke doortocht, in het kader van een rally of van een toeristisch verblijf bijvoorbeeld, die een van deze gebieden betreft, moet worden uitgesloten.

 
Criminaliteit 

Ook al komt het niet vaak voor, toch komt criminaliteit, zoals zakdiefstallen, gewelddadige diefstallen, ontvoeringen en valse politieversperringen, nog steeds voor. Sommige delicten worden - al dan niet terecht - toegeschreven aan gewapende islamitische groepen die op zoek zouden zijn naar financiële middelen.

Een bezoek aan de Kasbah van Algiers moet gebeuren in een georganiseerd kader en vooraf gemeld worden aan het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Men doet er goed aan nachtelijke verplaatsingen op het platteland en in bepaalde wijken van de steden te vermijden. Ten slotte dient men het dragen van juwelen of andere kostbare voorwerpen te vermijden, en evenmin opzichtig met gsm of portefeuille rond te wandelen.